Archeologický ústav, Brno

Nejnovější přírůstky:
2017-02-15
15:49
Urnfield and Hallstatt Period in Central Europe. Contributions from the XIII. International Conference "Urnfield culture and Hallstatt period"\n
Juchelka, Jiří
Sborník přináší celkem 10 příspěvků českých, moravských, slovenských a polských badatelů zabývajících se problematikou mladší a pozdní doby bronzové a halštatu ve střední Evropě. Jedná se o druhý díl sborníku konference uskutečněné v roce 2014 v Opavě v rámci XIII. mezinárodní konference "Popelnicová pole a doba halštatská".

Úplný záznam
2015-02-16
15:19
Ohlédnutí za XIII. mezinárodní konferencí "Popelnicová pole a doba halštatská"
Juchelka, Jiří
Článek přináší zevrubný přehled o XIII. mezinárodní konference "Popelnicová pole a doba halštatská", jež se ve dnech 12. až 15. května roku 2014 uskutečnila v Opavě na půdě Slezské univerzity. Pořadateli konference byli Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. a Slezská univerzita v Opavě.

Úplný záznam
2015-01-05
14:27
Camps and waters: Malý Medvědí Tábor as part of a North Bohemian Mesolithic landscape
Svoboda, Jiří ; Novák, J. ; Novák, Martin ; Pokorný, P. ; Sázelová, Sandra
The paper introduces a newly discovered Mesolithic rock shelter Malý medvědí tabor, located in the canyon of the Svitávka River. The excavation revealed intact Mesolithic layers, rich in charcoals and a hearth feature outlined by sandstone blocks. Analyses of the environmental data, fauna, and lithic artefacts are included. In sum, the occupation of the rock shelter was rather episodic, nevertheless the site is of domestic character, as suggested by the richness and character of artefacts. The surrounding vegetation can be reconstructed as a sparse pine forests with common spread of hazel, oak and early successional vegetation with aspen and birch. Given a presence of a nearby peat-bog at Velenice, this new site serves as an important reference point for prehistoric human presence in the Svitavka river valley.

Úplný záznam
2015-01-05
14:26
Dolní Věstonice II: a complex of sites with different chrono-cultural occupations. Preliminary results of the study of lithic assemblages
Polanská, M. ; Novák, Martin
The scope of our study is directed to evaluation of each lithic assemblage from Dolní Věstonice II site and to characterize the technical systems of their production in order to understand the fine chrono-cultural seriation. The complex of sites at Dolní Věstonice II, dated to 30-23 ky uncal BP, includes the assemblages represented by clearly defined samples and another assemblages where the cultural attribution is still questionable. If some occupations certainly belong to the Pavlovian, others may be attributed as Gravettian, or even Upper Gravettian. Changes are visible in the procurement of raw material, and in technical systems of production and typological features.

Úplný záznam
2015-01-05
14:26
Early Gravettian occupations at Dolní Věstonice – Pavlov. Comments on the Gravettian origin
Svoboda, Jiří ; Novák, Martin ; Sázelová, S.
The paper presents the new excavation records from the Gravettian settlement area Dolní Věstonice – Pavlov, concerning the earliest Gravettian occupation from the two findspots at Dolní Věstonice II (Brickyard, site IIa) and Pavlov I (Southwest), dated 35-30 ky cal BP. As regards the uncovered industries from there, the first general characteristics are as follows: these are simple blade and bladelet industries, rarely retouched, with simple burins (mostly on breakage), and chisels as the most common tool types; baked clay pellets also occur in this context. In South Moravia, these industries clearly intervene as a new element in the preceding EUP/Aurignacian background. Their further development into the Evolved Pavlovian stage (after 30 ky cal BP) can be assumed and will be further investigated.

Úplný záznam
2015-01-05
14:24
Detecting the children zone at the abandoned Nenets campsites: An ethnoarchaeological example from the Polar Ural Mts., Russia
Sázelová, Sandra ; Svoboda, Jiří ; Novák, Martin
The paper presents an ethnoarcheological approach to questions arising from archaeological studies of Upper Paleolithic settlements in Europe concerning the role of children and their activities in site formation processes. Within surveyed micro-region at Yangana Pe, they were recorded and documented several Nenets abandoned campsites with traces of childreln's play. During the play, Nenets children create specific patterns, usually detectable within the domestic and activity zones of abandoned campsites. In order to interpret them in context, supplementary ethnoarcheological evidence should be incorporated and evaluated.

Úplný záznam
2015-01-05
14:24
Aplikace GPS a mapových aplikací při prospekci paleolitických lokalit na jižní Moravě
Škrdla, Petr ; Rychtaříková, T. ; Nejman, L.
Aplikace GPS a digitálního mapování představuje nevětší vylepšení metody povrchového průzkumu. Výsledkem EUP projektu, který se realizoval v letech 2008-2012, bylo podstatné navýšení počtu stratifikovaných časně mladopaleolitických lokalit na Moravě. Systematický výzkum na řadě z těchto lokalit má potenciál rozšířit znalosti o tomto období. Většina EUP lokalit byla relokalizována, jejich souřadnice byly zaměřeny a několik nových lokalit aplikací metody sídelních strategií.

Úplný záznam
2014-03-27
14:42
Česká archeologická produkce ve vztahu k Polsku od paleolitu po vrcholný středověk
Kouřil, Pavel
Příspěvek podává přehled monografií, studií, článků i vybraných recenzí s archeologickou tematikou za poslední decenium 2. tisíciletí českých a dílem i polských autorů geograficky se vztahujících k polskému teritoriu, a to od paleolitu až po vrcholný středověk.

Úplný záznam
2014-01-10
00:02
Možnosti rekonstrukce šamanského hrobu Brno 2. Paleoetnologická studie
Balák, L. ; Nývltová Fišáková, Miriam ; Škrdla, Petr
Při příležitosti 120 let od objevení paleolitického hrobu "šamana" Brno 2 byla na základě popisu A. Makowskeho z místa nálezu provedená odborná rekonstrukce tohoto nálezu. Jde vůbec o první takovou rekonstrukci tohoto hrobu.

Úplný záznam
2013-12-13
16:54
Zvláštní velkomoravské pohřby v Mikulčicích
Kavánová, Blanka
Příspěvek se zabývá výjimkami ve způsobu uložení mrtvého, které nám do jisté míry dokreslují poměry ve velkomoravské společnosti a eventuální nadstavbové jevy v běžném životě obyvatel.

Úplný záznam