Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 63 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Sezónní porovnání těkavosti atmosférického aerosolu na pozaďové stanici Košetice.
Kubelová, Lucie ; Vodička, Petr ; Makeš, Otakar ; Zíková, Naděžda ; Ondráček, Jakub ; Schwarz, Jaroslav ; Ždímal, Vladimír
Těkavost atmosférického aerosolu je důležitou veličinou, neboť nám dává informace o zdroji, životnosti a způsobu odstranění částic z atmosféry. Přesný popis těkavosti aerosolu je také důležitý pro modelování kondenzace částečně těkavých sloučenin a také umožňuje lepší identifikaci zdrojů aerosolu (Wu et al., 2009). Nicméně, naše znalosti problematiky těkavosti atmosférických organických aerosolů a s tím souvisejících procesů jsou stále značně omezené. (Han et al., 2016).
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Body fluid exosomes as potential carriers of Huntington’s disease biomarkers
Kupcová Skalníková, Helena ; Červenka, Jakub ; Bohuslavová, Božena ; Turnovcová, Karolína ; Vodička, Petr
Huntington’s disease (HD) is a hereditary neurodegenerative disorder characterized by a progressive motor, behavioural, and cognitive decline, ending in death. The cause of HD is an abnormal expansion of CAG repeats in HTT gene resulting in prolonged polyglutamine (polyQ) sequence in huntingtin protein (HTT). Huntingtin is a large protein (348 kDa) expressed ubiquitously through the body, with highest expression in the brain and testes. To study HD pathophysiology and to test experimental therapies, a transgenic HD minipig (TgHD) model expressing N-terminal part (N548-124Q) of human mutated huntingtin (mHTT) under the control of human huntingtin promoter was created in Libechov. Beside the mild neurological impairment, the TgHD boars show decreased fertility after 13th month of age.
Stimulating autophagy and reducing inclusions in mouse model of Huntington's disease via expression of transcription factor EB (TFEB)
Vodička, Petr ; Chase, K. ; Iulliano, M. ; Tousley, A. ; Valentine, D. T. ; Sapp, E. ; Kegel-Gleason, K. B. ; Sena-Esteves, M. ; Aronin, N. ; DiFiglia, M.
Mutant huntingtin (mHTT) is encoded by the Huntington’s disease (HD) gene and its accumulation in the brain contributes to HD pathogenesis. Reducing mHTT levels through activation of the autophagosome-lysosomal pathway may have therapeutic benefit. Transcription factor EB (TFEB) regulates lysosome biogenesis and autophagy. We introduced cDNA encoding TFEB with an HA tag (TFEB-HA) under the control of neuron specific synapsin 1 promoter into the striatum of 3 month old HDQ175/Q7 mice using adeno-associated virus AAV2/9.
Seasonal, weekly and diurnal variability of elemental and organic carbon at a rural background site in Central Europe, a four years of measurement
Mbengue, Saliou ; Fusek, M. ; Schwarz, Jaroslav ; Vodička, Petr ; Holubová, Adéla ; Holoubek, Ivan
Atmospheric organic (OC) and elemental (EC) carbon play an important role in\natmospheric chemistry, climate change and public health. There have been relatively\nfew studies dealing with EC and OC in rural background sites which are less influenced\nby urban and industrial emissions. Nevertheless, measurements at background areas are\nimportant for understanding the transport and transformation characteristics of\nanthropogenic air pollutants, and their effects on various aspects of regional and global\nenvironment changes. This work is one of the rare studies using a semi-continuous\nmeasurement technique to focus on long-term (4 years) measurements of EC and OC at\nregional background site in Europe. It focuses on the factors or phenomena influencing\nboth diurnal and weekly variability of EC and OC concentrations during various seasons\nat rural background area.
Regional Air Pollution Transport and Its Influence to Pollution Hotspot in th Czech Republic.
Kozáková, Jana ; Vodička, Petr ; Pokorná, Petra ; Ondráčková, Lucie ; Ondráček, Jakub ; Hovorka, J. ; Křůmal, Kamil ; Mikuška, Pavel ; Moravec, Pavel ; Schwarz, Jaroslav
The aim of the study was to find out the local effect and the regional air pollution transport effect on the air quality of the Ostrava Radvanice district, the problematic air pollution hot spot.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
A Kitchen Degreaser Containing Monoethanolamine Can Alter Indoor Aerosol Composition for Days.
Schwarz, Jaroslav ; Makeš, Otakar ; Ondráček, Jakub ; Cusack, Michael ; Talbot, Nicholas ; Vodička, Petr ; Kubelová, Lucie ; Ždímal, Vladimír
Using of such degreaser and consequences related to indoor aerosol are described in this study. Monoethanolamine, a part of a commercial degreaser being used in kitchens, was able to replace ammonium in its sulfate and nitrate salts in the indoor environment, while those salts usually form up to half of PM2.5 aerosol mass indoors.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Nanoparticle Generation for Follow-Up Exposure Studies by Oxidation of Copper Acetylacetonate.
