Biofyzikální ústav

Nejnovější přírůstky:
2015-02-16
15:19
Magnetic Beads-Based Electrochemical Techniques for DNA-Protein Interaction Monitoring
Fojta, Miroslav ; Pivoňková, Hana ; Němcová, Kateřina ; Horáková Brázdilová, Petra ; Havran, Luděk ; Orság, Petr ; Vidláková, Pavlína ; Macíčková-Cahová, Hana ; Balintová, Jana ; Hocek, Michal
Electrochemical techniques, in connection with separation of nucleoprotein complexes at magnetic beads, are suitable for the monitoring of DNA-protein interactions. For the detection of complexes captured at the beads it is possible to utilize intrinsic electrochemical activity of the protein, intrinsic structure-selective signals of the DNA, or indicator DNA substrates tail-labeled with electroactive moieties.

Úplný záznam
2015-02-16
15:19
Using Anthraquinone Labeled Nucleotide Triphosphates for Electrochemical Analysis of DNA
Vidláková, Pavlína ; Balintová, Jana ; Horáková Brázdilová, Petra ; Havran, Luděk ; Orság, Petr ; Fojta, Miroslav ; Hocek, Michal
Base-modified anthraquinone-nucleotide triphosphates were used for DNA labeling. Anthraquinone modified nucleotides were incorporated into DNA by primer extension with KOD polymerase. In cyclic and square wave voltammetry at HMDE or PGE antraquinone gave a well developed characteristic signal suitable for differentiation of the labeled DNA from unlabeled one.

Úplný záznam
2011-07-01
17:00
Možnost přípravy DNA sond pro potřebu CMG
Krejčí, Jana ; Bártová, Eva
Důležitou metodou cytogenetiky je DNA fluorescenční in situ hybridizace (DNA-FISH), kdy dochází ke specifické vazbě DNA sondy na určité místo genomu. V naší laboratoři jsou DNA sondy připravovány z DNA naamplifikované pomocí bakteriálního vektoru (PAC/BAC). Nicktranslační reakcí je do DNA vkládaná reportérová molekula vizualizovatelná protilátkou konjugovanou s fluorescenční látkou. Vystíněním repetitivních sekvencí pomocí Cot-DNA je následdně zvýšena specifičnost připravené sondy.

Úplný záznam
2011-07-01
16:57
Vznik života na Zemi. Fakta a (pseudo)interpretace
Paleček, Emil
V první části je uveden souhrn soudobých poznatků o vzniku života na Zemi. Dále je uvedeno několik názorů uznávaných vědců na vědu. Tyto názory jsou konfrontovány s některými interpretacemi fakt ve vědecko-populárních článcích. Přednáška upozorňuje na nebezpečí ideologizace vědy.

Úplný záznam
2011-07-01
16:52
Proč je biologie telomer, ač módní, přesto užitečná?
Fajkus, Jiří ; Skleničková, Marie ; Koppová, K. ; Kunická, Z.
Přednáška shrnuje problematiku aplikací biologie telomer v současné onkologické diagnostice a terapii a presentuje současné výsledky a metodické pokroky dosažené na tomto poli.

Úplný záznam
2011-07-01
16:52
Structure and evolution of plant sex chromosomes: The use of BAC library
Kejnovský, Eduard ; Lengerová, Martina ; Hobza, Roman ; Široký, Jiří ; Vyskot, Boris
Sex chromosomes of plant species Silene latifolia are the ideal model for evolutionary biology studies because they represent early stages of X and Y chromosomes history. We used fluorescence in situ hybridization (FISH) with bacterial artificial chromosome (BAC) clones in studies of chromosome structure to demonstrate that a majority of genes are located in subtelomeric regions of all chromosomes. Our results also indicate the absence of accumulation of main classes of repetitive sequences - retroelements and centromeric tandem repeats - in non-recombining parts of the sex chromosomes.

Úplný záznam
2011-07-01
16:52
Impedance measurements of nucleic acids and self-assembled layers of their components
Vetterl, Vladimír ; Jelen, František ; Dražan, Viktor ; Strašák, Luděk ; Hasoň, Stanislav ; Dvořák, Jakub
The kinetics of structural changes of cytidine adlayers on the mercury electrodes were investigated by means of current and capacitance transients using the potential step technique.

Úplný záznam
2011-07-01
16:52
Genomový imprinting
Vyskot, Boris
Genomový imprinting je definován jako reverzibilní proces, kdy specifická modifikace genů v parentální generaci vede k funkčním rozdílům mezi paternálními a maternálními genomy v diploidních buňkách potomstva.

Úplný záznam
2011-07-01
16:52
Genetic and epigenetic acpects of sex determination
Janoušek, Bohuslav ; Hodurková, Jaromíra ; Žlůvová, Jitka ; Lengerová, Martina ; Hobza, Roman ; Nix, Tomáš ; Vyskot, Boris
The article concentrates on the latest knowledge concerning the role of epigenetic mechanisms in sex determination in model dioecious species Silene latifolia. Results suggest that the locus suppressing development of female organs in male plants is hypersensitive to the action of agents influencing level of DNA methylation (5-azacytidine) and histone acetylation (trichostatin A). According to the results obtained via inter-specific hybridisation and the ability of the smut Ustilago violacea to activate development of male organs in female plants, it can be deduced that there is a locus suppressing male organ development in standard female plants. Function of this locus is not influenced by the drugs mentioned above.

Úplný záznam
2011-07-01
16:52
Genomika v koncích ů pokroky a perspektivy v biologii telomer
Fajkus, Jiří
Přednáška shrnuje současný stav poznatků v biologii telomer a jejich současné i perspektivní aplikace v medicíně.

Úplný záznam