National Repository of Grey Literature 404 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Návrh energeticky úsporné dřevostavby
Svoboda, Jan
In my diploma thesis there is developed a project of a family house for a family of four in the village Trnava near Zlín. This object is designed as a passive building. The family house is composed of the floor above ground and the floor under ground. The floor above ground is realized as wooden building and the external side of house is covered by a wooden ventilated facade. The underground floor is made of bricks and it protrudes over terrain. The shed roof is used for covering the building. The land where the object is situated is sloping from the north to the south. The family house is embedded into the ground and is oriented in favour of the cardinal directions. As a part of this project there is also a self-standing garage and an access road. For this construction project was prepared documentation corresponding to the status for the application for building permit.
Proposal for Changes of Motivational System in a Selected Company
Svoboda, Jan ; Kandrnálová, Jana (referee) ; Konečná, Zdeňka (advisor)
The bachelor thesis is focused on the proposal of changes in the motivation system in the work of a manager in the field of financial consulting. I will use the knowledge gained here in practice in my sales team. The aim of the bachelor's thesis is to analyze the recruitment of new employees and the sustainability of existing employees in my team and in the end will be practically usable outputs that I will use in my business as a manager in the field of financial consulting.
Architecture Information for LLVM Compiler Optimizations
Svoboda, Jan ; Dolíhal, Luděk (referee) ; Hruška, Tomáš (advisor)
Tato práce se zabývá automatickou extrakcí informací o architektuře procesoru z jazyka CodAL. Získané informace jsou využity jako základ pro cenový model optimalizátoru překladače LLVM. V rámci práce vznikl nový systém, který vytváří cenový model, převádí jej do C++ kódu a sestavuje do dynamické knihovny. Tato knihovna je za běhu načtena překladačem a využita pro přesnější rozhodování o přínosech jednotlivých optimalizací. Výsledkem práce je průměrné 14% snížení velikosti strojového kódu programů a až 68% zlepšení výkonu generovaného kódu.
Neurological deficit after focal cerebral ischemia in rat - pharmacological intervention
Eliášová, Karolína ; Otáhal, Jakub (advisor) ; Svoboda, Jan (referee)
Title: Neurological deficit after focal cerebral ischemia in rats - pharmacological intervention Objectives: The goal of the thesis was to determine the effect of 7-nitroindazole, a selective inhibitor of neuronal nitric oxide synthase, after focal ischemic stroke in rats. Methods: Twenty adult male Wistar rats were used in this experiment. The rats were randomly divided into four groups: ischemic stroke was given to half of them, the rest were sham operated. 10 animals were given 7-nitroindazole (25mg/kg) to protect neuronal ischemic brain damage. After a few weeks the rats were tested with a set of behavioral tests: Ladder rung walking test, Bar holding test, Rotarod test and Open field test. To evaluate the volume of brain damage the stereotactic method was used. The brain sections were cut and compared with atlas. This study was supported by Institute of Physiology, Academy of Sciences ČR in Prague. Results: The present results show that the 7-nitroindazole has no side effects on healthy rats. The long-term effect on rats after ischemic stroke was not proved. There were a few positive trends observed such as an increase of locomotor speed, increased explorative behaviour and better coordination outcome on RotaRod. On the other hand the brain tissue damage was bigger and the time of hanging in...
Precise segmentation of image data
Svoboda, Jan ; Marcoň, Petr (referee) ; Mikulka, Jan (advisor)
The concern of this thesis is a development of an extension module for 3D Slicer platform. The core of the module is an implementation of a Support Vector Machines classifier, which is used for segmentation of the vertebral column image data provided by the University Hospital Brno. One of the goals of the thesis was resampling and registration of these image sequences. CT volumes provided solid contrast and were used as a reference for gaining properly segmented groups of vertebrae. Due to the low quality of the MRI volumes image data, segmentation of MRI images was not completely succesful. The extension module scripted in Python language can be seen as a tool and can be used in the future for different datasets.
