Ústav pro hydrodynamiku

Nejnovější přírůstky:
2017-04-28
14:22
The role of sonication of polyethyleneoxide solutions containing magnetic nanoparticles on morphology of nanofibrous mats
Peer, Petra ; Stěnička, M. ; Filip, Petr ; Pizúrová, Naděžda ; Babayan, V.
Properties of the resulting polymer nanofibers are often tailored by sonication technique applied prior or past\nan electrospinning process. The aim of this contribution is to evaluate morphology of nanofibrous mats formed\nby poly(ethylene oxide) with distributed magnetic nanoparticles (MNP) (about 20 nm in diameter) in\ndependence on time of sonication of the used polymer solutions. The solutions were exposed to sonication\n(intensity 200W, frequency 24 kHz) for 10, 30, and 60 minutes. It was shown that rheological characteristics\n(viscosity, storage and loss moduli) strongly depend on time of sonication (particularly phase angle) in contrast\nto electric conductivity and surface tension. For analysis of homogeneous distribution of MNP in polymer\nsolution, the rheological measurements were carried out also in presence of external magnetic field.\nMagnetorheological efficiency (a relation of corresponding viscosities) was determined for 80, 170, and 255\nmT. Consequently, changed rheological characteristics participate significantly in the process of\nelectrospinning and resulting quality of the obtained nanofibrous mats. Qualitative changes were described by\nmeans of scanning electron microscopy (variance of mean diameter of nanofibers), transmission electron\nmicroscopy (distribution of MNP within nanofibrous mats). Static magnetic properties were determined by a\nvibration sample magnetometer. It was shown that even distribution of MNP in the mats can be achieved by\nmere sonication process without application of external magnetic field during an electrospinning process.\nHowever, time of sonication generates a degree of embedding of MNP into individual nanofibers.

Úplný záznam
2017-03-17
18:38
Sezónní proměnlivost parametrů půdních modelů
Šípek, Václav ; Tesař, Miroslav
Simulace nasycení půdního profilu v malém horském povodí a testování dvou sezónních setů parametrů.

Úplný záznam
2017-03-03
15:48
30th Symposium on Anemometry: proceedings
Chára, Zdeněk ; Klaboch, L.
Sborník z konference 30th symposium o anemometrii. Konference byla zaměřena na experimentální techniky používané v mechanice tekutin.\n

Úplný záznam
2017-02-23
15:49
25th Symposium on anemometry: proceedings
Chára, Zdeněk ; Klaboch, L.
Sborník z konference 25th symposium o anemometrii. Konference byla zaměřena na experimentální techniky používané v mechanice tekutin.\n

Úplný záznam
2017-02-23
15:49
26th Symposium on anemometry: proceedings
Chára, Zdeněk ; Klaboch, L.
Sborník z konference 26th symposium o anemometrii. Konference byla zaměřena na experimentální techniky používané v mechanice tekutin.\n

Úplný záznam
2017-02-23
15:49
27th Symposium on anemometry: proceedings
Chára, Zdeněk ; Klaboch, L.
Sborník z konference 27th symposium o anemometrii. Konference byla zaměřena na experimentální techniky používané v mechanice tekutin.\n

Úplný záznam
2017-02-23
15:49
28th Symposium on anemometry: proceedings
Chára, Zdeněk ; Klaboch, L.
Sborník z konference 28th symposium o anemometrii. Konference byla zaměřena na experimentální techniky používané v mechanice tekutin.\n

Úplný záznam
2017-01-12
16:23
Lokální systém včasné výstrahy před povodněmi pro Horní Maršov
Šír, M. ; Tesař, Miroslav
V příspěvku je popsán nově vybudovaný LVS v povodí Úpy a v povodí Lysečinského potoka\ns uzávěrovými profily v Horním Maršově v Krkonoších. Projektové práce započaly v roce\n2011. Vlastním projektovým pracím předcházel hydrogeologický, hydrologický a\nhydropedologický průzkum území. Na základě průzkumných prací byla obě povodí\nrozčleněna do řady dílčích povodí a byl zpracován návrh prostorového umístění terénních\nměřících stanic. V letech 2012 a 2013 byl LVS postupně budován v terénu. V roce 2014 byl\nLVS uveden do zkušebního provozu. Vysoká pozornost byla věnována dosažení provozní\nsplehlivosti LVS v náročných horských podmínkách. Proto byly v rámci projektu\nTA02021451 Technologické agentury ČR vyvinuty odolné monitorovací stanice a vodní\ntenzometr s radiovým přenosem dat, na nichž byl LVS v terénu vystavěn. Monitorovací síť je\ntvořena 15 základními stanicemi, jednou meteorologickou stanicí a osmi limnigrafickými\nstanicemi. Více jak dvouletý zkušební provoz LVS v náročných horských podmínkách\nprokázal, že nově vyvinuté autonomní monitorovací stanice včetně připojených čidel jsou\nvysoce provozně spolehlivé. Stanice proto nevydávají falešné výstrahy před nebezpečným\nodtokem v důsledku přístrojových poruch nebo softwarových chyb. Rutinní provoz LVS je\nnenáročný na obsluhu.

Úplný záznam
2017-01-12
16:23
Chlorečnan jako jeden z vedlejších produktů desinfekce vody Chlornanem sodným
Drdová, Š. ; Parschová, H. ; Pivokonský, Martin ; Janda, V.
Příspěvek je zaměřen na problematiku chlorečnanů, které vznikají jako vedlejší produkt desinfekce vody za využití chlornanu sodného. Pozornost byla věnována zejména době a způsobu skladování roztoku chlornanu sodného s ohledem na tvorbu chlorečnanů i dalších vedlejších produktů.

Úplný záznam
2017-01-11
17:39
The role of sonication of PEO solutions with magnetic nanoparticles on morphology of the resulting nanofibrous mats
Peer, Petra ; Stěnička, M. ; Filip, Petr ; Pizúrová, Naděžda ; Babayan, V.
Properties of the resulting polymer nanofibres are often tailored by sonication technique applied prior or past an electrospinning process. The aim of this contribution is to evaluate morphology of nanofibrous mats formed by poly(ethylene oxide) with distributed magnetic nanoparticles (about 20nm in diameter) in dependence on time of sonication of the used polymer solutions. The solutions were exposed to sonication (intensity 200W, frequency 24 kHz) for 10, 30, and 60 minutes. It was shown that rheological characteristics (viscosity, storage and loss moduli) strongly depend on time of sonication (particularly phase angle) in contrast to electric conductivity and surface tension. For analysis of homogeneous distribution of magnetic field and magnetorheological efficiency (a relation of corresponding ciscosities) was process of electrospinning and resulting wuality of the obtained nanofibrous mats.

Úplný záznam