Parlamentní institut

Nejnovější přírůstky:
2019-04-04
10:39
Výbory pro evropskou integraci ve vybraných kandidátských zemích: Studie č. 1.140
Zralá, Magdalena
Informační podklad obsahuje informace o fungování parlamentních výborů pro evropskou integraci Slovenska, Polska, Maďarska, Litvy a Estonska a o ústavních změnách v souvislosti s blížícím se vstupem těchto zemí do EU.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2019-04-04
10:32

Úplný záznam
2019-04-04
10:27
Způsob projednávání peticí a podání občanů v parlamentech Francie, Německa, Polska, Rakouska a Slovenska: studie č. 1.144
Syllová, Jindřiška
Úprava vyřizování parlamentních petic a stížností ve vybraných státech a popis vyřizovací praxe.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2017-02-09
16:06
Otázky a interpelace v parlamentní proceduře: Studie č. 1.038
Syllová, Jindřiška
Kladení otázek ‑ question time ‑ forma otázky ‑ lhůta na odpověď - interpelace ‑ vyslovení nedůvěry – ve vybraných státech Evropy
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2016-09-20
13:58
Úprava výkonu mandátu za člena vlády (problematika klouzavého mandátu): Studie č. 1.145
Syllová, Jindřiška ; Pecháček, Štěpán
Výkon mandátu za člena vlády v parlamentarismu – studie ve vybraných státech západní, východní a střední Evropy.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2016-09-20
11:04
Statut poslance Evropského parlamentu: Studie č. 1.147
Pecháček, Štěpán
Tento materiál popisuje situaci v odměňování poslanců EP, snahu po vytvoření jednotného statutu poslance EP, který by umožnil stejnou míru odměňování, náhrad a rozsah imunit.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2016-09-20
10:43
Veřejnost vyšetřovacích výborů parlamentů: Studie č. 1.151
Syllová, Jindřiška ; Kavěna, Martin
Veřejnost jednání parlamentních vyšetřovacích výborů v USA, Kanadě a vybraných státech EU.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2016-09-19
14:57
Platové poměry členů horních komor v evropských státech: Studie č. 1.154
Syllová, Jindřiška
Platové srovnání s dolní komorou, valorizace platu, paušální náhrady, ostatní požitky popř. jejich nepaušální náhrady.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2016-09-19
12:20

Úplný záznam
2016-09-15
14:59
Administrativní a odborná podpora zahraniční a evropské politiky ve vybraných parlamentech EU (dolních komorách): Studie č. 1.155
Syllová, Jindřiška ; Zralá, Magdaléna
Organizace evropských záležitostí v parlamentu, Organizace zahraničněpolitické podpory parlamentu, Zahraniční politika sekretariátu předsedy komory. Výbory pro evropské záležitosti. Úloha národních parlamentů.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam