Název: 2D struktury na bázi fosfonátů kovů; vztahy mezi uspořádáním a vlastnostmi studované metodami molekulárních simulací
Překlad názvu: 2D structures based on metal phosphonates; relationships between arrangement and properties studied by molecular simulations methods
Autoři: Škoda, Jakub ; Pospíšil, Miroslav (vedoucí práce) ; Čapková, Pavla (oponent) ; Praus, Petr (oponent)
Typ dokumentu: Disertační práce
Rok: 2019
Jazyk: eng
Abstrakt: [eng] [cze]

Klíčová slova: interkalace; kationty Na+ Cu2+ Fe3+; molekulární simulace; N-(pyridin-4-yl)pyridin-4-amine; vrstevnaté fosfonáty zirkonia; intercalation; layered zirconium phosphonates; molecular simulations; N-(pyridin-4-yl)pyridin-4-amine; Na+ Cu2+ Fe3+ cations

Instituce: Fakulty UK (VŠKP) (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dostupné v digitálním repozitáři UK.
Původní záznam: http://hdl.handle.net/20.500.11956/111064

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-406121


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Univerzita Karlova > Fakulty UK (VŠKP)
Vysokoškolské kvalifikační práce > Disertační práce
 Záznam vytvořen dne 2019-10-19, naposledy upraven 2019-12-09.


Není přiložen dokument
  • Exportovat ve formátu DC, NUŠL, RIS
  • Sdílet