Ústav pro hydrodynamiku

Nejnovější přírůstky:
2020-01-13
08:29
Flow behaviour of sand-water mixture in horizontal and inclined pipes
Vlasák, Pavel ; Chára, Zdeněk ; Matoušek, Václav ; Kesely, Mikoláš ; Krupička, Jan ; Konfršt, Jiří ; Mildner, Michael
Pipelines transporting slurries in different industrial applications often contain inclined sections. The effect of pipe inclination, slurry concentration and mean velocity on the flow behaviour, deposition\nlimit velocity, and internal structure of a settling slurry was studied in an experimental pipe loop of inner diameter D = 100 mm. The slurry consisted from water and a narrow particle size distribution sand of mean diameter d50 = 0.55 mm. The experiments focused on the effects of the pipe inclination on solids distribution and deposition limit velocity. The concentration distribution in pipe cross-section was studied with application of a gamma-ray densitometer. The study revealed the stratified flow pattern of the medium sand-water mixture in inclined pipe sections. Experimental results show that the degree of the slurry stratification decreased with an increasing angle of inclination in the ascending pipe sections. The slurry stratification affected the deposition limit velocity. Mean in situ concentration for the descending flow was always lower than that for the ascending flow. The deposition limit in ascending pipe, in comparison with that in a horizontal pipe, slightly increased up to inclination angle about +25°, and then remained practically constant. For negative pipe inclination over – 30° no deposition limit was observed.

Úplný záznam
2020-01-13
08:29
18th International Conference on Transport & Sedimentation of Solid Particles
Sobota, J. ; Vlasák, Pavel ; Matoušek, Václav
The Proceedings comprise text of 50 oral contributions dealing with two-phase and multiphase flows, Newtonian and non-Newtonian flows, designing, optimization and operation of hydrotransport and pneumotransport systems, wear and corrosions, pumps and valves, sediment transport in rivers and water reservoirs, hydraulic storage of tailings, sedimentation and thickening, methods and techniques of measurement, instrumentation for laboratory, field and industrial systems.

Úplný záznam
2020-01-13
08:29
Effect of pipe inclination on local concentration and flow behaviour of settling slurry
Vlasák, Pavel ; Chára, Zdeněk ; Matoušek, Václav ; Kesely, Mikoláš ; Konfršt, Jiří ; Mildner, Michael
Settling slurry, consisted from narrow-graded sand of mean particle diameter 0.87 mm and water, was investigated on an experimental pipe loop of inner diameter 100 mm. The investigation was focused on the effect of the pipe inclination, slurry concentration, and velocity on concentration distribution, and deposition limit. The settling slurries tend to stratify; a layered structure is typical for a settling slurry flow. Slurry stratification is sensitive to pipe inclination, and differs for the positive and negative pipe inclination. Deposition limit increases with pipe inclination up to about 25°, and then remain nearly constant.

Úplný záznam
2020-01-13
08:29
Měření rychlostních profilů nad depozitní vrstvou při dopravě suspenzí v potrubí
Chára, Zdeněk
Článek se zabývá měřením rychlostních profilů nad depozitní vrstvou při proudění suspenze pevných částic v potrubí. K měření byla použita optická metoda PIV s využitím vysokorychlostní kamery NanoSense.

Úplný záznam
2019-12-09
08:15
33rd Symposium on anemometry: proceedings
Chára, Zdeněk ; Klaboch, L.
Proceedings of 33rd Symposium on Anemometry. The conference was oriented on the experimental techniques applied in fluid mechanics.

Úplný záznam
2019-12-09
08:15

Úplný záznam
2019-11-25
10:15
Optimalizace laboratorních postupů pro efektivní řízení technologie úpravy vody
Pivokonský, Martin ; Vašatová, Petra ; Petříček, Radim ; Pivokonská, Lenka ; Novotná, Kateřina
Souhrnná výzkumná zpráva byla realizována v rámci projektu TAČR č. TJ01000169 programu na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA. Je určena provozovatelům úpraven vod a slouží jako základní materiál pro optimalizaci procesu koagulace při úpravě vody. V první části této zprávy je stručně popsána metodika laboratorních koagulačních/flokulačních testů, tzv. optimalizačních sklenicových zkoušek, které jsou zásadní a nepostradatelnou součástí efektivního řízení procesu koagulace v provozech úpraven vod. S jejich využitím je možné určit optimální provozní podmínky koagulace, tedy typ a dávku koagulačního činidla a hodnotu pH, při které musí koagulace probíhat, aby bylo dosaženo co nejvyšší účinnosti úpravy vody. Druhá část zprávy předkládá výsledky optimalizačních zkoušek provedených na úpravně vody U Sv. Trojice v Kutné Hoře a navrhuje doporučení pro optimalizaci provozu zmíněné úpravny. V samostatné kapitole jsou pak diskutovány ekonomické aspekty navržené optimalizace.

Úplný záznam
2019-08-26
09:05
Dependence of morphology of electrospun PVB nanofibres containing fumed silica on elasticity of the processed solutions
Peer, Petra ; Polášková, M. ; Filip, Petr
Application of various types of fumed silica gives a possibility to tailor a degree of hydrophilicity or hydrophobicity of the resulting electrospun nanofibrous mats where as a basic polymeric material is taken poly(vinyl butyral) (PVB) solved in methanol. Presence of fumed silica substantially changes viscoelastic attributes in comparison with the neat PVB solution.\nThe aim of this contribution is to compare morphological structures of the resulting electrospun mats generated from the solutions with presence and absence of various types of fumed silica differing in surface morphology, size and the specific surface area. This comparison is based on the rheological characteristics with the emphasis to elasticity of the pre-processed solutions. The differences in elasticity among fumed silica based solutions are indeed remarkable. The obtained results show that elasticity does not play a crucial role in creation and morphological aspects of the corresponding nanofibrous mats including fibres diameter.

Úplný záznam
2019-08-26
09:04
Využití meteorologických dat v hydrologickém modelování na příkladu malého povodí horní Vydry
Vlček, Lukáš ; Šípek, Václav
Příspěvek se zabývá hodnocením malého výzkumného povodí tvořeným dvěma dominantními půdními typy (kryptopodzol, organozem) pramenné oblasti Vydry. Hydrometeorologická a hydropedologická měření jsou doplněná hydrologickým modelem HBV ve snaze odhadnout míru zapojení různých složek povrchového a podpovrchového proudění vody a jejich vliv na odtokový proces. Data byla získána přímým měřením v terénu v průběhu 5-ti hydrologických let (2013-2017). Jde o data půdní vlhkosti odvozené z ret. křivek a z měření potenciálu půdní vody ve dvou hloubkách (20 a 60 cm) na dvou lokalitách, hladiny podzemní vody na 5 místech ve vrchovišti. Vodní stav byl měřen automaticky v závěrovém profilu a také manuálně u dvou pramenů.\nPomocí hydrologického modelu došlo k uspokojivé reprezentaci srážko-odtokového procesu v povodí, režimu půdní vody i kolísání podzemní vody ve svrchní části vrchoviště (organozemi). Celkově je větší množství odtoku z povodí generováno z organozemi a to zejména díky nižší evapotranspiraci rašeliniště oproti ploše kryté kryptopodzolem. V suchých periodách naopak většina odtoku pochází z organominerální půdy (v této studii kryptopodzol) a organozem se na odtoku podílí jen pomalým výtokem ze spodní, dlouhodobě nasycené zóny (část katotelmu).\n

Úplný záznam
2019-08-26
09:04

Úplný záznam