Moravec, Pavel ; Schwarz, Jaroslav ; Vodička, Petr ; Švehla, Jaroslav ; Kupčík, Jaroslav
The exposure to nanoparticles (NPs) represents a severe problem to human health, because they are becoming more widely used and their number of applications continually increases. Particles containing copper are emitted from smelters, iron foundries, power stations and municipal incinerators (WHO, 1998), as well as from brake linings during braking, Kukutschova et al. (2011). Copper and copper oxide NPs are frequently used as catalysts, heat transfer fluids in machine tools (Kim et al., 2011), inks, anode material in lithium-ion batteries (Guo et al., 2002) and many others. Even though CuO NPs were found highly toxic, Karlsson et al. (2008) and it is likely that NPs enter human body via respiratory tract, the inhalation exposure experiments of CuO NPs with laboratory animals are still rather rare (Pettibone et al., 2008 and Lebedova et al., 2016). The exposure chamber for long lasting inhalation experiments was constructed at the Institute of Analytical Chemistry of the CAS (Večeřa et al., 2011) and some methods of NPs generation for these experiments were already tested in our laboratory (Moravec et al., 2015 and Moravec et al., 2016a). The generation of Cu/Cu2O NPs by thermal decomposition of copper acetylacetonate (CuAA) was reported by Moravec et al. (2016b) and here we present the results of long lasting generation of NPs by oxidation of CuAA.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Transformation of Aerosol Particles during Transport from Outdoor to Indoor Environment.
Ondráček, Jakub ; Talbot, Nicholas ; Kubelová, Lucie ; Makeš, Otakar ; Cusack, Michael ; Schwarz, Jaroslav ; Vodička, Petr ; Zíková, Naděžda ; Ždímal, Vladimír
One summer (2014) and one winter (2015) campaign (both lasting three weeks) were conducted to assess the indoor/outdoor physical and chemical properties of aerosol in an unoccupied apartment. The main purpose of these campaigns was to observe the changes in aerosol particles before and after their transport from outdoors to indoors. The most important parameter – the I/O ratio was obtained from indoor/outdoor measurements of aerosol number size distribution as well as chemical composition. The I/O ratios can reveal the changes in particle size and physicochemical characteristics indoors in relation to the size distribution and chemical composition outdoors, and physical parameters such as wind speed, temperature, and RH.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Stanovení aerosolizovatelné složky pouličního prachu a její mineralogická a tvarová analýza
Lebedenko, Viktoriia ; Hovorka, Jan (vedoucí práce) ; Vodička, Petr (oponent)
Jedním z významných zdrojů aerosolových částic PM10 v městském ovzduší je resuspenze pouličního prachu. Cílem diplomové práce bylo stanovit emisní potenciál vzorků pouličního prachu, provést tvarovou a mineralogickou analýzu resuspendovatelné složky, a na základě zjištěných poznatků porovnat vybrané lokality. Odběry vzorků byly provedeny v únoru 2014 ve třech městech Ostravě, Praze a Plzni. Pro účely této diplomové práce bylo v resuspenzní komoře rozprášeno devět vzorků z vybraných lokalit: náměstí v centru města, tramvajový pás u zastávky v centrální části města, kraj zpevněné komunikace u obrubníku v centrální části města. Morfologická a elementární analýza byla prováděna pomocí skenovacího elektronového mikroskopu s EDS detektorem. Byla odhalena přítomnost minerálních složek jako křemene, chloritu, kalcitu, živce a kaolinitu. Ve vzorcích z Ostravy byly nalezené částice kulatého tvaru oxidů železa. Plzeňské vzorky obsahovaly vlákna amfibolového minerálu - aktinolitu. Rentgenová prášková difrakce při zvýšené citlivosti určila přítomnost amfibolového azbestu ve vzorcích z Ostravy a Prahy. Byl stanoven hmotnostní podíl jednotlivých velikostních frakcí rozprášených vzorků. Byla sledovaná dynamika velikostních distribucí hmotnosti aerosolu v komoře. Velikostní distribuce částic byla bimodální (2,5 µm...
Návrh elektro-hydraulické soustavy pro ovládání příďového podvozku malého dopravního letounu
Vodička, Petr ; Janhuba, Luboš (oponent) ; Třetina, Karel (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá návrhem elektrohydraulické soustavy pro ovládání podvozku malého dopravního letadla. Teoretická část obsahuje stručnou rešerši týkající se malých dopravních letadel, jejich podvozků a požadavků předpisu CS 23 relevantních pro návrh elektrohydraulické soustavy. Praktická část zahrnuje návrh parametrů modelového letounu, kinematiku mechanizmů zatahování a řízení podvozku, odhad sil působících na hydraulickou soustavu, návrh této soustavy a určení konkrétních parametrů některých jejích prvků, dále pak simulaci okruhu řízení příďového kola a závěrečné zhodnocení návrhu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 63 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
8 Vodička, Pavel
1 Vodička, Přemysl
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.