Proceedings

Latest additions:
2020-02-28
11:29
15th Ecology and Management of Alien Plant invasions (EMAPi) book of abstracts: Integrating research, management and policy
Pyšek, Petr ; Pergl, Jan ; Moodley, Desika
Book of abstracts from an international conference on plant invasions held in Prague in September, 2019.

Detailed record
2020-02-28
11:29
Od folkloru k world music: Hudba a spiritualita
Uhlíková, Lucie ; Přibylová, I.
The conference edited proceedings on folk and ethnic music, modern folk music and world music.

Detailed record
2020-02-28
11:29
Teorie a praxe české etymologické lexikografie
Vykypěl, Bohumil ; Boček, Vít
Sborník ke kulatému stolu Teorie a praxe české etymologické lexikografie (K nedožitým devadesátinám Evy Havlové a 30. výročí vydání prvního sešitu Etymologického slovníku jazyka staroslověnského). Příspěvky jsou věnovány různým aspektům české etymologické lexikografie, zasazeným zejména do obecného a komparativního kontextu.

Detailed record
2020-02-12
19:10
Arms and equestrian equipment in the 8th−10th-century Central Europe. Arms as artefacts and grave goods in the Moravian Slavs and their neighbours
Poláček, Lumír ; Kouřil, Pavel
This volume is a collection of 25 conference papers dealing with the arms and equestrian equipment in the East and Central Europe between the 8th and 10th centuries. It brings a wide variety of issues, from typology and chronology through manufacturing technology and a practical application of artefacts to the general questions of medieval warfare. It presents finds both from the settlement and grave contexts. The predominant archaeological perspective is completed by historical and other studies, including a scientific experiment.

Detailed record
2020-02-05
19:10
Topological structures in ferroic materials: Book of Abstracts of the International Workshop TOPO2019
Hlinka, Jiří ; Pokorný, Jan ; Bubnov, Alexej
This is the Book of Abstracts for the International Workshop on Topological Structures in Ferroic Materials (TOPO2019 conference) held in Pruhonice-Prague on June 16-20, 2019. The special objective of the conference is expressed in the conference title: Topological Structures in Ferroic Materials. The continuous worldwide interest to this conference series is proving that it has a respected position within the series of International conferences covering all interdisciplinary field of the research. The fifth TOPO meeting in Prague 2019 was aiming to bring together the forefront science experts as well as young scientists interested in topological aspects of magnetic, superconducting, ferroelectric as well as liquid crystal matter, and mutually benefit from the beauty of the existing unifying scientific perspective. At the TOPO2019 conference more than 90 participants from 20 countries all over the world presented about 50 lectures.\n

Detailed record
2020-01-23
14:06

Detailed record
2020-01-23
14:06

Detailed record
2020-01-23
14:06
Jak psát transkulturní literární dějiny?
Petrbok, Václav ; Smyčka, Václav ; Turek, Matouš ; Nekula, M. ; Heimböckel, D. ; Weinberg, M. ; Budňák, Jan ; Futtera, Ladislav ; Horňáček, L. ; Hon, J. K.
Publikace Jak psát transkulturní literární dějiny? obsahuje vybrané příspěvky z mezinárodní konference uspořádané 15. – 16. 11. 2018 Germanobohemistickým týmem Ústavu pro českou literaturu AV ČR v.v.i. Konference se zaměřila na teoretickou a metodologickou problematiku psaní dějin vícero literárních kultur v různých jazycích, jež koexistovaly na území českých zemí. Její součástí jsou příspěvky týkající se jak středověké slovesné produkce, exponovaného „dlouhého“ 19. století až k první polovině století 20., tak i tematizující i celou řadu problémových okruhů (překlad, kulturní transfer, periodizace, vícejazyčnost, kánon, regionalismus, konfesionalismus) i teoretických a metodologických přístupů (postkoloniální studia, transkulturní teorie, nový historismus). Vedle odborného záměru rovněž usiluje tento sborník stimulovat další debaty o podobě budoucí literárněhistorické syntézy literatur(y) českých zemí napříč obory – bohemistikou, germanistikou i dalšími filologiemi a rovněž kulturní vědou či sociální a politickou historií.

Detailed record
2020-01-23
14:06
NDT in Progress 2019
Převorovský, Zdeněk
Already 10th International Workshop NDT in Progress 2019 was organized by the Czech Society for NDT (CNDT) along with the Institute of Thermomechanics of the Czech Academy of Sciences under auspices of ACADEMIA NDT International and European Federation for NDT. This unique biennial Workshops series started in 2001 with the primary aim to get together experienced NDT world experts with young people and students from various academic and industrial branches, allowing them to deeply discuss the latest state-of-the-art and progress in nondestructive testing and evaluation methodologies (NDT/NDE/SHM/CM) and new trends in both research and application areas. \nMain topics of the Workshop covered (not only):\n•Acoustic & ultrasonic methods; acoustic emission; guided waves; phased arrays.\n•Radiographic methods; infrared & terahertz waves testing.\n•Electromagnetic & magnetic methods; optical methods & defects imaging.\n•Signal & Image processing; nonlinear methods; inverse problems; time reversal.\n•Structural health and condition monitoring (SHM/CM).\n•Numerical simulations and modeling in NDT/NDE.\n•NDT for Industry 4.0 and additive manufacturing.\n

Detailed record
2020-01-13
08:29
E-sborník příspěvků multioborové konference LASER59
Růžička, Bohdan
Konference LASER59 je mezioborová a intersektorová akce, na které se mohou potkat profesionálové z různých oborů. Společným jmenovatelem jsou lasery, optika a jejich aplikace. Účastníci pocházejí z různých prostředí (soukromé společnosti, vysoké školy, veřejné výzkumné organizace atd.).

Detailed record