Název: Marina Cvetajevova a české literární prostředí
Překlad názvu: Marina Tsvetaeva and Czech Literature Environment
Autoři: Sotnikova, Valeriya ; Hlaváček, Antonín (vedoucí práce) ; Hříbková, Radka (oponent)
Typ dokumentu: Bakalářské práce
Rok: 2017
Jazyk: rus
Abstrakt: TITLE: Marina Tsvetaeva and Czech Literature Environment ABSTRACT: This thesis deals with the Czech period of life of a Russian poet Marina Tsvetaeva (1892-1941), her relationships with the local cultural society and its members, and Czech influence on her works. This study identifies the main acquaintances that affected her life and art in a frame of Czech period (mainly Anna Teskova, Mark Slonim, Frantishek Kubka, etc.). This thesis also describes cultural and social context, in which Russian immigration of the 20th century lived. There are governmental aids, periodical publications that were supported by the immigrants, main unions and communities that both - Czech intelligence and Russian immigrants supported. This thesis also describes in detail the communication between Marina Tsvetaeva and Anna Teskova, even within the French period. The final conclusion shows that, despite Tsvetaeva's bright connection with Czech culture, lack of knowledge and reluctance to learn the Czech language limited her surrounding to either Russian immigrants or Czechs who spoke Russian. In spite of this constraint, Tsvetaeva was hugely supported by her close friends not only professionally, but also emotionally. This support lasted even after her immigration to France in 1925. KEY WORDS: Marina Tsvetaeva, Russian...
Klíčová slova: Klíčová slova: поэзия; жизненный путь; самобытность; творчество; originality; poetry; way of life; works

Instituce: Fakulty UK (VŠKP) (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dostupné v digitálním repozitáři UK.
Původní záznam: http://hdl.handle.net/20.500.11956/91764

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-368005


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Univerzita Karlova > Fakulty UK (VŠKP)
Vysokoškolské kvalifikační práce > Bakalářské práce
 Záznam vytvořen dne 2017-10-30, naposledy upraven 2017-12-07.


Není přiložen dokument
  • Exportovat ve formátu DC, NUŠL, RIS
  • Sdílet