National Repository of Grey Literature 20 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Effect of fertilizers application on grassland ecosystems: what can tell us long-term experiments?
Hejcman, Michal ; Suchara, Ivan (advisor) ; Hájek, Michal (referee) ; Poschlod, Peter (referee)
GENERAL CONCLUSIONS Benefit of all present papers for current stage of knowledge is directly obvious from their text. So, I will summarize the main benefit of each paper very briefly here. Chapter 2 - From the comparison of long-term vs short-term nutritional effects, it was concluded that long-term fertilizer experiments are irreplaceable as many existing models and predictions can be validated only by means of long-term manipulation of plant communities and their continuous observation and documentation. Chapter 3 - Long-term fertilizer application can create grasslands with no overlap of plant species composition in the scale of several meters. Species indicative of low productivity grasslands (short grasses, orchids, and sedges) can survive longterm nitrogen application if phosphorus is limiting nutrient for growth of highly productive grassland species. Chapter 4 - Long-term addition of limiting nutrient can affect grassland ecosystem in three ways: 1) by change in plant species composition without significant increase in total biomass production, 2) by no change in species composition but with significant increase in total biomass production, and 3) by substantial change in plant species composition accompanied by significant increase in total biomass production. Chapter 5 - Long-term fertilizer...
Imprints of history in post-agricultural forests
Vojta, Jaroslav ; Suchara, Ivan (advisor) ; Honnay, Olivier (referee) ; Tichý, Lubomír (referee)
IMPRINTS OF HISTORY IN POST-AGRICULTURAL FORESTS Ph.D. Thesis Jaroslav Vojta Charles University in Prague, Faculty of Science Praha, 2010 Promotor: Ivan Suchara List of original papers I. Relative importance of historical and natural factors influencing vegetation of secondary forests in abandoned villages (Jaroslav Vojta - Preslia 79: 223-244) II. Land use legacies in post-agricultural forests in the Doupovské Mountains, Czech Republic (Martin Kopecký & Jaroslav Vojta - Applied Vegetation Science 12: 251-260) III. Woody vegetation continuity, topography, and distance to ancient forests have complex effects on the vegetation and species richness of abandoned pastures (Lucie Drhovská & Jaroslav Vojta - submitted) 1 Introduction Land use changes have had a profound effect on vegetation cover. Often, succession results in the recovery of forests on former agricultural land. As areas of post-agricultural forests become increasingly prominent in landscapes of developed countries, these processes have attracted the attention of ecologists. Many questions have arisen regarding the possibility of restoring original forest communities on former agricultural lands (Flinn and Vellend, 2005; Hermy and Verheyen, 2007). At the same time, current and past land use changes could be seen as "natural experiments" that could...
Changes in the steppe vegetation of the solitary conic hill Oblík in the České Středohoří Protected Landscape Area
Zmeškalová, Jana ; Suchara, Ivan (advisor) ; Chýlová, Tereza (referee)
Změny stepní vegetace v NPR Oblík 8 2. Abstract Changes in the steppe vegetation of the solitary conic hill Oblík in the České Středohoří Protected Landscape Area This diploma thesis is based on a comparison of vegetation and chemical attributes of the soil between the years 1973 and 2006/7 in the model area of the Oblík hill. The primary source of old botanical and pedological data is a series of diploma theses by students from the Department of Botany, Faculty of Science, Charles University from the seventies of the 20th Century (Březinová 1973, Klimešová 1973, Suchara 1974). The study is limited by old methodology. Vegetation data were compared on the different levels - phytosociological relevés, non-destructive estimation of shrub biomass, photogrammetry of shrub communities and syntaxonomical classification. Environmental changes were studied by repeating chemical analyses (contents of N, C, K, Ca, C/N, pH) and indirectly using Ellenberg's indication values. Today, there is higher species diversity and a high turnover of species in the area. The number of pastures and mesophilous broad-leaved grassland species has decreased. The number of nitrophilous and margin species, weeds and shrubs has increased. The area of the syntaxonomical units Festuco valesiacae-Stipetum capillatae, Koelerio...
