National Repository of Grey Literature 20 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Data Acquisition from the Deep Horizons of the Rožná Mine - Final Report (Technical report SÚRAO č. 464/2020)
Bukovská, Z. ; Švagera, O. ; Chabr, T. ; Leichmann, J. ; Sosna, K. ; Souček, Kamil ; Vavro, Martin ; Zuna, M. ; Navrátil, P. ; Bohdálek, P. ; Bošková, M. ; Dobeš, P. ; Filipský, D. ; Franěk, J. ; Galeková, E. ; Georgiovská, Lucie ; Hanák, J. ; Havlová, V. ; Hlisnikovský, K. ; Holéczy, D. ; Jankovský, F. ; Jaroš, M. ; Jelínek, J. ; Knésl, I. ; Koucká, L. ; Kryl, J. ; Kříbek, B. ; Kubeš, M. ; Kubina, Lukáš ; Kučera, R. ; Kukutsch, Radovan ; Laufek, F. ; Mixa, P. ; Mozola, J. ; Násir, M. M. ; Palát, J. ; Patočka, M. ; Pořádek, P. ; Rosendorf, T. ; Soejono, I. ; Staš, Lubomír ; Vavro, Leona ; Veselovský, F. ; Vorel, J. ; Waclawik, Petr ; Wertich, V. ; Zajícová, Vendula ; Zelinková, T.
Final Report of the Project „Data Acquisition from the Deep Horizons of the Rožná Mine“ presents the results of the study of rock mass properties with respect to the presence of a significant tectonic zone. The study focused on the change of properties in the vicinity of the so-called first zone of the Rožná deposit, but also on the change of these properties with a depth of 12–24. floor of the former mine, 550-1200 m below the surface. Realized works included geological, petrographic, geochemical description of the rock environment, geophysical work (esp. seismics), study of physico-mechanical properties of rocks, transport experiments and deposit revalidation of the Rožná deposit. All work was carried out for the purpose of describing the studied zone and its manifestation with an emphasis on ensuring the safety of the potential location of the deep geological repository.
Comprehensive geological characterization of URF Bukov – part II Geotechnical characterization.
Souček, Kamil ; Vavro, Martin ; Staš, Lubomír ; Kaláb, Zdeněk ; Koníček, Petr ; Georgiovská, Lucie ; Kaláb, Tomáš ; Konečný, Pavel ; Kolcun, Alexej ; Králová, Lucie ; Kubina, Lukáš ; Lednická, Markéta ; Malík, Josef ; Martinec, Petr ; Ptáček, Jiří ; Vavro, Leona ; Waclawik, Petr ; Zajícová, Vendula
This final report was processed as a part of Radioactive Waste Repository Authority project Research support for safety evaluation of the deep repository, which is a part of the preparation for the deep repository of nuclear waste (further DR). The aims of the project were collection and interpretation of geological data, the creation of models and obtaining information necessary for evaluation of potential sites for DR emplacement regarding long-term safety. On the basis of public submitting act, a 4-year contract was signed with ÚJV Řež, a.s. and its subcontractors: Czech Geological Survey, Czech Technical University in Prague, Technical University in Liberec, Institute of Geonics of Czech Academy of Sciences, and companies Arcadis CZ, Progeo, Chemcomex Praha and Centre for Research Řež about providing research support for evaluation of long-term safety.
X-ray computed tomography analysis of four test specimens of concrete before and after the frost-resistance test
Souček, Kamil ; Georgiovská, Lucie ; Zajícová, Vendula
The non-destructive 3D X-ray computed tomography method was used to visualize the structure and baseline analysis of changes in the internal construction of two samples of concrete, four test bodies subjected to the frost resistance test. The analyzed samples were scanned on the Nikon Metrology XT H 450 2D / 3T CT Scanner. CT imaging was performed using CT Pro 3D software. The visualization, the preparation of tomographic sections, the analysis of the pore space and the measurement of the dimensions of the test of the bodies were elaborated in VGStudio MAX 2.2 software.
Final research report to the project PB-2014-ZL-U2301-004-BUKOV
Souček, Kamil ; Vavro, Martin ; Staš, Lubomír ; Kaláb, Zdeněk ; Koníček, Petr ; Georgiovská, Lucie ; Kaláb, Tomáš ; Konečný, Pavel ; Kolcun, Alexej ; Králová, Lucie ; Kubina, Lukáš ; Lednická, Markéta ; Malík, Josef ; Martinec, Petr ; Ptáček, Jiří ; Vavro, Leona ; Waclawik, Petr ; Zajícová, Vendula
Bukov Underground Research Facility (Bukov URF) has been built as a test site to assess the properties and behaviour of the rock mass analogous to selected candidate sites. It is situated at a depth corresponding to the proposed storage depth of the final locality for the Czech Republic´s deep repository of high-level radioactive waste. Bukov URF is located in the Vysočina Region, the cadastral district of Bukov, approx. 3 km south-eastwards from the municipality of Dolní Rožínka. The underground research facility is placed approx. 300 m from the Bukov-1 shaft, namely on the level 12 of the shaft, at the depth of about 550 – 600 meters below the Earth’s surface. As for the regional geology, Bukov URF is found at the southern part of the Rožná uranium deposit, at the north-eastern edge of the Strážek Moldanubicum close to its contact with the Svratka Unit. The rock mass is composed of a relatively monotonous sequence of differently migmatized biotite gneisses to stromatic migmatites, continuing with amphibole-biotite to biotite-amphibole gneisses and amphiboles, with occasional fine intercalations of aplites, pegmatites or calc-silicate rocks (erlanes). Between 2013 and 2017 and within the complex geotechnical characterization of the Bukov URF, the Institute of Geonics of the Czech Academy of Sciences (Ústav geoniky AV ČR, v.v.i.) in Ostrava carried out a series of laboratory and field works in order to provide a detailed description of the geotechnical and geomechanical properties and quality of the rock mass. The works included the determination and assessment of the physical-mechanical properties of the rocks sampled from the walls, boreholes and ground surface in the locality, the determination of stress state and deformation properties of the rock mass using the methods of hydrofracturing of borehole walls, Goodman Jack and CCBO, or CCBM, determination of the rock mass quality based on selected index geomechanical properties, periodic, long-term strain-gauge measurements and convergence measurements, and the assessment of the effect of technical and mine-induced seismicity on the rock mass of interest. The implemented set of research works was supposed to render a sufficient and integral whole of geotechnical and geomechanical knowledge vital for the subsequent implementation of extensive research experiments focused on long-term safety and technical feasibility of the future national deep repository of radioactive waste.
