Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 54 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Monitoring of water use, druought and yield impacts of winter wheat using imaginery from satellites
Jurečka, František ; Anderson, M. ; Hlavinka, Petr ; Semerádová, Daniela ; Trnka, Miroslav ; Hain, C. ; Gao, F. ; Yang, Y. ; Žalud, Zdeněk
Remote sensing can be very useful tool for drought monitoring, providing valuable information about yield-limiting moisture conditions and crop response under current climate conditions. In this study the Atmosphere-land Exchange Inverse (ALEXI) model was used. The ALEXI model uses the morning surface temperature (LST) rise and provides information on the surface moisture status. In this paper correlations between yields and satellite indicators of crop water use or evapotranspiration (ET) were studied for the period 2002-2014. Correlations were studied for winter wheat at district scale in Vysocina, Jihomoravsky and Olomoucky regions since winter wheat is one of the traditional and most important crops grown in these regions. The Evaporative Stress Index (ESI) was used for these correlations as an ET-based index. Time series of Pearson correlation coefficient (r) computed between ESI and winter wheat yields at district scale were analysed. Strongest correlations are associated with districts within the Southern Moravian lowlands in Jihomoravsky and Olomoucky region, where frequency of occurrence of severe drought was highest over the period of record. Severe drought resulted in significant yield impacts, particularly in years 2003 and 2012. Correlations tend to be lower over the highlands districts of Vysocina and surroundings. In these districts, yields are more temperature than moisture limited and were more stable over the period of record.
Effect of temeperature stress and water shortage on thousand grain weight of selected winter wheat varietes
Hlaváčová, Marcela ; Pohanková, Eva ; Klem, Karel ; Trnka, Miroslav
The aim of the presented study was to assess the effect of high temperatures and water shortage during anthesis on thousand grain weight (TGW) of two winter wheat varieties (Tobak and Pannonia). In addition, numbers of grains per spike were also assessed. The six growth chambers were used to simulate heat stress conditions within following gradient of temperature maxima: 26 degrees C (control chamber), 29, 32, 35, 38 and 41 degrees C. The relative humidity (RH) course and photosynthetically active radiation (PAR) intensity were controlled via protocols. Additionally, drought stressed (dry) and well-watered (wet) treatments were established within each growth chamber. The plants were removed from the growth chambers after 14 days and they were left until a full maturity, exposed to actual weather conditions. The TGW at 14% moisture were evaluated for particular treatments within both winter wheat varieties. TGW was generally more affected by high temperatures under drought stress than in well-watered conditions. The results revealed that Pannonia TGW was much more affected by the water deficiency in combination with high temperature (particularly 38 and 41 degrees C) than Tobak TGW.
Agroklimatická analýza výhledů změn výchozích výrobních podmínek pro zemědělské subjekty a související dopady do systému bonitace půdy
Trnka, Miroslav ; Hlavinka, Petr ; Balek, Jan ; Semerádová, Daniela ; Dubrovský, Martin ; Štěpánek, Petr ; Žalud, Zdeněk
Předmětem této zprávy je vyhodnocení analýz zpracovaných v rámci smluvní výzkumné spolupráce zadané v rámci řešení projektu číslo EHP-CZ02-OV-1-039-2015 s názvem „Komplexní plánovací, monitorovací, informační a vzdělávací nástroje pro adaptaci území na dopady klimatické změny s hlavním zřetelem na zemědělské a lesnické hospodaření v krajině“ financovaného z fondu EHP 2009 - 2014 programu CZ02 - Biodiverzita a ekosystémové služby/. Studie se zaměřuje na území Jihomoravského kraje (JmK) a navazuje na zprávu hodnotící dopady očekávaných klimatických podmínek zpracovanou pro výše uvedený projektu v říjnu 2016. Podobně jako předchozí studie byla i tato část zpracována na základě 5 vybraných globálních cirkulačních modelů (GCM) a to pro dva emisní scénáře a období 2021-2040. Protože detailní popis použitých scénářů obsahuje předešlá zpráva omezujeme se v tomto textu pouze na nejdůležitější výstupy relevantní pro JmK.
Drought periods in 2014
Zahradníček, Pavel ; Trnka, Miroslav ; Štěpánek, Petr ; Semerádová, Daniela ; Farda, Aleš
The first half of year 2014 was characterized by the occurrence of extreme weather. Episode without precipitation were alternated with thunderstorms, temperature were mostly above normal and was occurred first heat wave. The year began with a very mild winter, when amount of snow was only 27% of long term average and in agricultural region South Moravia only about 10%. The winter temperature was more than 2 degrees C higher than normal. March and April were characterized by low sum of precipitation mainly again in South Moravia, both months were about 70% of long term average. March and April temperature were significantly above normal (March about more than about 4 degrees C and April more than 2 degrees C). In contrast May was cold and rainy. In the middle of the month there were persistent rainfall, which caused an increase of river levels and flooding several areas. June was again very dry. These weather conditions led to the strong dry episodes during first half of the year.
Drought monitor for the Czech Republic-www.intersucho.cz
Trnka, Miroslav ; Hlavinka, Petr ; Semerádová, Daniela ; Balek, Jan ; Možný, M. ; Štěpánek, Petr ; Zahradníček, Pavel ; Hayes, M. ; Eitzinger, Josef ; Žalud, Zdeněk
Because drought and its impacts are among the worst hydrometeorological extremes (including also Central European conditions), the aim of this paper is to describe the core and use of the Integrated drought monitoring system for the Czech Republic. Land-use, information about soil, vegetation characteristics and meteorological data are used as inputs to validated water balance SoilClim model, which is applied for estimates of actual and reference evapotranspiration and water saturation of the soil profile in % or soil moisture content in mm. Moreover the prognosis of expected soil moisture (based on probabilistic analysis) is calculated for next 1, 2, 4 and 8 weeks. Main results are weekly updated in form of drought occurrence maps, which are published in spatial resolution 500 m for whole territory of the Czech Republic and for all its 76 districts separately. Final maps with detail comments are available at drought topic dedicated web page (ANONYM 3 2014).
