Parlamentní institut

Nejnovější přírůstky:
2017-02-09
16:06
Otázky a interpelace v parlamentní proceduře: Studie č. 1.038
Syllová, Jindřiška
Kladení otázek ‑ question time ‑ forma otázky ‑ lhůta na odpověď - interpelace ‑ vyslovení nedůvěry – ve vybraných státech Evropy
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2016-09-20
13:58
Úprava výkonu mandátu za člena vlády (problematika klouzavého mandátu): Studie č. 1.145
Syllová, Jindřiška ; Pecháček, Štěpán
Výkon mandátu za člena vlády v parlamentarismu – studie ve vybraných státech západní, východní a střední Evropy.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2016-09-20
11:04
Statut poslance Evropského parlamentu: Studie č. 1.147
Pecháček, Štěpán
Tento materiál popisuje situaci v odměňování poslanců EP, snahu po vytvoření jednotného statutu poslance EP, který by umožnil stejnou míru odměňování, náhrad a rozsah imunit.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2016-09-20
10:43
Veřejnost vyšetřovacích výborů parlamentů: Studie č. 1.151
Syllová, Jindřiška ; Kavěna, Martin
Veřejnost jednání parlamentních vyšetřovacích výborů v USA, Kanadě a vybraných státech EU.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2016-09-19
14:57
Platové poměry členů horních komor v evropských státech: Studie č. 1.154
Syllová, Jindřiška
Platové srovnání s dolní komorou, valorizace platu, paušální náhrady, ostatní požitky popř. jejich nepaušální náhrady.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2016-09-19
12:20

Úplný záznam
2016-09-15
14:59
Administrativní a odborná podpora zahraniční a evropské politiky ve vybraných parlamentech EU (dolních komorách): Studie č. 1.155
Syllová, Jindřiška ; Zralá, Magdaléna
Organizace evropských záležitostí v parlamentu, Organizace zahraničněpolitické podpory parlamentu, Zahraniční politika sekretariátu předsedy komory. Výbory pro evropské záležitosti. Úloha národních parlamentů.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2016-08-11
14:57
Otevření státem hrazených výdajů poslanců Velké Británie veřejnosti: Studie č. 1.156
Částek, Michal
Přehled přesných výdajů, které byly utraceny z položek, jež mohou poslanci vyčerpat v rámci stanoveného limitu svých náhrad.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2016-08-11
13:52
Nejvyšší kontrolní instituce: Studie č. 1.157
Částek, Michal
Projednávání kontrolních zpráv nejvyšších kontrolních institucí v parlamentech vybraných zemí Evropské unie
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2016-08-11
12:56
Projednávání státního rozpočtu v parlamentech vybraných zemí Evropské unie: Studie 1.162
Částek, Michal ; Palán, Josef
Studie se věnuje postupu projednávání rozpočtu v parlamentech deseti vybraných zemí Evropské unie s  parlamentní formou vlády. Cílem práce je zejména ukázat, zda mohou poslanci či jiné zainteresované subjekty předkládat ve sledovaných národních parlamentech pozměňovací návrhy k navrhovanému vládnímu rozpočtu (k výši jeho výdajů a příjmů, popř. ke změně jeho struktury) v jednotlivých fázích jeho projednávání. U států, u kterých se nám podařilo získat údaje, je v závěru uveden počet schválených pozměňovacích návrhů v závěrečném hlasování o státním rozpočtu a procentuální vyjádření podílu peněžního vyjádření schválených pozměňovacích návrhů poslanců na HDP dané země. Ze studie můžeme vysledovat, že „britsko-skandinávský model“ schvalování rozpočtu se opírá o silné pravomoci exekutivy, poslanci tak disponují omezenými možnostmi pozměňovat vládní předlohy rozpočtu. Navíc poslanci koaličních stran plně respektují vládní návrh rozpočtu a během jeho projednávání v parlamentu již nepředkládají pozměňovací návrhy. Na druhé straně v zemích jako Belgie, Estonsko a Slovensko mají poslanci větší možnosti i vůli ovlivňovat výdajovou stránku rozpočtu při schvalování státního rozpočtu, o čemž svědčí i fakt, že při schvalování rozpočtu na rok 2005 v jednotlivých parlamentech se finanční vyjádření pozměňovacích návrhů podílelo více než jedním promile na jejich HDP. Ve většině sledovaných zemí mohou pozměňovací návrhy předkládat jak skupiny poslanců, strany či jednotliví poslanci, pouze ve Švédsku může předkládat pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu rozpočtu pouze skupina poslanců či politická strana, jednotliví poslanci pozměňovací návrhy podávat nemohou.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam