National Repository of Grey Literature 2 records found  Search took 0.00 seconds. 
Populism and Nationalism in the Visegrad Group Countries after 1990: Study 1.192
Dražanová, Lenka
ato práce zpracovává čtyři případové studie věnované populistickým a nacionalistickým motivům na politické scéně zemí Visegrádu. Nejprve jsou stručně načrtnuty společné problémy, s nimiž se musely země Visegrádské skupiny vyrovnat v rámci vytváření nové identity po pádu komunismu. Poté je v rámci každého státu věnována pozornost některým specifickým událostem, je rozebírán základ těchto událostí a jejich vztah ke kořenům nacionalismu ve společnosti. V předkládané práci autorka vychází z definování dvou modelů národa: 1. etnický či kulturní národ a 2. státní národ. Autorka vychází z předpokladu, že ve veřejném diskurzu zemí Visegrádu převládá koncepce národa jako společenství etnicko-kulturního, přičemž toto pojetí vidí jako nedostatek.
Fulltext: Download fulltextPDF
Populism and nationalism in the Visegrad group countries after 1990
Dražanová, Lenka ; Lustigová, Martina (advisor) ; Bureš, Jan (referee)
The bachelor thesis deals with the occurrence of populist and nationalistic tendencies in the Visegrad group countries, namely in Poland, Czech Republic, Slovakia and Hungary since 1990. The theoretical part addresses the definitions of the terms nation, nationalism and populism. It describes the two concepts of the nation, different types of nationalism and characterizes the term populism. It does not concern all the existing definitions, but only the concepts relevant for the purposes of the thesis.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.