Abrasive water jet drilling of cooling holes in aeroengines: preliminary experimental study
Hlaváček, Petr ; Zlámal, T. ; Sitek, Libor ; Georgiovská, Lucie
This paper addresses an experimental investigation on the feasibility of using\nabrasive water jet (AWJ) for the drilling of small-diameter holes in aeroengines\ncomponents. These components are sprayed with ceramic thermal barrier coating\n(TBC). The required holes are typically 0.5 to 1 mm in diameter with a drilling\nangle of 30 to 90 deg. The parameters of the AWJ were varied to study their effects\non both quantitative and qualitative hole drilling parameters.
Visualization of the internal structure of concrete based on brick recyclate using X-ray computed tomography
Souček, Kamil ; Georgiovská, Lucie
Pro účely vizualizace struktury vnitřní stavby betonu na bázi cihlového betonu byla použita nedestruktivní metoda 3D rentgenové počítačové tomografie. Analyzované vzorky byly systémovány na RTG počítačovém tomografu XT H 450 2D/3T firmy Nikon Metrology. Zpracování radiografických projekcí do CT objemu bylo provedeno pomocí softwaru CT pro 3D. Vlastní vizualizace, příprava tomografických řezů a analýza pórového prostoru byla zpracována v softwaru VGStudio MAX 2.2.
Underground research site Bukov - geotechnical characterization of the site
Souček, Kamil ; Vavro, Martin ; Vavro, Leona ; Staš, Lubomír ; Georgiovská, Lucie
Podzemní výzkumné pracoviště Bukov (PVP) je navrženo jako testovací lokalita pro zhodnocení vlastností a chování horninového masivu, typově blízkého vybraným kandidátním lokalitám, v hloubce odpovídající předpokládané úložné hloubce finálního hlubinného úložiště vysoce aktivních odpadů v České republice. PVP Bukov, jehož výstavba byla zahájena v roce 2013, je realizováno v jižním křídle uranového ložiska Rožná, na severovýchodním okraji strážeckého moldanubika, poblíž jeho styku se svrateckým krystalinikem. Důlní díla pracoviště jsou situována na 12. patře jámy Bukov-1, v hloubce přibližně 600m pod povrchem.
Fulltext: content.csg - Download fulltextPDF
Plný tet: UGN_0465530 - Download fulltextPDF
Měření změn napětí v horninovém masivu v okolí průzkumné štoly staveniště Skalka pomocí tenzometrických svorníků v roce 2015
Staš, Lubomír ; Zajícová, Vendula ; Georgiovská, Lucie ; Nohejl, Zdeněk ; Rutar, Tomáš
Předmětem zprávy je pokračování sledování a měření změn napětí v horninovém masivu v návaznosti na předchozí měření z let 1997-2014 v okolí průzkumné štoly pomocí tenzometrických svorníků, zabudovaných do stropu a boků průzkumné a přístupové štoly. Měření probíhalo v průběhu roku 2015.
Permeability measurements on samples taken in VD Šance
Souček, Kamil ; Georgiovská, Lucie ; Zajícová, Vendula
Krátká zpráva týkající se měření propustnosti na vzorcích odebraných na VD Šance. Zhotoviteli bylo předáno 6 ks odebraných zkušebních válcových vzorků jílových zemin o průměru cca 120mm a výšce cca 100mm. K měření propustnosti, na připravených zájmových zkušebních tělesech byly použity triaxiální propustoměrné komory a propustoměr s pneumatickým tlakovým systémem udržující jak konstantní hydraulický tlakový spád ve zkušebním tělese, tak konstantní plášťový tlak v rtiaxiální komoře v průběhu vlastního měření.
Use of micro X-ray computed tomography for development and research into waterjets
Souček, Kamil ; Sitek, Libor ; Gurková, Lucie ; Georgiovská, Lucie
Non-destructive methods for analysis of various types of materials have been increasingly applied recently. One of these methods is the industrial micro X-ray computed tomography (CT). This paper presents an overview of experience in using the industrial micro X-ray computed tomography during research activities at the Institute of Geonics of the CAS. It discusses possibilities of the nondestructive visualization of the inner structures of a wide range of materials and objects, including examples of its use in research and development activities related to high speed waterjets.

National Repository of Grey Literature : 20 records found   1 - 10next  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.