Sociologický ústav

Nejnovější přírůstky:
2019-02-13
17:44
Vnímání sexistické reklamy českou veřejností
Hanzlová, Radka
Závěrečná zpráva je výstupem výzkumu „Vnímání sexistické reklamy českou veřejností“. Výzkum byl proveden v září 2018 na vzorku 1 037 respondentů vybraných kvótní metodou dle kraje, velikosti místa bydliště, pohlaví, věku a vzdělání.

Úplný záznam
2019-02-13
17:44
Výzkum veřejného mínění v 9 lokalitách vytipovaných pro hlubinné úložiště radioaktivních odpadů
Hanzlová, Radka
Závěrečná zpráva je výstupem z projektu „Názory veřejnosti v lokalitách vytipovaných pro zřízení hlubinného úložiště radioaktivních odpadů“, který byl realizován formou výzkumu veřejného mínění v devíti lokalitách ČR vytipovaných jako potenciální vhodná místa pro zřízení úložiště radioaktivních odpadů. Výzkum proběhl v květnu a červnu 2018 a bylo v něm dotázáno celkem 2813 respondentů.

Úplný záznam
2019-02-13
17:44
Analýza vývoje názorů obyvatel 9 lokalit vytipovaných pro hlubinné úložiště radioaktivních odpadů v letech 2007 až 2018
Čadová, Naděžda ; Hanzlová, Radka ; Krajňák, Tomáš ; Čermák, Daniel
Závěrečná zpráva je výstupem analýzy „Vývoj veřejného mínění v lokalitách vytipovaných pro zřízení hlubinného úložiště radioaktivních odpadů“, která byla vypracována na základě dostupných výsledků dříve realizovaných výzkumných šetření z let 2007 až 2018.

Úplný záznam
2019-02-13
17:43
Občané ČR o tzv. Istanbulské úmluvě – prosinec 2018
Hanzlová, Radka
Do prosincového šetření (2018) zařadilo CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i. dvě otázky týkající se aktuálně diskutovaného tématu tzv. Istanbulské úmluvy. Konkrétně nás zajímalo, zdali respondenti vědí, čeho se tato úmluva týká a zda by podle jejich názoru Parlament ČR měl, nebo neměl Istanbulskou úmluvu schválit.

Úplný záznam
2019-02-13
17:43
Voliči a strany a politická orientace občanů – listopad 2018
Červenka, Jan
CVVM Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., do svého listopadového šetření zařadilo blok otázek týkající se vztahu voličů k preferovaným politickým stranám. Otázky zjišťovaly jednak intenzitu vztahu (sílu vazby) k preferované straně, jednak motivační zázemí potenciálních voličů. Rovněž byla všem dotázaným položena otázka, která zjišťovala, ke kterým ideologickým proudům či směrům se cítí být nejblíže.

Úplný záznam
2019-02-13
17:43
Občané o konfliktu v Sýrii – prosinec 2018
Hanzlová, Radka
V prosincovém šetření (2018) CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., položilo všem dotázaným několik otázek týkajících se aktuálního vývoje konfliktu v Sýrii. Šetření zjišťovalo, zda se občané o vývoj konfliktu v Sýrii zajímají, jaké jsou jejich postoje k různým formám možného zapojení České republiky do řešení tamní situace a jak vnímají dopad syrské situace na českou, evropskou a světovou bezpečnost.

Úplný záznam
2019-02-13
17:43
Občané o vztazích ČR s některými zeměmi – prosinec 2018
Hanzlová, Radka
V prosinci loňského roku položilo CVVM respondentům otázku, jak hodnotí vztahy ČR s některými zeměmi. Hodnocení vztahů k okolním státům CVVM srovnatelným způsobem sleduje již od roku 2000, od roku 2008 je výběr doplňován i o některé další státy významné v globálním kontextu. Jak už se zhruba od poloviny minulého desetiletí stalo dobrou tradicí, výrazně nejpříznivěji ze všech okolních, jakož i jiných zemí, jsou hodnoceny vzájemné vztahy České republiky se Slovenskem. Také u naprosté většiny všech ostatních zemí, které jsme do aktuálního výzkumu zařadili, převážilo kladné hodnocení nad negativním.

Úplný záznam
2019-02-13
17:43
Důvěra ústavním institucím v prosinci 2018
Červenka, Jan
V reprezentativním šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., byla v prosinci 2018 vybraným občanům položena otázka, zda důvěřují základním ústavním institucím.

Úplný záznam
2019-02-13
17:43
Důvěra stranickým představitelům – prosinec 2018
Červenka, Jan
CVVM Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i., v prosincovém šetření zjišťovalo, zda dotázaní důvěřují vybraným politikům. Předložený seznam obsahoval jména 18 čelných představitelů stran zastoupených v Poslanecké sněmovně PČR. Do výzkumu byli zařazeni politici s formálně nejvyššími stranickými funkcemi, tj. všichni předsedové stran a první místopředsedové.

Úplný záznam
2019-02-13
17:43
Volební model v prosinci 2018
Pilnáček, Matouš
V šetření realizovaném v prosinci 2018 CVVM tradičně zjišťovalo podporu politických stran ve veřejnosti a ochotu zúčastnit se parlamentních voleb. V tiskové zprávě jsou publikovány dva odlišné typy informací: volební model a stranické preference. Volební model naznačuje předpokládané výsledky hypotetických voleb do Poslanecké sněmovny PČR v období konání výzkumu. Stranické preference vypovídají o sympatiích k politickým stranám v souboru všech občanů s volebním oprávněním, tj. i těch, kteří k volbám nepůjdou nebo nevědí, koho by volili.

Úplný záznam