Detection of drought events using combination of satellite data and soil moisture modelling
Semerádová, Daniela ; Trnka, Miroslav ; Hlavinka, Petr ; Balek, Jan ; Bohovič, Roman ; Tadesse, T. ; Hayes, M. ; Wardlow, B. ; Žalud, Zdeněk
The use of satellite data offers a potentially well usable tool to accurate drought monitoring. The study examines the space-time possibility of agricultural drought detection using freely available data from the MODIS instrument onboard Terra and Aqua satellites that reflects vegetation condition. Vegetation greenness metrics used in this study are based on the spectral reflectance curves in the visible red and near-infrared part of the spectrum and are expressed in relation to the average for the period of 2000-2014. The results are presented in weekly time step for the whole area of the Czech Republic, and are compared to the drought monitor system, based on the SoilClim dynamic model for soil water content estimates. These data, as well as other parameters, such as soil properties and land use, are integrated at 500 meters spatial resolution.
Zpracování částí II. etapy Generelu vodního hospodářství ČR
Trnka, Miroslav ; Dumbrovský, M. ; Růžek, P. ; Žalud, Zdeněk ; Drbal, J. ; Hlavinka, Petr ; Novotný, I. ; Vopravil, J. ; Chuchma, F. ; Vizina, P.
Předmětem této zprávy je zpracování výsledků výzkumu zadaného v rámci smluvní spolupráce Ústavu výzkumu globální změny (zpracovatel) a Mendelovy univerzity v Brně (zadavatel), který byl zpracován ve spolupráci s dalšími výzkumnými partnery. Zpráva zpracovává tzv. II. etapu Generelu vodního hospodářství ČR s ohledem na probíhající klimatické změny.
Bilanční hodnocení dostupných vodních zdrojů a vláhových potřeb v rámci vymezených "závlahových okrsků"
Trnka, Miroslav ; Hlavinka, Petr ; Balek, Jan ; Semerádová, Daniela ; Dubrovský, Martin ; Štěpánek, Petr ; Vizina, A. ; Hanel, M. ; Žalud, Z. ; Lukas, V. ; Dumbrovský, M. ; Růžek, P. ; Daňhelka, J. ; Chuchma, F. ; Novák, P. ; Novotný, I. ; Pavlík, F.
Předmětem této zprávy je zpracování výsledků výzkumu zadaného v rámci smluvní spolupráce Ústavu výzkumu globální změny (zpracovatel) a Státního pozemkového úřadu (zadavatel), který byl zpracován ve spolupráci s dalšími výzkumnými partnery. Zpráva se zabývá bilančním hodnocením dostupných vodních zdrojů a vláhových potřeb v rámci vymezených "závlahových okrsků" České republiky s ohledem na probíhající klimatické změny.
Komplexní přístup pro monitorování a zmírnění dopadů sucha v regionu jižní Moravy
Žalud, Zdeněk ; Trnka, Miroslav ; Hlavinka, Petr ; Semerádová, Daniela ; Balek, Jan
Hlavním cílem projektu bylo provozovat aktuální monitoring sucha na území Jihomoravského kraje (JMK) a identifikovat konkrétní suchem ohroženou lokalitu vhodnou pro realizaci opatření ke zlepšení jejich ekosystémových produkčních i mimoprodukčních funkcí. K dosažení hlavního cíle byly realizovány následující cíle dílčí: 1.Průběžně (týdně) monitorovat okresy JMK. 2. Vytvářet a publikovat předpovědi sucha pro JMK. 3. Sledovat suché epizody na území JMK a posoudit jejich dopady na polní produkci.
Effect of high temperature and water shortage stresses duration during anthesis on the selected winter wheat yield formation components
Hlaváčová, Marcela ; Rapantová, Barbora ; Novotná, Kateřina ; Klem, Karel ; Hlavinka, Petr ; Trnka, Miroslav
The aim of this study was to assess the effect of drought and high temperatures on Tobak winter wheat variety during one of the most sensitive developmental stage (anthesis) from the viewpoint of harvest index (HI) and spike productivity (SP). The 5 growth chambers (where the plants were exposed to these stress factors) were used for these purposes. The various protocols consisting in photosynthetically active radiation (PAR) course, relative air humidity (RH) and daily temperature courses were run. The plants were divided into 2 groups within each growth chambers: (1) Drough-stressed (Dry) and (2) well-watered (Wet). Two lengths of stresses duration were tested: 3 and 7 days. The plants were exposed to ambient weather conditions up to the full maturity after stresses exposition within the growth chambers. Subsequently, the plants were harvested manually and HI and SP were evaluated. The statistical analyses showed that the effect of each stress factor separately was statistically significant both for HI and SP14, nevertheless, these two factors interaction was statistically significant only in the case of HI.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 54 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
9 TRNKA, Michal
2 Trnka, M.
2 Trnka, Marián
2 Trnka, Martin
1 Trnka, Matyáš
9 Trnka, Michal
1 Trnka, Milan
1 Trnka, Milan Bc.
1 Trnka, Miroslav (absolvent PEF)
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.