Original title: Geotechnické vyhodnocení průzkumných jádrových vrtů S-3 a S-4 na lokalitě PVP Bukov
Authors: Souček, Kamil ; Vavro, Martin ; Vavro, Leona ; Georgiovská, Lucie
Document type: Research reports
Year: 2015
Language: cze
Abstract: Předmětem řešeného úkolu je geotechnické vyhodnocení průzkumných jádrových vrtů S-3 a S-4, včetně realizace jejich videoinspekce in situ. V rámci řešeného úkolu byly realizovány následující práce: - makropetrografický popis vrtného jádra, - upřesnění makropetrografického popisu hornin pomocí optické mikroskopie horninových výbrusů, zhotovených z vybraných horninových vzorků, - analýza RQD parametru, kusovitosti vrtného jádra a úklonu foliace k ose vrtu, - fotodokumentace vrtného jádra, - videoinspekce vrtů in situ. Výsledky a výstupy provedených prací jsou zpracovány v předkládané zprávě, jejíž členění odpovídá výše uvedenému rozsahu prací. Petrografické popisy hornin a grafické výstupy z provedených analýz a měření jsou, z důvodu řádné čitelnosti a přehlednosti, převážně zpracovány a prezentovány v samostatných přílohách této zprávy (viz Seznam příloh). Součástí zprávy jsou rovněž dva DVD disky, na kterých jsou nahrány jak soubory obsahující datový záznam z videoinspekce obou vrtů ve formátu "*.mpg", tak text zprávy včetně jednotlivých příloh v pdf formátu.
Keywords: Bukov; geotechnical research; S-3 and S-4 borehole

Institution: Institute of Geonics AS ČR (web)
Document availability information: Fulltext is available at the institute of the Academy of Sciences.
Original record: http://hdl.handle.net/11104/0247924

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-188998


The record appears in these collections:
Research > Institutes ASCR > Institute of Geonics
Reports > Research reports
 Record created 2015-07-30, last modified 2020-03-27


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share