Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 12 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Valley incision in the Nízké Tatry Mts. (Slovakia) estimated based on paleomagnetic and radiometric cave sediment datings
Kadlec, Jaroslav ; Bella, P. ; Čížková, Kristýna ; Granger, D. E. ; Hercman, H. ; Holúbek, P. ; Chadima, Martin ; Orvošová, M. ; Pruner, Petr ; Schnabl, Petr ; Šlechta, Stanislav
Up to eleven horizontal cave levels occur at different altitudes in Jánska, Demänovská and Mošnická karst valleys in the Nízke Tatry Mts. Most of the caves are filled with allochthonous sediments transported from the area formed mostly by granite. The cave levels were filled with fluvial sediments in dependence on the valleys incision caused by Neogene and Pleistocene uplift of the mountain range. The fluvial sediments are intercalated with, or capped, by flowstone layers in the caves. The paleomagnetic polarities measured both in clastic and chemogenic sediments indicate the age of deposition. Based on obtained polarity data we are able to distinguish cave sediments deposited during the Brunhes, Matuyama and Gauss chrons. The paleomagnetic interpretation was partly verified by U-series datings of flowstones preserved in the sedimentary sections. Except for the horizontal cave levels located in the karst valleys, additional large cave systems were found at extremely high altitudes in the Nízke Tatry Mts. 600–700 m above the lowest horizontal cave level.
Výzkum sedimentů a speleotém ve Zbrašovských aragonitových jeskyních
Bosák, Pavel ; Šlechta, Stanislav ; Hercman, H. ; Pruner, Petr
Numerické datování termominerálních speleotém (koblih) z okolí lokality U krokodýla poskytlo poněkud starší data než dosud udávaná v literatuře: 123 až 127 tisíc let (s rozptylem 108 až 144 tisíc let). Speleotémy se tvořily v průběhu klimatického optima vrcholné poslední doby meziledové (eem), tj. v mořském izotopovém stupni (MIS) 5e. Jemnozrnné klastické sedimenty z výkopu U Krokodýla mají normální paleomagnetickou polaritu vzorků s téměř současnými paleomagnetickými směry. S ohledem na skutečnost, že sedimenty leží na bloku ze stěny utržených termominerálních speleotém, jsou pak jistě mladší než 108 tisíc let.
Magnetostratigrafický výzkum vulkanického komplexu Úhošť Doupovské hory)
Schnabl, Petr ; Cajz, Vladimír ; Chadima, Martin ; Rapprich, V. ; Šlechta, Stanislav ; Pruner, Petr
Detailní magnetostratigrafický výzkum proběhl na lokalitě Úhošť u Kadaně na SV okraji doupovského vulkanického komplexu. Stáří celé vulkanické sekvence je v rozmezí od 22,09-28,66 Ma. Většina vzorků má viskózní složku, která lze snadno demagnetovat střídavým magnetickým pole 5 mT, nebo tepelnou demagnetizací při teplotě 100°C. Primární komponenta směřuje do počátku a je interpretována v rozsahu 10 až 100 mT, případně 100 až 560°C. Úhel MAD (ukazatel spolehlivosti) je menší než 7°. Střední směr spočtený ze středních směrů jednotlivých lávových proudů má hodnoty D=11,5° a I=53,9°, úhel spolehlivosti je 7,7°. Do statistiky je započteno 200 vzorků z 13 lokalit. To znamená že všech 13 lávových proudů má normální polaritu. Paleopól spočtený ze středních směrů jednotlivých lávových proudů leží na křivce zdánlivého putování pólů pro toto období. Hlavní otázka je proč v rozmezí 6 Ma, kde je 12 normálních a 11 reverzních období se všechny výlevy láv odehrály v období s normální polaritou.
Aplikace environmentálně magnetických metod při studiu sedimentárních výplní v Ochozské jeskyni (Moravský kras) : Etapová zpráva za rok 2006
Kadlec, Jaroslav ; Šlechta, Stanislav
V Ochozské jeskyni (Moravský kras) byly detailně ovzorkovány dva profily jeskynními sedimenty pro účely environmentálně magnetických analýz.
Výzkum sedimentárních výplní vybraných jeskyní na Slovensku
Bosák, Pavel ; Pruner, Petr ; Bella, P. ; Hercman, H. ; Hochmuth, Z. ; Kicinska, D. ; Šlechta, Stanislav ; Schnabl, Petr
Pokračující paleomagnetický výzkum sedimentárních profilů vybraných jeskyní na Slovensku doplnil významné předběžné výsledky předchozího výzkumu, které mnohdy změnily dosavadní představy o časovém zařazení speleogenetického procesu, etapovitosti vývoje jeskynních soustav a rozvoje reliéfu a říčních terasových systémů na Slovensku, jakož i vazeb jeskynních úrovní na v současnosti zachované morfologické tvary. Výsledky výzkumů byly publikovány v předběžných sděleních a původních pracích.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 12 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.