Sociologický ústav

Nejnovější přírůstky:
2019-12-09
08:15
Důvěra ústavním institucím v říjnu 2019
Červenka, Jan
V reprezentativním šetření CVVM SOÚ AV ČR byla v říjnu 2019 vybraným občanům položena otázka, zda důvěřují základním ústavním institucím.

Úplný záznam
2019-12-09
08:15
Volební model v říjnu 2019
Pilnáček, Matouš
V šetření realizovaném v říjnu 2019 CVVM tradičně zjišťovalo podporu politických stran ve veřejnosti a ochotu zúčastnit se parlamentních voleb. V tiskové zprávě jsou publikovány dva odlišné typy informací: volební model a stranické preference. Volební model naznačuje předpokládané výsledky hypotetických voleb do Poslanecké sněmovny PČR v období konání výzkumu. Stranické preference vypovídají o sympatiích k politickým stranám v souboru všech občanů s volebním oprávněním, tj. i těch, kteří k volbám nepůjdou nebo nevědí, koho by volili.

Úplný záznam
2019-12-09
08:15
Názory české veřejnosti na fungování demokracie a nedemokratické alternativy politického systému – září 2019
Čadová, Naděžda
Součástí zářijového šetření CVVM SOÚ AV ČR bylo i několik otázek, které se týkaly názorů respondentů na fungování demokracie v České republice a postojů k nedemokratickým alternativám politického systému.

Úplný záznam
2019-12-09
08:15
Třicet let od sametové revoluce z pohledu české veřejnosti
Červenka, Jan
V zářijovém šetření CVVM SOÚ AV ČR položilo všem dotázaným řadu otázek v souvislosti s nadcházejícím 30. výročím listopadové revoluce roku 1989. Položené otázky zjišťovaly názory české veřejnosti na listopadovou revoluci a na změny politického a ekonomického systému obecně i v jednotlivých oblastech života.

Úplný záznam
2019-12-09
08:15
Sametová revoluce a polistopadový vývoj očima občanů ČR a SR
Tabery, Paulína ; Bútorová, Z. ; Klobucký, R.
Při příležitosti třicátého výročí Sametové revoluce provedlo Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i., a Sociologický ústav SAV ve spolupráci s Inštitútom pre verejné otázky, Bratislava výzkumy mapující názory české a slovenské veřejnosti na listopadovou revoluci, změny politického a ekonomického systému obecně i v jednotlivých oblastech života.

Úplný záznam
2019-12-09
08:15
Politická orientace českých občanů – září 2019
Tuček, Milan
Součástí zářijového šetření CVVM bylo několik otázek zaměřených na obecnou politickou orientaci občanů. Výzkum zjišťoval, ke kterým ideologickým proudům se občané cítí být blízko, a dále zkoumal jejich názory na některé základní otázky, v nichž se jednotlivé názorové proudy tradičně rozcházejí. Tato kombinace otázek byla naposled položena v říjnovém výzkumu před čtyřmi lety v roce 2015.

Úplný záznam
2019-12-09
08:15
Postoje obyvatel České republiky k novele zákona o českém školství, platbám za vysoké školy a státním maturitám – září 2019
Tuček, Milan
V zářijovém šetření CVVM SOÚ AV ČR položilo baterii otázek zkoumající postoje občanů České republiky k opatřením zavedeným novelou zákona o českém školství. Podobná baterie otázek byla položena poprvé v roce 2016, kdy se jednalo o právě zaváděná opatření. Vloni byla baterie rozšířena o položky zjišťující názor na inkluzi dětí se speciálními potřebami do běžných škol a názor na povinný poslední rok předškolní výchovy. Už poněkolikáté se výzkum dotazoval na názory občanů na společné státní maturity a na placení školného na veřejných vysokých školách.

Úplný záznam
2019-12-09
08:15
Voliči a strany – září 2019
Spurný, Martin
CVVM Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., do svého zářijového šetření zařadilo blok otázek týkající se vztahu voličů k preferovaným politickým stranám. Otázky zjišťovaly jednak intenzitu vztahu (sílu vazby) k preferované straně, jednak motivační zázemí potenciálních voličů..

Úplný záznam
2019-12-09
08:15
Hodnocení kvality vzdělávání a možnosti dosažení vzdělání českou veřejností – září 2019
Hanzlová, Radka
Pravidelný výzkum CVVM v září 2019 zjišťoval názory české veřejnosti na úroveň vzdělávání a na možnosti dosažení vzdělání v ČR. Otázky byly konkrétně zaměřeny na úroveň vzdělávání na vybraných typech škol, možnost dosáhnout vzdělání odpovídajícího schopnostem, hodnocení vlastního vzdělání z hlediska rozvíjení určitých schopností a dovedností a toho, jak se vzdělávacímu systému daří rozvíjet různé aspekty žáků a studentů.

Úplný záznam
2019-12-09
08:15
Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností – září 2019
Červenka, Jan
V zářijovém šetření CVVM SOÚ AV ČR položilo všem dotázaným dvě otázky týkající se hodnocení současné ekonomické situace v ČR a hodnocení životní úrovně jejich domácností.

Úplný záznam