Název: Gustáv Husák. Politická biografie se zvláštním zřetelem k česko-slovenským vztahům ve 20. století
Překlad názvu: Gustav Husák. A Political Biography with Special Emphasis on Czech-Slovak Relations in 20th Century
Autoři: Macháček, Michal ; Rychlík, Jan (vedoucí práce) ; Kvaček, Robert (oponent) ; Letz, Róbert (oponent)
Typ dokumentu: Disertační práce
Rok: 2017
Jazyk: cze
Abstrakt: [cze] [eng]

Klíčová slova: Gustáv Husák|Magda Husáková|Viera Husáková|Antonín Novotný|Viliam Široký|Alexander Dubček|Leonid Brežněv|česko-slovenské vztahy|KSČ|KSS|komunistický intelektuál|Slovenské národní povstání|Demokratická strana|slovenský nacionalismus|buržoazní nacionalismus|čechoslovakismus|československá federace|stalinismus|politické procesy|Československo|Slovensko|rehabilitace|barákova komise|kolderova komise|barnabitská komise|Pražské jaro|perestrojka|normalizace; Gustav Husak|Magda Husakova|Viera Husakova|Antonin Novotny|Viliam Siroky|Alexander Dubcek|Leonid Brezhnev|Czech-Slovak relations|communist intellectual|Slovak National Uprising|Democratic Party|Slovak nationalism|bourgeois nationalism|Czechoslovakism|Czechoslovak federation|Stalinism|political trials|Communist Party of Czechoslovakia|Communist Party of Slovakia|rehabilitation|Barak committee|Kolder committee|Barnabitky committee|Prague Spring|perestroika|normalization

Instituce: Fakulty UK (VŠKP) (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dostupné v digitálním repozitáři UK.
Původní záznam: http://hdl.handle.net/20.500.11956/94191

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-371358


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Univerzita Karlova > Fakulty UK (VŠKP)
Vysokoškolské kvalifikační práce > Disertační práce
 Záznam vytvořen dne 2018-01-11, naposledy upraven 2018-03-07.


Není přiložen dokument
  • Exportovat ve formátu DC, NUŠL, RIS
  • Sdílet