System for Recognition of 3D Hand Geometry
Svoboda, Jan ; Mráček, Štěpán (referee) ; Drahanský, Martin (advisor)
V posledním desetiletí došlo ke zvýšení zájmu o užití 3D dat k biometrické identifikaci osob. Možná vůbec největší výzkum proběhl v oblasti 3D rozpoznávání podle obličeje, přičemž je v současné době dostupných vícero komerčních zařízení. V oblastni rozpoznávání podle 3D geometrie ruky byl v minulých letech proveden určitý výzkum jehož výsledkem však nebylo žádné komerční zařízení. Nezávisle na tomto výzkumu se v posledních letech velmi rozšířil trh s cenově dostupnými 3D sensory, což potenciálně umožňuje jejich nasazení v mnoha typech biometrických systémů. Hlavním cílem této práce je vytvořit funkční vzorek bezdotykového systému pro rozpoznávání osob podle 3D geometrie ruky, který bude používat novou levnou kameru RealSense 3D vyvíjenou v současné době firmou Intel. Jedním z problémů při použití RealSense kamery je její velmi malý form factor, který je příčinou nižší kvality výsledných snímků v porovnání s velmi drahými alternativami, které byly použity v již dříve zmíněném výzkumu 3D biometrických systémů. Práce se snaží analyzovat robustnost různých 2D a 3D příznaků a vyzkoušet několik různých přístupů k jejich fúzi. Rovněž je vyhodnocena výkonnost výsledného systému, kde je ukázáno, že navržené řešení dosahuje výsledků porovnatelných se state-of-the-art. 
Acute effects of new psychoactive substance from the group of phenethylamine derivatives - an animal study
Syrová, Kateřina ; Šíchová, Klára (advisor) ; Svoboda, Jan (referee)
Synthetic N-methoxybenzyl ("NBOMe") phenylethylamine derivatives were developed as highly potent agonists for the research of 5-hydroxytryptamine receptors, however they have become available on the black market in the past few years. They are sought by recreational users as "legal LSD", in worse cases the replacement is unsuspected and these substances are a cause of serious intoxication with signs of serotonin toxicity. At this moment, there is very little data available, but their low price, easy access via the internet and legal status make these substances an interesting target for recreational users and a big challenge for scientists and for the lawmakers. 2CBFly-NBOMe belongs to this group. There is no information about its recreational use for now, but thiat is probably only a matter of time. The aim of this study is to determine acute effects of 2CBFly-NBOMe in Wistar rats. Active substance significantly reduced locomotor activity of the animals and caused higher anxiety, it also disrupted sensorimotor gating and lowered body temperature of animals. Pharmacokinetic profile was measured only in the blood serum, the highest concentrations of 2CBFly-NBOMe were detected 30-60 minutes after the administration of hallucinogen. This paper provides first information on the effect of 2CBFly-NBOMe on...
Normalization of Time Series Data of Landsat
Svoboda, Jan ; Štych, Přemysl (advisor) ; Kolář, Jan (referee)
Spectral reflectance of the Earth surface, obtained from the satellite images, should be independent from the external influences and should reflect the surface properties, specifically the proportion of the radiance reflected from the object. It was proved in this paper that the time series of the 63 images from the Landsat 5 satellite were visibly influenced by the external factors even in the case of the images already atmospherically corrected. These external factors were age of the image and WRS-2 position from which the image was obtained. Age of the image was documented with the steady decrease of the spectral reflectance values of the invariant features, especially in the visible part of the electromagnetic spectrum, caused by the sensor degradation. The influence of the WRS-2 position was documented especially in the infrared bands. The western parts of the images are lighter (have higher values of the surface reflectance) than the eastern parts. That may cause the difference between values when monitoring one spot in two overlapping WRS-2 positions. The method originally used for the relative radiometric normalization IR-MAD was here applied to normalize the surface reflectance data, and resulted in the fact that these influences did not show up any more. In order to extend the time...
Safety Assesment of the Vacenovice Dam during Floods
Svoboda, Jiří ; Jobánek, Stanislav (referee) ; Jandora, Jan (advisor)
The main goal of the bachelor’s thesis is the safety assessment of the Vacenovice Dam during floods in accordance with standard ČSN 75 2935. The assessment is accomplished for the control flood wave KPV100, PV200 a PV200 [13]. In the introduction of the bachelor’s thesis are described particular parts of the Vacenovice Dam and the subsumption of the Vacenovice Dam to relevant categories. The next part includes basic data of the Vacenovice Dam, used hydrologic data, description of hydrological calculations, setting of maximum permissible water level and control maximal water level. Then the thesis introduces a comparison of these water levels. In the end of the bachelor’s thesis are mentioned possible measures leading to increasing of the safety of the Vacenovice Dam.

National Repository of Grey Literature : 404 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
29 SVOBODA, Jakub
54 SVOBODA, Jiří
29 Svoboda, Jakub
70 Svoboda, Jan
2 Svoboda, Jan,
38 Svoboda, Jaroslav
1 Svoboda, Jindřich
54 Svoboda, Jiří
2 Svoboda, Jonáš
12 Svoboda, Josef
1 Svoboda, Jáchym
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.