National Repository of Grey Literature 11 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
IFLA WLIC 2017 Wrocław: A Report from the Conference
Chodounská, Alena ; Krueger, Stephanie ; Minaříková, Pavla ; Skenderija, Sasha ; Stehlík, Martin
The purpose of the business trip was to attend and actively contribute to IFLA World Library and Information Congress 2017 in Wrocław, Poland.
Fulltext: Download fulltextPDF
Business from 38th Annual IATUL Conference Bozen 2017
Krueger, Stephanie ; Chodounská, Alena
IATUL’s 2017 theme was Embedding Libraries – Service and Development in Context. Over 120 attendees from many countries worldwide attended this year’s conference. Dr. Krueger presented a paper entitled Letting Traditional Boundaries Blur: A Case Study in Co-Developing STEM “Excellence” Courses and moderated a session on Thursday at the request of conference organizers. Speakers at the moderated session were from the Technical University of Munich and the German National Library of Science and Technology in Hannover.
Fulltext: Download fulltextPDF
XIX. Meeting of the National Commission for Services of the Slovak Republic
Procházková, Petra ; Chodounská, Alena
The meeting allowed a discussion on the experience with purchasing and accessing electronic information resources in the Czech Republic and Slovakia. The contribution of the Expert Academic Service of NTK (behind-the-scenes view) was presented as part of the event. At the same time, colleagues from the Slovak Republic were introduced to the Czech eLIB and its goals.
Fulltext: Download fulltextPDF
UC Berkeley Library Internship Report
Chodounská, Alena ; Strych, Filip
An internship at the UC Berkeley Library in Berkeley took place from September 16 to September 26, 2017 and aimed to encourage and enable the exchange of experience and good practice among NTK staff and the UC Berkeley Library and to establish working relationships with foreign professionals. The main themes were: information support for students and teachers; involving students and teachers in creation of library services; linking the library's long-term vision with the needs of the university and internal communication within the library; advanced information support for academic communication.
Fulltext: Download fulltextPDF
Assessing awareness of library services: an ethnographic examination of bachelor students at two Czech technology universities
Chodounská, Alena ; Krueger, Stephanie
In this paper, the authors present interim research results from an ongoing ethnographic examination of eight engineering undergraduate students from two technology universities in Prague, Czech Republic. A multi-layered data gathering strategy was employed, including semi-structured in-person interviews as well as in situ and virtual observations of participants interacting with learning environments. This data enabled the authors to examine whether or not students are aware of library services. “Library services” are here broadly defined to include not only traditional support services but also new, emerging areas of activity which can be categorized under the broader concept of undergraduate student support. Findings indicate very poor awareness of library offerings although participants were aware of the library as a study space. The authors additionally touch briefly upon the concept of “backward design” for service development, in which research data is gathered and considered prior to service design and launch.
Fulltext: ECIL2016preprint_Krueger_Chodounska.1 - Download fulltextPDF
Slides: ecil_prezentace - Download fulltextPDF
17th Meeting of the National Commission for Services of the Slovak Republic
Procházková, Petra ; Chodounská, Alena
Národná komisia pre služby (dále jen NKS) je poradním orgánem ředitelky Slovenské národní knihovny. Cílem NKS je rozvoj knihovnicko - informačních služeb a navázání mezinárodní spolupráce. Členy komise se stali nejen zástupci Národní knihovny ČR, ale od roku 2009 také zástupci NTK. Komise zasedá alespoň jednou ročně a zabývá se předem stanovenými otázkami. Náměty, které vznikají z její činnosti jsou předkládány ředitelce Slovenské národní knihovny a ředitelům ostatních knihoven zastoupených v komisi. XVII. zasedání proběhlo v Slovenskej pedagogickej knižnici v Bratislave. Zástupci NTK v komisi aktivně participují, vyjadřují se k probíraným tématům a přináší příspěvky shrnující zkušenosti z oblasti služeb NTK. Letošní zasedání bylo zaměřeno na prezentaci projektů digitalizace v SNK, knihovní služby, EIZ a aktuální problémy knihoven. Účast zástupců Národní technické knihovny na Národní komisi pro služby SR má velký význam nejen pro výměnu zkušeností a vzájemnou inspiraci, ale také pro navazování kontaktů a vzájemné spolupráci.
Fulltext: Download fulltextPDF
Cooking Stone Soup: Porous Workforce Training at the Czech National Library of Technology as a Supplement to (Impermeable) University Education
Chodounská, Alena ; Krueger, Stephanie
As in many other countries around the world, STEM (science, technology, engineering, and mathematics) libraries in the Czech Republic are facing the difficult challenge of meeting the rapidly-evolving service needs of the communities they support in an environment in which the current university educational system does not provide graduates—neither those from STEM subjects nor those graduating from Czech library/information professional schools—with the appropriate set of skills needed for working in today’s specialized information provision settings. As a result, the Czech National Library of Technology (NTK) has been forced to provide on-the-job workforce training since early 2015 to its reference, instructional, and front-lines services staff simply in order to keep pace with STEM library developments outside the Czech Republic. This weekly workforce training effort, christened NTKu (short for NTKyouniversity), does not resemble traditional university education with its rigid structures and focus on the attainment of a degree. NTKu is, instead, porous: traditional “impermeable,” less flexible university curricula are supplemented with on-demand, ever-changing targeted instruction on specific issues, topics, and skills applied immediately to real-work settings. This manner of instruction, as the authors discuss in the paper, can yield highly effective results; however, unique challenges can emerge in an instructional environment lacking traditional measures of effectiveness (i.e., grades) and requiring voluntary participation by both learners and instructors. Such porous instructional efforts resemble those of open source software (OSS) communities, in which voluntary effort can produce results benefiting a particularly community—but only to the degree of investment provided by contributors. Such initiatives resemble cooking stone soup: the results can be tasty, but everyone involved needs to bring something to the table.
Fulltext: idr-1016_1 - Download fulltextPDF
Slides: idr-1016_2 - Download fulltextPDF
Evaluation of Mystery Shopping in National Library of Technology 2015
Pavelová, Alena ; Orlová, Jana ; Chodounská, Alena ; Jindráková, Edita ; Kiknavelidze, Sandro ; Hrabovská, Tereza
V posledních letech knihovny po celém světě využívají metody ověřování kvality služeb formou tzv. mystery shoppingu. Národní technická knihovna se již podruhé rozhodla zvolit tento průzkum pro získání dat k evaluaci a rozvoji poskytovaných služeb. První testování knihovny proběhlo v roce 2014 a poskytlo teoretický i praktický základ pro přípravu průzkumu v roce 2015. Díky výsledkům z předešlého roku jsme mohli porovnat, zda došlo k úspěšnému zavedení doporučení z prvního mystery shoppingu. V roce 2015 bylo hodnocení více zaměřeno na samotné služby (otázky byly velmi specifické a šly více do hloubky oproti roku 2014). Vzhledem k tomu nebylo zcela možné srovnání všech výsledků z roku 2015 s rokem 2014. I v tomto roce byla na základě výstupů připravena SWOT analýza a sepsán soubor doporučení, který byl předán odpovědným oddělením. Z průzkumu vzešla také řada metodologických doporučení pro příští roky.
Fulltext: Download fulltextPDF; Download fulltextPDF; Download fulltextPDF

National Repository of Grey Literature : 11 records found   1 - 10next  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.