Original title: Fyzikální interpretace speciálních řešení Einsteinových-Maxwellových rovnic
Translated title: Physical interpretation of special solutions of Einstein-Maxwell equations
Authors: Ryzner, Jiří ; Žofka, Martin (advisor) ; Ledvinka, Tomáš (referee)
Document type: Master’s theses
Year: 2016
Language: eng
Abstract: V klasické fyzice m·že být ustavena statická rovnováha v soustavě, která obsahuje extrémně nabité zdroje gravitačního a elektromagnetického pole. Udivujícím faktem je, že tato situace m·že nastat i pro černé díry v relativis- tické fyzice. Tato práce vyšetřuje speciální případ nekonečně dlouhé, extrémně nabité struny, zkoumá geometrii prostoročasu, elektrogeodetiky, vlastnosti zdroje a srovnává řešení se situací v klasické fyzice. Dále se zabýváme analogickou situací v dynamickém prostoročase s kosmologickou konstantou, a řešení porovnáváme s jeho statickou verzí. Nakonec zkoumáme periodické řešení Laplaceovy rovnice, které odpovídá nekonečně mnoha extremálním bodovým zdroj·m rozloženým v pravidelném rozestupu podél přímky. Vyšetřujeme vlastnosti elektrostatického potenciálu a ukazujeme, že v limitě velké vzdálenosti od osy tvořené zdroji pře- chází toto řešení v nabitou strunu. 1
Keywords: black hole; classification of spacetimes; Einstein-Maxwell equations; electrogeodesic; general relativity; naked singularity; periodical spacetime; Einsteinovy-Maxwellovy rovnice; elektrogeodetika; klasifikace prostoročasů; nahá singularita; obecná relativita; periodický prostoročas; černá díra

Institution: Charles University Faculties (theses) (web)
Document availability information: Available in the Charles University Digital Repository.
Original record: http://hdl.handle.net/20.500.11956/103102

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-389282


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > Charles University > Charles University Faculties (theses)
Academic theses (ETDs) > Master’s theses
 Record created 2018-11-15, last modified 2018-11-15


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share