Ústav pro jazyk český

Nejnovější přírůstky:
2019-02-13
17:43

Úplný záznam
2019-02-13
17:43
K lexikálněsémantickému poli 'vonět, zapáchat' v češtině
Janyšková, Ilona
Příspěvek se zabývá tím, jakými slovesy se v češtině - na pozadí jiných slovanských jazyků - 'vyjadřuje vydávat vůni, zápach, být cítit, vonět, zapáchat, smrdět'; prostřednictvím etymologického výkladu těchto sloves budeme zjišťovat jejich původní sémantickou motivaci.

Úplný záznam
2019-02-13
17:43

Úplný záznam
2019-02-13
17:43

Úplný záznam
2019-02-13
17:43
Czech and Slovak laskonka 'a kind of sweet dessert'
Boček, Vít
In the paper, Czech laskonka ‘a kind of sweet dessert’ is explained as a result of the shortening of the word laskomin(k)a ‘appetite, desire‘, ‘delicacy, dainty’, which goes back to Common Slavonic *oskomina, probably an Early Romance loanword.

Úplný záznam
2019-01-07
14:42
K právnímu lexiku starších zábavně-naučných příruček práva
Hanzová, Barbora
Článek analyzuje právní terminologii použitou v zábavně naučené příručce práva zvané Solfernus čili Život Adamóv z hlediska jejího významu a morfologie. Na příkladu distribuce termínů rozhodce a sudí je ukázáno, že právní terminologie užitá v starší recensi památky z 15. století neodpovídá dobovému stavu právní terminologie. Právní terminologie užitá v mladší verzi památky vydané Hájkem z Libočan v roce 1553 byla aktualizována a přesněji vystihuje popisované skutečnosti.

Úplný záznam
2018-09-11
13:31
Účast jazykové teorie při konstituování (a raném vývoji) novodobé spisovné češtiny
Šipková, Milena
Autorka uvádí faktory extralingvistické (mimojazykové) povahy, které ovlivnily/determinovaly rozdíl mezi normou spisovné češtiny a normou češtiny běžně mluvené, mezi nimi hrála důležitou úlohu především soudobá jazyková teorie.

Úplný záznam
2018-09-11
13:31
Hledám předky v českých zemích aneb Jak se stát úspěšným genealogem
Spinková, Stanislava
V posledních letech stoupá Česku počet lidí, kteří pátrají po svých kořenech a sestavují si svůj rodokmen. Zjišťují, jak se jmenovali jejich vlastní přímí předkové, kde žili, jaké pracovní činnosti je živily… Někdo zase sestavuje rodokmen známých osobností, herců, spisovatelů, umělců.\nPopulární je také sestavování rodinných kronik nebo kronik obyvatel jednoho domu, usedlosti, v nichž po určitý čas předkové žili.\nMotivy mohou být různé: někdo se chce seznámit s dějinami obyčejného člověka, jiný se zase rozhodne sestavit rodokmen pro své děti. Shromažďování informací o předcích sbližuje v rodinách členy jednotlivých generací, zintenzivní komunikaci mezi starými a mladými.\n

Úplný záznam
2018-09-11
13:31
Existují ještě dnes tradiční dialekty?
Kloferová, Stanislava
Příspěvek popisuje stav tradičních teritoriálních dialektů na území českého národního jazyka na přelomu 20. a 21. století. Zabývá se okolnostmi, které se na vývoji dialektů podílely a podílejí. Důležitý je zde zejména faktor sociální prestiže dialektu. Rozdílně se projevuje v Čechách (sociální bezpříznakovost) a na Moravě se Slezskem (sociální příznakovost).

Úplný záznam
2018-09-11
13:31
Jak se kde v Česku mluví aneb Co víme o dialektech češtiny
Ireinová, Martina ; Konečná, Hana
V příspěvku jsou představeny jednotlivé nářeční skupiny, podskupiny a typy, jsou uvedeny jejich charakteristické nářeční znaky. Nářečí jsou prezentována zéž ukázkami autentických promluv.

Úplný záznam