Institute of Plasma Physics

Latest additions:
2020-02-05
19:10
Likvidace antibiotik z odpadních vod
Mastný, L. ; Brožek, Vlastimil ; Slavětínská, R.
Práce je zaměřena na odstranění širokospektrálního tetracyklinového antibiotika určeného khromadné léčebné a preventivní aplikaci u zvířat. Veterinární léčivo, které obsahuje tetracyklin a jeho deriváty, se po dokončení výrobní kampaně dostává ve vysoké koncentraci do odpadních vod. K likvidaci organických částí odpadů je použita metoda založená na oxidaci antibiotika okyseleným roztokem manganistanu draselného. Metoda likvidace bude zavedena ve firmě TEKRO, spol. sr.o.

Detailed record
2019-12-09
08:15
Pokročilé optické systémy s využitím asférických ploch: Odborná zpráva projektu – naplnění dílčích cílů 2016
Matoušek, Ondřej ; Melich, Radek ; Procháska, František ; Tomka, David ; Provazníková, P. ; Polzer, J. ; Fogelton, P.
Odborná zpráva projektu dokumentuje dosažení dílčího cíle projektu pro rok 2016, kterým byla standardizace celého výrobního procesního řetězce zahrnující návrh, výrobu a měření.

Detailed record
2019-12-09
08:15
Digitalizace Maksutovovy komory 350/840 úpické observatoře
Melich, Zbyněk ; Rail, Zdeněk
Maksutovova komora o průměru 350 mm a ohniskové vzdálenosti 840 mm byla vyrobena v Turnově počátkem 80. let. Na úpické observatoři sloužila k fotografování oblohy na fotografický film. V současné době jsme byli požádáni o jeji přestavbu na digitální přístroj. Pro komoru bylo nutné navrhnout a vyrobit korekční člen pro narovnání její ohniskové plochy a dále ji vybavit vhodným digitálním fotografickým přístrojem. V této práci přinášíme popis úpravy tohoto přístroje.

Detailed record
2019-12-09
08:15
Několik návrhů mimoosových optických soustav
Rail, Zdeněk ; Franců, Helena ; Ulrichová, Iva ; Šípová, Gabriela ; Vápenka, David ; Vávra, Emil
Tento referát seznamuje čtenáře s několika typy optimalizovaných mimoosových zrcadlových soustav. Soustavy bez centrálního stínění a barevné vady poskytují zobrazení\ns vysokým kontrastem obrazu. Jsou vhodné pro využití jako dalekohledy pro astronomická pozorování nebo jako přesné laboratorní kolimátory paralelních svazků světla. Řada těchto přístrojů byla navržena a zkonstruována pro nejrůznější účely ve Vývojové optické dílně AVČR, dnes ÚFP AV ČR v.v.i.- Centru Toptec v Turnově.Tato práce seznamuje čtenáře s několika z nich.

Detailed record
2019-12-09
08:15
Zbytkové optické vady objektivu Merz 108/1620 mm
Melich, Zbyněk ; Rail, Zdeněk ; Vápenka, David ; Šrajer, Bohdan
Během čištění a seřizování Merzova objektivu o průměru 108 mm a ohniskové vzdálenosti 1620 mm jsme měli příležitost proměřit jeho optické parametry. Z naměřených hodnot jsme provedli výpočet zbytkových optických vad tohoto achromatického objektivu. Výsledky těchto matematických simulací přinášíme v tomto referátu. Objektiv byl vyroben okolo roku 1923.

Detailed record
2019-12-09
08:15
Technické řešení modernizace 2 m dalekohledu
Pintr, Pavel
Popis technického řešení modernizace 2 m dalekohledu v Ondřejově.

Detailed record
2019-12-09
08:15
Návrh změn po testování Prototypu I
Pintr, Pavel
Popis designu obdélníkového spotu laserové navařovací hlavice. Cílem bylo navrhnout TOP HAT obdélníkový spot vhodný pro laserové navařování.

Detailed record
2019-10-19
16:35
Effect of sintering temperature on microstructure and mechanical properties of AE42 magnesium alloy prepared by spark plasma sintering
Minárik, P. ; Lukáč, František ; Cinert, Jakub ; Šašek, S. ; Král, R.
Magnesium alloy AE42 was prepared by powder metallurgy technique of spark plasma sintering. The effect of sintering parameters, particularly sintering temperature, on the microstructure and mechanical strength was investigated. The gas-atomized powder was sintered at four temperatures in the temperature range of 400-550 °C. It was found that mechanical strength of the sintered samples was significantly affected by several microstructural features. Application of relatively high load during sintering caused deformation of the individual particles and consequent recrystallization depending on the processing temperature resulted in the release of internal strain and in grain growth. As a result, the evolution of the mechanical strength as a function of the sintering temperature was significantly affected by residual stress, grain size and coarsening of secondary phase particles.

Detailed record
2019-10-19
16:35
Characterization of flame sprayed abradable seal NiCrAl-bentonite coatings
Houdková, Š. ; Schubert, Jan ; Česánek, Z. ; Lukáč, František ; Bystrianský, M.
The NiCrAl-21% Bentonite abradable coating, deposited by flame spraying, was exposed to 720°C / 1 hour air-annealing to evaluate its resistance against heat-induced changes. The SEM and XRD microstructure evaluation was done. After the air-annealing, the increase of HR15Y surface hardness was recorded and accompanied with decrease of abradability evaluated by Progressive Readability Hardness (PAH) test, although no demonstrable microstructural changes was recorded by SEM. XRD analyses evidenced the formation of nickel oxides and ordered Ni3Al phase during the air-annealing. Besides the abradable coating evaluation, this work brings the verification of the potential of PAH for scratch hardness testing. The measurement provides the results with low scatter, compared to usual surface hardness testing, and enables to distinguish between the depth of indentation in loaded and unloaded state, pointing out to the elastic/plastic deformation ratio.

Detailed record
2019-04-15
07:49
The investigation of an Al-Zr-Ti alloy prepared by spark plasma sintering of atomized powder
Molnárová, O. ; Málek, P. ; Lukáč, František ; Chráska, Tomáš ; Cinert, Jakub
The microstructure and mechanical properties of a powder metallurgical Al-Zr-Ti alloy was studied. Fine powder with a typical size below 50 ?m was prepared by gas atomization. The smallest powder particles with a diameter below 10 ?m exhibited a segregation free microstructure. Larger droplets were found to contain intermetallic particles rich in Zr and Ti. The gas atomized powder was consolidated by spark plasma sintering (SPS) at various temperatures ranging from 450 to 550 °C. During SPS the materials microstructure remained nearly unchanged and a fine grain size between 2 and 3 ?m was observed. All SPS samples exhibited a microhardness of around 90 HV. The annealing (1 h, 500 °C) of the sample sintered at the highest temperature (550 °C) resulted in a decrease of microhardness to 75 HV as a result of changes in the phase composition, the fine grain size was retained. Natural aging at room temperature was not observed.

Detailed record