National Repository of Grey Literature 196 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Evaluation of the effectiveness of physiotherapy practice in prevention of falls - literature review
Vychodilová, Markéta ; Pavlů, Dagmar (advisor) ; Reckziegelová, Petra (referee)
Autor Bc. Markéta Vychodilová Title Evaluation of the effectiveness of physiotherapy practice in prevention of falls -literature review Objectives The aim of this thesis is to find out which physiotherapeutic methods and techniques are currently used to prevent falls in seniors and which of these methods appear to be most effective in preventing falls. Furthermore, the work is focused on summarizing current knowledge of this issue. Methods The thesis is processed in the form of literature review and has an analytical-descriptive character. The studies used meet the predetermined criteria. The thesis is divided into several parts. In the first part, which is called theoretical basis, are described mainly physiotherapeutic methods and techniques, which are currently used to ensure the prevention of falls in seniors. The second part, part of the results, summarizes these physiotherapeutic techniques and methods and evaluates their effect. The thesis is concluded with a discussion, which is focused mainly on two basic research questions of the thesis. Results A total of 13 randomized controlled trials and 3 systematic searches and meta-analyzes that met the criteria for inclusion in this thesis were described. Studies, research and meta-analysis show that the following physiotherapeutic techniques and...
Evaluation of the Effectiveness of Local Action Groups in the Pilsen Region
VÍTOVCOVÁ, Kateřina
Today's time period is renowned for a great percentage of people moving out from the cities to rural areas. One of many reasons is a better social and cultural environment of inhabitants. Local action groups (LAG), on which evaluation is focus in bachelor thesis, positively contribute to solving the stated issue. The main objectives are the evaluation and analysis of their activities in the matter of the Pilsen region. The theoretical part contains definitions of basic terms connected with the issues of local action groups on a national level. The identification of the local action groups in the range of the whole Czech Republic is focused on their reasons of commencement, legal terms regarded to them, history, and the possibilities for financing, a variety of activities and other characteristic features. Subsequently, the selected local action groups are analyzed as a major topic of this thesis. The practical part focuses on the evaluation which derives from nine local action groups located in the Pilsen region. The NS MAS evaluative scale is used for the evaluation. For the evaluation, certain indicators are selected like time for their establishment, amounts of members of the groups, financing, and other. Subsequently, a synthesis of the collected data, the very comparison, and evaluation of the effectiveness of functioning and benefits for the region is executed. Basic statistics is used to evaluate the outcomes and the outcomes are presented graphically. The conclusion of the thesis dedicates to strengths, weaknesses and other opportunities of operation of LAGs in the Pilsen region.
Effective Internal Communication Online and Offline
Mrhová, Aneta ; Koudelková, Petra (advisor) ; Huněk, Filip (referee)
The diploma thesis Online and Offline Effective Internal Communication Tools of the KKCG Investment Group provides a comprehensive view of internal communication, using Online and Offline tools. The thesis is divided into three parts. The theoretical part defines the concept of internal communication and its inclusion in the marketing and media environment, including related terminology. It also maps Online and Offline media including specific communication tools. Based on literature research is also defined the effectiveness of internal communication including innovative trends. The practical part is focused on the KKCG Group and on its own internal communication settings with real examples of used media. In the methodological part, the author describes and analyses the results of the qualitative (structured interviews with the experts of the internal communication of the companies in the KKCG Group) and the quantitative research (questionnaire survey applied on employees of the individual KKCG Group companies). In conclusion, the comparison occurs research results as well as the use frequency of Online and Offline tools. Furthermore, the level of an individual company's economic efficiency is defined and finally, the research provides answers to the main research questions, hypotheses and...
Assessing the effectiveness of invested public resources to ensure the quality and availability of public cultural needs
Dostál, Petr ; Černý, Ondřej ; Daněk, Petr ; Drobný, Tomáš ; Gregorini, Jindřich ; Richter, Vít ; Gregoriniová, Jindřiška ; Lázňovská, Lenka ; Přílepková, Michaela ; Vávrová, Barbora ; Vítová, Kateřina
Metodika je v prvním plánu určena správním orgánům v resortu kultury, které v rámci státní kulturní politiky zodpovídají za podporu rozvoje jednotlivých kulturních aktivit a organizací. Jde jednak o orgány státní správy a útvary krajských a městských samospráv, které jsou pověřeny praktickou realizací kulturní politiky, zpracovávají strategické rozvojové dokumenty a doporučení pro orgány místních samospráv na úrovni obcí (proto je jednou z významných částí dokumentu kapitola Zřizovatelé – poskytovatelé veřejné podpory). Metodika má dále sloužit potřebám klíčových veřejnoprávních a soukromých institucí činných v sektoru kultury – jak významných neziskových organizací, tak i soukromých subjektů – aukčních síní, galerií, divadelních souborů i hudebních těles. V druhém plánu má metodika sloužit vědeckým a výzkumným subjektům veřejnoprávního i soukromého charakteru, jak subjektům úzce zaměřeným na výzkum kultury tak i organizacím zaměřeným na řešení širších ekonomických souvislostí a dopadů kultury. Jde jak o výzkum kreativních odvětví, tak i o specifická vědecká zadání v jednotlivých ekonomických odvětvích (cestovní ruch, export kulturní produkce, mezinárodní kulturní spolupráce apod.).
