Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 9 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Zvuk
Kryl, Ivo ; Schneider, Jiří (oponent) ; Tobola, Ondřej (vedoucí práce)
Hlavním cílem této bakalářské práce je dosažení modernizace vzhledu audiotechniky daného výrobce. Návrh by měl respektovat všechny konstrukční, technologické, funkční a ergonomické zákonitosti.
Nízkofrekvenční elektronkový zesilovač
Hrubý, Ondřej ; Šandera, Josef (oponent) ; Musil, Tomáš (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem, simulací a realizací nízkofrekvenčního zesilovače s použitím elektronek ke zpracování signálu z klasického gramofonu. Frekvenční charakteristika navrhovaného zařízení bude dle simulací odpovídat normě specifikované RIAA charakteristice. Dále je uvedena problematika přehrávání z gramofonového nosiče pomocí magnetodynamické přenosky a požadavky na kvalitu reprodukce. Následuje výčet vlastností a princip funkce základních typů elektronek, jejich přednosti a výhody pro použití v audio aplikacích. Provedeno je také úspěšné měření vlastností zesilovače a napájecích zdrojů.
Metodika pro digitalizaci a on-line zpřístupňování gramofonových nahrávek pro paměťové instituce
Šír, Filip ; Žabička, Petr
Metodika obsahuje doporučení a postupy, kterými je možno zpřístupnit zvukové dokumenty při vynaložení co nejnižších nákladů a zachování možnosti se zpřístupněnými elektronickými dokumenty dále odborně pracovat. Tato metodika je zaměřena především na gramofonové desky, v mnoha aspektech ji lze ale aplikovat i při digitalizaci jiných zvukových nosičů. Metodika popisuje výběr nosiče, jeho očistu, volbou a správným nastavením zařízení pro digitalizaci, uložení fyzického nosiče, úpravou digitálních dat, tvorbou metadat a jejich dlouhodobou archivaci a zpřístupnění.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Výroba plexisklového soklu pro gramofon
Bezděk, Filip ; Zouhar, Jan (oponent) ; Kalivoda, Milan (vedoucí práce)
Tato práce pojednává o vysoce přesném zpracování plexiskla pro výrobu soklu gramofonu. V této práci se dozvíme o jednotlivých druzích plexiskla, jejich vlastnostech a vlastní výrobě soklu gramofonu. Podrobný popis výroby gramofonového soklu nás seznámí s technologiemi zpracování plexiskla počínaje základním dělením deskového polotovaru, přesném frézování, broušení a leštění až k tepelnému zpracování. Výsledkem diplomové práce je popis jednotlivých technologií a ekonomické zhodnocení v reálném prostředí firmy AZ Plastik, spol. s r.o.
Design gramofonu
Blunárová, Charlota ; Rubínová, Dana (oponent) ; Křenek, Ladislav (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je navrhnout design gramofonu tak, aby splňoval všechny technické, ergonomické a konstrukční požadavky. Mým záměrem je navrhnout gramofon, který bude schopen kvalitně reprodukovat hudbu, obstojí jako doplněk interiéru a jeho používání bude pro posluchače příjemné a jednoduché. Chtěla bych najít zajímavé tvarové a materiálové řešení, které bude v souladu s funkcí gramofonu a které obstojí mezi konkurenčními produkty.
Design gramofonu
Zdvihalová, Markéta ; Sládek, Josef (oponent) ; Křenek, Ladislav (vedoucí práce)
Hlavním cílem této bakalářské práce je dosažení modernizace vzhledu gramofonů. Návrh by měl splňovat obecné předpoklady průmyslového designu. Měl by splňovat všechny konstrukční, funkční, technologické, estetické a ergonomické zákonitosti a přitom by měl uspokojit všechny zákazníkovi potřeby. Cílem je tedy ukázat vlastní kreativitu a schopnost posunout objekt z oblasti funkčnosti do oblasti estetiky.
Design gramofonu
Maca, Jakub ; Křenek, Ladislav (oponent) ; Sládek, Josef (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je návrh designu gramofonu. Návrh vychází z důkladné analýzy problematiky a opírá se o poznatky získané v rešeršní části práce. Gramofon by měl působit jako vhodný doplněk moderního interiéru a splňovat správné technické i ergonomické parametry.
Design gramofonu
Slívová, Marta ; Chorý, Tomáš (oponent) ; Křenek, Ladislav (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout moderní a funkční gramofon, který by zajišťoval co nejlepší hudební zážitek a svým designem doplňoval interiér moderního bydlení. Snažila jsem se vymyslet takový gramofon, který by kvalitou reprodukce mohl konkurovat současně více rozšířeným CD a DVD přehrávačům. Mým úkolem bylo také přesvědčit, že analogový způsob záznamu zvuku není zastaralý a gramofony mají stále mezi současnými digitálními přehrávači své místo.
Návrh a realizace obalu dlouhohrající desky (LP vinyl)
DOBAL, Stanislav
Diplomová práce se zabývá historii gramofonové desky a mapuje její vývoj v průběhu dějin až po současnost. Přibližuje čtenáři první pokusy o záznam a reprodukci zvuku, popisuje historii přístrojů na přehrávání hudby a vynalezení gramofonu. Nastiňuje vznik obalového designu jako samostatné výtvarné disciplíny a mapuje ho v průběhu času až po současnost. Na závěr se věnuje současným hudebním mediím. Nastiňuje nástup pokračovatelů technické revoluce, Kazet a Kompaktních disků.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.