Název: KŘESŤANSKÁ ETIKA JAKO VÝCHODISKO PRO ŘEŠENÍ SPOLEČENSKY NEŽÁDOUCÍCH NÁSILNÝCH JEVŮ
Překlad názvu: CHRISTIAN ETHICS AS A BASIC FOR HANDLING UNDESIRABLE VIOLENT PHENOMENA
Autoři: Hurychová, Eva ; Veverková, Kamila (vedoucí práce) ; Hogenová, Anna (oponent) ; Hangoni, Tomáš (oponent)
Typ dokumentu: Disertační práce
Rok: 2020
Jazyk: cze
Abstrakt: Východiska k řešenínežádoucíchnásilných jevů jsou koncipována křest'anskou etikou, jeŽ májedinečnou propojenost s humánními aspekty, z kterých trvale vychází. V teoretické části je etika členěna optikou různýchteologů, filosofu čisociologů dřívě.iŠÍi dneŠnídoby. Empirická část předkládá aktuální výzkum ke školskésociální Práci, která k nám díkyCharlottě a Alici Garrigue Masarykové historicky patří. Tato ProÍ'esrríČinnost u nás po Ii. světové válce jižale nepokračovaia. K jejíabsenci jsou PřidánY relevantní reflexe, u výzkumu .ie analýza a sumarizace, Poslední slova Ch, MasarYkové nesla všem lidem úžasnéposelství ,,Zmocněte se cJobra, pravcla je přece krásná". Křest'anská etika má ve svém poslání stejný význam, KlíČováslova: dobro a zlo, vývoj křest'anské etiky, morálka, humanismus, Školskásociálrrí práce, stav dnešníspolečnosti zřetelný na dětech. negativa technického rozvoje, nutnost redukce nežádoucích násiJných jevů. Annotation Methods of handling undesirable violent phenomena are embedded in Christian ethics, which is inextricably linked to the humane aspects that it originates from. In the theoretical part of this work the ethics is divided by the perspectives oť various theologians, Philosophers or sociologists of previous and present times. The empirical Part Presents relevant research in...
Klíčová slova: dobro a zlo; humanismus; morálka; negativa technického rozvoje; nutnost redukce neţádoucích násilných jevŧ; stav dnešní společnosti zřetelný na dětech; vývoj křesťanské etiky; školská sociální práce; development of Christian ethics; evil; good; humanism; morality; necessity to reduce undesirable violent phenomena; negative aspects of technical development; scholarly social work; the state of society as reflected in children

Instituce: Fakulty UK (VŠKP) (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dostupné v digitálním repozitáři UK.
Původní záznam: http://hdl.handle.net/20.500.11956/117100

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-411060


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Univerzita Karlova > Fakulty UK (VŠKP)
Vysokoškolské kvalifikační práce > Disertační práce
 Záznam vytvořen dne 2020-04-08, naposledy upraven 2020-04-08.


Není přiložen dokument
  • Exportovat ve formátu DC, NUŠL, RIS
  • Sdílet