Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Analýza vlivu lokality na výši obvyklé ceny rodinných domů v okrese Hodonín
Varadínková, Jitka ; Vařechová, Martina (oponent) ; Hlavinková, Vítězslava (vedoucí práce)
Lokalita může mít vliv na cenu nemovitých věcí. Tato diplomová práce se zabývá oceněním rodinných domů ve městech a obcích a vlivy, které mají dopad na jejich cenu. Součástí práce je popis použitých metod ocenění, jejich postupy, použité zákony a vyhláška, popis realitního trhu v době zpracování diplomové práce a popis oceňovaných rodinných domů. Cílem je zjistit ceny pozemků, rodinných domů nákladovým a porovnávacím způsobem s vyhodnocením jednotkových cen v závislosti na lokalitě.
Databáze materiálových vlastností
Nagy, Gašpar ; Cipín, Radoslav (oponent) ; Janda, Marcel (vedoucí práce)
Táto bakalárska práca sa zameriava na návrh databáze materiálových vlastností a vytvorenie užívateľského rozhrania pre editáciu týchto vlastností. V prvej časti nás oboznamuje zo základnými vlastnosťami materiálov. Ďalej pokračuje s oboznámením materiálov používaných v elektrotechnike na výrobu elektrických strojov a prístrojov. V ďalšej časti sa práca venuje návrhu samotnej databáze materiálových vlastností, a popisom jednotlivých časti databáze. V poslednej časti práce je popísaná funkčnosť a obsluha užívateľského rozhrania.
Analýza vlivu rekonstrukce na výši obvyklé ceny rodinných domů v Hodslavicích
Filipová, Veronika ; Hlavinková, Vítězslava (oponent) ; Hrubanová, Michaela (vedoucí práce)
Cílem diplomové práce je posouzení, do jaké míry cenu obvyklou ovlivňují rekonstrukce rodinných domů v Hodslavicích. Teoretická část se zaměřuje na základní pojmy a popis použitých metod při oceňování rodinných domů. Praktická část se zabývá vytvoření databáze nabídkových cen srovnatelných objektů a následným výpočtem přímého porovnání tržní ceny rodinných domů. Dalšími úkoly jsou zjištění nákladové ceny dle platného oceňovacího předpisu a zjištění porovnávací ceny dle platného oceňovacího předpisu. V závěru práce je provedeno porovnání cen, podle použitých způsobu ocenění
Informační systém realitní kanceláře
Dudík, Michal ; Rychlý, Marek (oponent) ; Masařík, Karel (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá analýzou požadavků na online redakční systém realitní kanceláře. Cílem práce je tento systém navrhnout a implementovat. Důraz je především kladen na možnost synchronizace dat s českými realitními servery. Na základě posouzení několika různých metod používaných pro výměnu dat jsou ilustrovány jejich výhody a nevýhody. Zjištěné skutečnosti budou použity pro návrh vlastní metody synchronizace mezi realitními systémy. Systém je vytvořen za použití technologií PHP 5 a MySQL, XML, XSLT, XHTML, CSS, JavaScript, XML-RPC.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.