Atlas krajiny České republiky
MGE DATA spol. s r. o., Praha ; VÚV T.G.M., Praha ; ČGS, Praha ; Česká zemědělská univerzita, Praha ; Masarykova univerzita v Brně, Brno ; Univerzita Karlova v Praze, Praha ; Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc ; Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Brno ; Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, Průhonice ; Suchara, Ivan
Atlas krajiny ČR je geoinformační projekt, který na základě vědeckého vymezení krajiny a výzkumu regionálního rozvoje umožní prezentovat a využít historické i aktuální informace o krajině ČR na národní, regionální i lokální úrovni. Projekt je rozdělen do oddílů: 1. Krajina a metody studia; 2. Geografická poloha České republiky (Česká republika a svět, Česká republika a Evropa); 3. Historická krajina; 4. Přírodní krajina; 5. Současná krajina; 6. Krajina jako dědictví (Přírodní a kulturní dědictví); 7. Krajina jako prostor pro společnost; 8. Krajina budoucna.
Atlas krajiny České republiky
Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta ; Česká zemědělská univerzita, Praha ; Masarykova univerzita v Brně ; Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Brno ; Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc ; Česká geologická služba, Praha ; Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, Průhonice ; Janská, Eva ; Bičík, Ivan ; Martiš, Miroslav ; Kolejka, Jaromír ; Mackovčin, Peter ; Voženílek, Vít ; Pálenský, Peter ; Suchara, Ivan
Atlas krajiny ČR je geoinformační projekt, který na základě vědeckého vymezení krajiny a výzkumu regionálního rozvoje umožní prezentovat a využít historické i aktuální informace o krajině ČR na národní, regionální i lokální úrovni. V roce 2005 byly získány podklady autorů vybraných map pro hodnocení obsahu a technické kvality map před jejich předáním k posouzení pracovní skupině pro autorské originály a ke zpracování v technologické skupině.
Určení zátěže krajiny ČR aktuálními úrovněmi atmosférické depozice a zajištění dat pro celoevropský biomonitorovací program 2000: Určení obsahu 35 prvků v mechu jako podklad pro stanovení relativní míry atmosférické depozice těchto prvků na území ČR
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, Průhonice ; Kučerová, Miluše ; Buňatová, Helena ; Benáčanová, Dagmar ; Suchara, Ivan ; Sucharová, Julie
Byly zjištěny obsahy 35 prvků v mechu na 250 místech ČR. Zjištěná data jsou kompatibilní s údaji zjišťovanými stejnou metodou v ostatních 30 zemích Evropy a s daty získanými v letech 1990/1991 a 1995/1996. Zjištění stav byl porovnán se stavem z roku 1995. Popis mezinárodního a národního biomonitorovacího programu 2000/2001, popis materiálu a metod. Výsledky pro jednotlivé prvky
Určení zátěže krajiny ČR aktuálními úrovněmi atmosférické depozice a zajištění dat pro celoevropský biomonitorovací program 2000: Stanovení obsahu prvků v půdě a mechu jako podklad pro upřesnění distribuce vysokých atmosférických úrovní spadu sledovaných prvků na jižní Moravě
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, Průhonice ; Kučerová, Miluše ; Buňatová, Helena ; Semerádová, Ilona ; Suchara, Ivan ; Sucharová, Julie
Výsledky projektu za rok 2003 obsahují data o celkovém obsahu 37 prvků: Ag, As, Ba, Be, Bi, Cd, Ce, Co, Cr, Cs, Cu, Fe, Ga, Ge, Hg, In, La, Li, Mn, Mo, Ni, Pb, Pr, Rb, Sb, Se, Si, Sn, Sr, Th, Tl, U, V, W, Y, a Zn v B horizontech půdních pokryvů jižní Moravy. Výsledky ukazují na dvě ohniska relativně velmi vysokých obsahů sledovaných prvků na jižní Moravě, a to na severu v oblasti Litenčické pahorkatiny a na jihu v oblasti Pavlovských vrchů a Ždánického lesa.
Určení zátěže krajiny ČR aktuálními úrovněmi atmosférické depozice a zajištění dat pro celoevropský biomonitorovací program 2000: Biomonitorování obsahu 35 prvků v mechu a humusu jako podklad pro upřesnění distribuce vysokých atmosférických úrovní spadu na jižní Moravě
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, Průhonice ; Kučerová, Miluše ; Buňatová, Helena ; Semerádová, Ilona ; Suchara, Ivan ; Sucharová, Julie
Cílem řešení v roce 2002 bylo upřesnit rozsah a míru spadu prvků v postiženém území o rozloze zhruba 20 x 80 km. Na vymezeném zájmovém území mezi Mikulovem a Kroměříží byly odebrány vzorky mechu. Byly provedeny analýzy vzorků mechu a nadložního lesního humusu a výsledky byly zaneseny do map.

National Repository of Grey Literature : 20 records found   1 - 10next  jump to record:
See also: similar author names
3 Suchara, I.
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.