Institute of Hydrodynamics

Latest additions:
2020-02-05
19:10
Enkapsulace aktivních látek do přírodních polymerů
Sedlaříková, J. ; Krejčí, J. ; Krhovská, D. ; Peer, Petra
Problematika enkapsulace je v posledních letech intenzivně studována za účelem docílení lepší vstřebatelnosti a prodloužení účinnosti aktivních látek. Podstatou práce bylo připravit směsi na bázi přírodních polymerů zeinu a chitosanu s aktivními látkami a sledovat vliv zastoupení jednotlivých složek na výsledné fyzikálně-chemické vlastnosti enkapsulační činnosti.

Detailed record
2020-02-05
19:10
Metodika laboratorních koagulačních/flokulačních testů pro optimalizaci úpravy vody
Pivokonský, Martin ; Pivokonská, Lenka ; Vašatová, Petra ; Načeradská, Jana
Metodika je určena provozovatelům úpraven vod a slouží jako podklad pro optimalizaci procesu koagulace při úpravě vody. Podrobně popisuje postup provádění laboratorních koagulačních/flokulačních testů, tzv. sklenicových optimalizačních zkoušek (angl. jar tests), které umožňují určit optimální provozní podmínky koagulace, tedy typ a dávku koagulačního činidla a hodnotu pH, při které musí koagulace probíhat, aby bylo dosaženo co nejvyšší účinnosti úpravy vody. Součástí metodiky jsou přílohy s tabulkami pro přepočet hmotnostních a látkových koncentrací koagulačních činidel, postupy ředění koagulačních činidel a činidel pro předúpravu pH či vzorové tabulky pro záznam a vyhodnocení dat sklenicových optimalizačních zkoušek.

Detailed record
2020-01-13
08:29
Flow behaviour of sand-water mixture in horizontal and inclined pipes
Vlasák, Pavel ; Chára, Zdeněk ; Matoušek, Václav ; Kesely, Mikoláš ; Krupička, Jan ; Konfršt, Jiří ; Mildner, Michael
Pipelines transporting slurries in different industrial applications often contain inclined sections. The effect of pipe inclination, slurry concentration and mean velocity on the flow behaviour, deposition\nlimit velocity, and internal structure of a settling slurry was studied in an experimental pipe loop of inner diameter D = 100 mm. The slurry consisted from water and a narrow particle size distribution sand of mean diameter d50 = 0.55 mm. The experiments focused on the effects of the pipe inclination on solids distribution and deposition limit velocity. The concentration distribution in pipe cross-section was studied with application of a gamma-ray densitometer. The study revealed the stratified flow pattern of the medium sand-water mixture in inclined pipe sections. Experimental results show that the degree of the slurry stratification decreased with an increasing angle of inclination in the ascending pipe sections. The slurry stratification affected the deposition limit velocity. Mean in situ concentration for the descending flow was always lower than that for the ascending flow. The deposition limit in ascending pipe, in comparison with that in a horizontal pipe, slightly increased up to inclination angle about +25°, and then remained practically constant. For negative pipe inclination over – 30° no deposition limit was observed.

Detailed record
2020-01-13
08:29
18th International Conference on Transport & Sedimentation of Solid Particles
Sobota, J. ; Vlasák, Pavel ; Matoušek, Václav
The Proceedings comprise text of 50 oral contributions dealing with two-phase and multiphase flows, Newtonian and non-Newtonian flows, designing, optimization and operation of hydrotransport and pneumotransport systems, wear and corrosions, pumps and valves, sediment transport in rivers and water reservoirs, hydraulic storage of tailings, sedimentation and thickening, methods and techniques of measurement, instrumentation for laboratory, field and industrial systems.

Detailed record
2020-01-13
08:29
Effect of pipe inclination on local concentration and flow behaviour of settling slurry
Vlasák, Pavel ; Chára, Zdeněk ; Matoušek, Václav ; Kesely, Mikoláš ; Konfršt, Jiří ; Mildner, Michael
Settling slurry, consisted from narrow-graded sand of mean particle diameter 0.87 mm and water, was investigated on an experimental pipe loop of inner diameter 100 mm. The investigation was focused on the effect of the pipe inclination, slurry concentration, and velocity on concentration distribution, and deposition limit. The settling slurries tend to stratify; a layered structure is typical for a settling slurry flow. Slurry stratification is sensitive to pipe inclination, and differs for the positive and negative pipe inclination. Deposition limit increases with pipe inclination up to about 25°, and then remain nearly constant.

