Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Up-scaling and further development of matrix liposomes
Skalická, Veronika ; Paraskevopoulos, Georgios (vedoucí práce) ; Holas, Ondřej (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické technologie Kandidát: Veronika Skalická Školitel: Dr. Georgios Paraskevopoulos, Ph.D.; Michael Binnefeld Název diplomové práce: Up-scaling a další vývoj matricových liposomů Diplomová práce se zabývá hodnocením liposomů připravených metodou duální asymetrické centrifugace. Parametry částic (velikost částic, distribuce částic, zeta potenciál) byly analyzovány za využití dynamického rozptylu světla v přístroji ZetaSizer. Účinnost enkapsulace byla stanovena metodou gelové chromatografie za využití karboxyfluoresceinu jako fluorescenčního markeru. Z výsledků vyplývá, že nejvýhodnější parametry formulace jsou 15 min centrifugace za využití keramických kuliček o průměru 1,0-1,2 mm. Up-scaling procesu neovlivnil vlastnosti liposomů až do navážky 700 mg. Ani použití různých typů želatiny nebo glycerolgelu želatiny nevedlo k signifikantně rozdílným výsledkům. Stojí za povšimnutí, že matrice vytvořená z 50 % glycerolgelu želatiny umožnila redisperzi vesikulárních fosfolipidových gelů v fosfátovém pufru a vytvoření liposomů po 31 dnech skladování. Další matrice vykazovaly známky poškození, které bylo potvrzeno analýzou dle jejich velikosti a distribuce. Závěrem lze říci, že získaná data mohou přispět k převedení výrobního procesu...
Dopad ukrajinské krize na německou ekonomiku a německo-ruské vztahy
Skalická, Veronika ; Němcová, Ingeborg (vedoucí práce) ; Antal, Jarolím (oponent)
Tématem práce jsou dopady ukrajinské krize na německo ruské vztahy a německé hospodářství. Dle odborných zdrojů zhoršení obchodních vztahů mezi Evropskou unií a Ruskou federací způsobené ukrajinskou krizí zasáhne také ekonomiky jednotlivých evropských zemí. Ke zhoršení obchodních vztahů přitom vedla sankční opatření vydaná v souvislosti s ukrajinskou krizí. Míra dopadů ukrajinské krize na vybranou zemi je přímo úměrná provázanosti této země s Ruskou federací. Před vznikem ukrajinské krize přitom bylo Němec-ko nejaktivnějším obchodním partnerem Ruské federace ze zemí Evropské unie. Německo také hraje vý-znamnou roli v ukrajinské krizi, neboť v období napjatých vztahů mezi Evropskou unií a Ruskem vystupuje jako zprostředkovatel vyjednávání mezi oběma stranami. Vliv ukrajinské krize na německou ekonomiku je v práci definován prostřednictvím vývoje hospodářských vztahů Německa s Ruskou federací, jeho významným obchodním partnerem. Pro hodnocení těchto vztahů byly použity dva ekonomické ukazatele německoruský obchod se zbožím a přímé zahraniční investice Německa na ruském trhu. Vývoj obchodu mezi Německem a Ruskou federací byl analyzován také v rámci jednotlivých hospodářských odvětví, na která sankční omezení vydaná kvůli situaci na Ukrajině cílí. Dopady ukrajinské krize na německé hospodářství byly dále hodnoceny prostřednictvím vývoje vztahů Německa s Ukrajinou a Běloruskem. Na základě výsledků analýzy ekonomických ukazatelů, které jsou v souladu s informacemi uváděnými v odborných zdrojích, byl potvrzen negativní dopad ukrajinské krize na německoruské vztahy a německé hospodářství. Negativní dopady ukrajinské krize na německou ekonomiku vystupují ve formě finančních ztrát daných poklesem německého exportu do Ruska a špatnou hospodářskou situací německých investorů na ruském trhu. Vlivem sankcí totiž byly zrušeny některé plánované německoruské projekty, německým firmám působícím na ruském trhu poklesly tržby a byly nuceny propouštět.
Švýcarská ekonomika na počátku 21. století
Skalická, Veronika ; Jiránková, Martina (vedoucí práce) ; Bartušková, Hana (oponent)
Bakalářská práce pojednává o švýcarské ekonomice na počátku 21. století. Ekonomika Švýcarska je jednou z nejvyspělejších světa, nicméně události poslední doby, jako byla dluhová krize eurozóny, její postavení mohly ohrozit. Cílem práce je tedy analýza současného stavu švýcarské ekonomiky na základě makroekonomických ukazatelů, definování hlavních zdrojů rizik a predikce budoucího vývoje švýcarského hospodářství. Významná část práce je rovněž věnována charakteristice jednotlivých odvětví Švýcarska. První část práce se zabývá obecnou charakteristikou Švýcarska a analýzou jeho současné ekonomiky. Další část pojednává o jednotlivých sektorech hospodářství, zahraničním obchodu a vztahu Švýcarska k integracím. Třetí část práce je věnována perspektivám švýcarské ekonomiky, v rámci nichž definuji hlavní zdroje rizika, stanovuji opatření, jak těmto rizikům předcházet a predikuji budoucí vývoj švýcarské ekonomiky.

Viz též: podobná jména autorů
2 Skalická, Vlasta
3 Skalická, Věra
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.