Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Following the phenotype development of TgHD minipigs by invasive and noninvasive approach
Ellederová, Zdeňka ; Baxa, Monika ; Vidinská, Daniela ; Bohuslavová, Božena ; Vochozková, Petra ; Šmatlíková, Petra ; Klíma, Jiří ; Valeková, Ivona ; Ardan, Taras ; Juhás, Štefan ; Juhásová, Jana ; Konvalinková, R. ; Klempíř, J. ; Pokorný, M. ; Krupička, R. ; Kauler, J. ; Hansíková, H. ; Motlík, Jan
Recent promising treatments for Huntington’s disease (HD) may require pre-clinical testing in large animals. In 2009, we generated HD transgenic (TgHD) minipigs with one copy encoding the N-terminal part (548 aa) of human huntingtin (HTT) with 124 CAG/CAA repeats integrated into chromosome 1 q24-q25. The successful germ line transmission occurred through four successive generations.
Evaluation of strategies for humanization of the entire porcine HTT locus
Vochozková, Petra ; Klymiuk, N. ; Wolf, E. ; Ellederová, Zdeňka ; Motlík, Jan
Because fully suitable large animal models are still lacking for Huntington´s disease, we would like to generate a new minipig model which will have an entirely humanized HTT locus. Given the large size of the HTT gene (approx. 160 kb) we will test two different approaches to humanize the porcine HTT locus in porcine kidney cells (PKCs).
Charakterizace imunitní odpovědi proti lidskému polyomaviru MCPyV.
Vochozková, Petra ; Šroller, Vojtěch (vedoucí práce) ; Drda Morávková, Alena (oponent)
Charakterizace imunitní odpovědi proti lidskému polyomaviru MCPyV Počet lidských polyomavirů se v posledních letech značně rozrostl, nyní jich známe 12. Je pravděpodobné, že většina lidských polyomavirů navozuje celoživotní persistentní infekci. Primární infekce je obvykle bezpříznaková a vyvolá tvorbu protilátek proti virové kapsidě. Komplikace způsobené polyomaviry se objevují u lidí s oslabeným imunitním systémem. Polyomavirus karcinomu Merkelových buně (MCPyV) je spojován se vznikem kožního nádoru - karcinomu z Merkelových buněk (MCC). I když je tento kožní nádor poměrně vzácný, infekce MCPyV je velmi běžná. Většina lidské populace má vytvořeny MCPyV specifické protilátky. Ty jsou přítomné i u pacientů s MCC a na mnohem vyšší hladině než u zdravých jedinců. MCC se vyskytuje častěji u lidí s oslabeným imunitním systémem. Zdá se, že ochrana protilátkami před vznikem nádoru není dostatečná a vývoj nádoru by mohl být spíše pod dohledem buněčné imunity. V rámci této práce byly připraveny plasmidy pro produkci hlavního kapsidového proteinu VP1 MCPyV a studium protilátkové odpovědi proti tomuto polyomaviru. Myši imunizované DNA vakcínou produkující protein VP1 vytvořili protilátky proti tomuto proteinu. Z hmyzích buněk infikovaných rekombinantním bakulovirem kódujícím protein VP1 byly získány složené prázdné...
Lidský polyomavirus izolovaný z karcinomu Merkelových buněk
Vochozková, Petra ; Šroller, Vojtěch (vedoucí práce) ; Španielová, Hana (oponent)
Lidské polyomaviry patří do rodiny Polyomaviridae. Do dnešní doby bylo objeveno pět lidských polyomavirů (BK, JC, KI, WU a MCV). První část práce se zabývá průběhem infekce polyomaviry. Tyto malé neobalené viry vnikají do hostitelské buňky receptorem zprostředkovanou endocytózou. Cestou přes ER se dostávají do jádra, kde se virus množí a exprimuje proteiny. Infekce se objevuje už v raném dětství a u zdravých jedinců zůstává virus skryt bez příznaků. Ovšem při oslabení imunitního systému je virus schopen reaktivace a u některých polyomavirů může být příčinou některých onemocnění. Druhá část práce je zaměřena přímo na MCV. Genom MCV byl před dvěma lety nalezen v karcinomu Merkelových buněk (MCC). MCV infikuje Merkelovy buňky a jeho DNA se integruje do genomu hostitelské buňky. MCV lze v části nádorů detekuje použitím metody PCR. Stejnou metodou se také v MCC našly virové sekvence kódující část velkého a malého T antigenu, ze kterých se v buňkách nádoru exprimuje významné množství onkoproteinů. V souvislosti s výskytem BK či JC virů v nádorech tyto faktory naznačují významnou roli MCV při vzniku nádoru. Studium může pomoci k objevení nových přístupů pro léčbu MCC a jiných biologicky podobných nádorů.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.