Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Gustáv Husák. Politická biografie se zvláštním zřetelem k česko-slovenským vztahům ve 20. století
Macháček, Michal ; Rychlík, Jan (vedoucí práce) ; Kvaček, Robert (oponent) ; Letz, Róbert (oponent)
Bibliografický záznam: Michal MACHÁČEK: Gustáv Husák. Politická biografie se zvláštním zřetelem k česko-slovenským vztahům ve 20. století, disertační práce, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy 2017, 476s. [784 normostran]. Abstrakt Disertační práce se věnuje veřejné činnosti, myšlenkovému světu a obrazu politika JUDr. Gustáva Husáka, CSc. (1913-1991), jenž s různou intenzitou a v rozličných ohledech vstupoval šedesát let do česko-slovenského veřejného prostoru a pohybuje se v něm prakticky dodnes. Text vychází z široce pojaté pramenné základny a je vystavěn chronologicky, místy prokládán tematickými okruhy, přičemž se jedná o kombinaci narativního a výkladového přístupu. První kapitola je zaměřena na Husákovo mládí, na faktory, které ho přivedly ke komunistickému hnutí, a na jeho ranou aktivistickou činnost. Navazuje pojednání o Husákově počínání za druhé světové války, problematizována je jeho odbojová činnost, účast na propagandistickém zájezdu na nacisty dobytou Ukrajinu či vize Slovenska jako svazové republiky Sovětského svazu. Následná participace Husáka na Slovenském národním povstání zaručila legitimizaci jeho další politické kariéry v poválečném období, kdy úspěšně vedl zápas o komunistický monopol politické moci v Československu a snažil se prezentovat Komunistickou stranu Slovenska jako stranu...
Gustáv Husák v kauze slovenského buržoazního nacionalismu
Macháček, Michal ; Rychlík, Jan (vedoucí práce) ; Doskočil, Zdeněk (oponent)
Diplomová práce se věnuje osobnosti československého komunistického politika Gustáva Husáka v souvislosti s kauzou slovenského buržoazního nacionalismu. Je strukturována chronologicky a místy prokládána tematickými okruhy. Čerpá z široké pramenné základny a rozličných zdrojů. Převažuje pozitivistický a analytický přístup. Cílem je objasnit vznik politické kauzy slovenského buržoazního nacionalismu a způsob, jakým byl do něj Husák včleněn. Práce ukazuje na stěžejní provázanost s mezinárodními souvislostmi a také poodkrývá "nesoudružské" vztahy mezi předními stranickými funkcionáři. Dále jsou nastolovány otázky spojené s Husákovým politickým pádem, vykonstruovaným obviněním, vězněním a následně se složitostí rehabilitačního procesu, na jehož konci byla Husákovi nejenom navrácena stranická legitimace, ale také možnost další politické kariéry. Navíc se text ve zvýšené míře snaží postihnout jednotlivé sociální vztahy mezi aktéry a porozumět jejich motivům chování. To vše je také dáváno do souvislosti s česko-slovenskými vztahy, které zmiňovaná kauza znatelně ovlivnila. Záměr práce tak cíleně přesahuje biografický motiv
Gustáv Husák (do roku 1951) se zvláštním zřetelem k slovenskému buržoaznímu nacionalismu
Macháček, Michal ; Doskočil, Zdeněk (oponent) ; Rychlík, Jan (vedoucí práce)
Bakalářská práce se věnuje životnímu příběhu československého komunistického politika Gustáva Husáka, sleduje jeho mezníky a politické konání do roku 1951 Zvláštní zřetel je věnován s ním spojené otázce slovenského buržoazního nacionalismu.

Viz též: podobná jména autorů
9 MACHÁČEK, Martin
3 Macháček, Marek
9 Macháček, Martin
2 Macháček, Matouš
4 Macháček, Miloslav
2 Macháček, Miroslav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.