Fulltext: Download fulltextPDF; Download fulltextPDF; Download fulltextPDF; Download fulltextPDF
Complex of methods for effective entrepreneurship of SMEs in the cultural sector
Dostál, Petr ; Kislingerová, Eva ; Pešek, Ondřej ; Horný, Stanislav ; Surynek, Alois ; Jarošová, Eva ; Srpová, Jitka ; Misař, Jan ; Svobodová, Ivana ; Boukal, Petr ; Vávrová, Hana ; Scholleová, Hana ; Mullerová, Jana ; Sieber, Patrik ; Sieber, Martina ; Vondra, Zdeněk
Základním cílem předloženého souboru metodik je poskytnout sektoru kultury nástroje, které umožní zlepšit řídící činnost především malých a středních organizací, ale zároveň se zlepší i možnosti trvalého a systematického rozvoje a transparentnost v komunikaci kulturních organizací, památek, orgánů státní správy a samosprávy, donorů a dalších, které jsou cílovými skupinami metodiky.
Fulltext: Download fulltextPDF
Control of territory as a factor for the effective implementation of a political objective of an Islamist violent non-state actor
Ludvík, Zdeněk ; Hynek, Nikola (advisor) ; Bureš, Oldřich (referee) ; Eichler, Jan (referee)
This thesis wants to make clear the theoretical concept in the form of a testable hypothesis on the relationship between the political control of the territory by a Violent Non-State Actor (VNSA) and the effectiveness of realization of its political objective (policies). Since in the literature there is no explicit theory or theorization that would reflect the varying degree of effectiveness with regard to the varying degree of territorial penetration, and there are no explicit parametric indicators and values that may be necessary for effective achievement of the political objective in relation to the territory, the purpose of the research will be to answer the question whether, how and to what extent the intensity of the physical penetration of the territory is related to the ability to more easily and efficiently achieve the goals for which the VNSA has been established and has strived. A general definition of threshold values of the penetration can also provide partial piece of knowledge for practical policies and approaches to territorial VNSA on the part of states (counterinsurgency actors). Although there is no explicit use of any of the theories of international relations in the research, the used theoretical framework is inspired by a) approaches to political geography and outlines of...
Control of territory as a factor for the effective implementation of a political objective of an Islamist violent non-state actor
Ludvík, Zdeněk ; Hynek, Nikola (advisor) ; Bureš, Oldřich (referee) ; Eichler, Jan (referee)
This thesis wants to make clear the theoretical concept in the form of a testable hypothesis on the relationship between the political control of the territory by a Violent Non-State Actor (VNSA) and the effectiveness of realization of its political objective (policies). Since in the literature there is no explicit theory or theorization that would reflect the varying degree of effectiveness with regard to the varying degree of territorial penetration, and there are no explicit parametric indicators and values that may be necessary for effective achievement of the political objective in relation to the territory, the purpose of the research will be to answer the question whether, how and to what extent the intensity of the physical penetration of the territory is related to the ability to more easily and efficiently achieve the goals for which the VNSA has been established and has strived. A general definition of threshold values of the penetration can also provide partial piece of knowledge for practical policies and approaches to territorial VNSA on the part of states (counterinsurgency actors). Although there is no explicit use of any of the theories of international relations in the research, the used theoretical framework is inspired by a) approaches to political geography and outlines of...
Effectiveness of Investment Options
HOUDKOVÁ, Eva
This bachelor thesis focuses on the evaluation of project process based on technical-economic studies under the terms of pre-investment preparation. It indicates a selection of one of the proposed investment options, a view of the economic benefits of the company and the choice of appropriate forms of financing this investment with regards to the risks. Subsequently it defines final investment and financial decision of the chosen investment project with opportunity of variant solution. Based on terms such as investment activity, listing the main methods of the investment effectiveness evaluating and basic forms of financing. Practical part collects the course of real investment project from the initial phase comparing possible options through evaluating the effectiveness of selected options up to the selecting appropriate financial forms of the observed project.

National Repository of Grey Literature : 196 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.