Detailed record
2020-01-13
08:29
Měření rychlostních profilů nad depozitní vrstvou při dopravě suspenzí v potrubí
Chára, Zdeněk
Článek se zabývá měřením rychlostních profilů nad depozitní vrstvou při proudění suspenze pevných částic v potrubí. K měření byla použita optická metoda PIV s využitím vysokorychlostní kamery NanoSense.

Detailed record
2019-12-09
08:15
33rd Symposium on anemometry: proceedings
Chára, Zdeněk ; Klaboch, L.
Proceedings of 33rd Symposium on Anemometry. The conference was oriented on the experimental techniques applied in fluid mechanics.

Detailed record
2019-12-09
08:15
Preparation and characterization of fibrous non-woven textile decorated by silver nanoparticles for water filtration
Peer, Petra ; Polášková, M. ; Mosnáček, J. ; Sedlařiková, J. ; Masař, M.
The environmentally friendly preparation of silver nanoparticles was proposed for the production of antibacterial non-woven textile used in water filtration. The silver nanoparticles were prepared by chemical reduction of silver nitrate using two environmentally friendly reducing agents, such as fructose or ascorbic acid. For comparison also commonly used reducing agent-sodium borohydride was used. The silver nanoparticles in various size and yield were produced by immersion of the plasma pre-treated polypropylene (PP) nonwoven textile in the colloidal solutions for different periods (35, 45 and 135 min). The morphology of the silver nanoparticles was characterized by SEM and EDX analysis. Additionally, the antibacterial activity of the silver decorated PP non-woven textile was evaluated by an agar diffusion test using both Gram-positive Staphylococcus Aureus and Gram-negative Escherichia coli. The results suggest that the type of the reducing agent has major effect both on the morphology of silver nanoparticles and the antibacterial activity.

Detailed record
2019-11-25
10:15
Optimalizace laboratorních postupů pro efektivní řízení technologie úpravy vody
Pivokonský, Martin ; Vašatová, Petra ; Petříček, Radim ; Pivokonská, Lenka ; Novotná, Kateřina
Souhrnná výzkumná zpráva byla realizována v rámci projektu TAČR č. TJ01000169 programu na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA. Je určena provozovatelům úpraven vod a slouží jako základní materiál pro optimalizaci procesu koagulace při úpravě vody. V první části této zprávy je stručně popsána metodika laboratorních koagulačních/flokulačních testů, tzv. optimalizačních sklenicových zkoušek, které jsou zásadní a nepostradatelnou součástí efektivního řízení procesu koagulace v provozech úpraven vod. S jejich využitím je možné určit optimální provozní podmínky koagulace, tedy typ a dávku koagulačního činidla a hodnotu pH, při které musí koagulace probíhat, aby bylo dosaženo co nejvyšší účinnosti úpravy vody. Druhá část zprávy předkládá výsledky optimalizačních zkoušek provedených na úpravně vody U Sv. Trojice v Kutné Hoře a navrhuje doporučení pro optimalizaci provozu zmíněné úpravny. V samostatné kapitole jsou pak diskutovány ekonomické aspekty navržené optimalizace.

Detailed record
2019-08-26
09:05
Dependence of morphology of electrospun PVB nanofibres containing fumed silica on elasticity of the processed solutions
Peer, Petra ; Polášková, M. ; Filip, Petr
Application of various types of fumed silica gives a possibility to tailor a degree of hydrophilicity or hydrophobicity of the resulting electrospun nanofibrous mats where as a basic polymeric material is taken poly(vinyl butyral) (PVB) solved in methanol. Presence of fumed silica substantially changes viscoelastic attributes in comparison with the neat PVB solution.\nThe aim of this contribution is to compare morphological structures of the resulting electrospun mats generated from the solutions with presence and absence of various types of fumed silica differing in surface morphology, size and the specific surface area. This comparison is based on the rheological characteristics with the emphasis to elasticity of the pre-processed solutions. The differences in elasticity among fumed silica based solutions are indeed remarkable. The obtained results show that elasticity does not play a crucial role in creation and morphological aspects of the corresponding nanofibrous mats including fibres diameter.

Detailed record