Ústav fyziky plazmatu

Nejnovější přírůstky:
2018-07-30
11:02
Optický prvek 2G20 6x8x mm
Pintr, Pavel
Optický prvek 2G20 6x8 mm je určen pro proměnné dopravní značení (PDZ) v dopravě. Zajišťuje promíchání RGB diod na bílé světlo a jeho usměrnění do směru dle normy ČSN EN 12966 třídy B6.

Úplný záznam
2018-07-09
13:44
Tmelený objektiv Steinheilova typu
Rail, Zdeněk ; Franců, Helena ; Ulrichová, Iva ; Šípová, Gabriela ; Jareš, Daniel ; Kuryshev, V. ; Vápenka, David
Tento referát se zabývá achromatickými dublety se vstupním členem z flintového skla. Optické řešení těchto objektivů navrhl německý fyzik Carl August Steinheil v polovině 19. století. V nedávné minulosti bylo několik těchto dubletů vyrobeno pro astronomické účely v naší dílně. V referátu popisujeme výpočet a technologický postup výroby tmeleného Steinheilova objektivu s rovinnou výstupní plochou.

Úplný záznam
2018-07-09
13:44
Dalekohledy typu Dall-Kirkham
Rail, Zdeněk ; Ulrichová, Iva ; Kuryshev, V. ; Vápenka, David
Referát se zabývá optickými vadami dvojzrcadlových dalekohledů s elipsoidálními primárními a sférickými sekundárními zrcadly. Systém byl objeven na konci dvacátých let minulého století Horacem Dallem a Alanem Kirkhamem. Jeho optické prvky jsou snadno vyrobitelné a měřitelné. Tyto dalekohledy lze vybavit korektory a vytvořit z nich víceúčelové přístroje jak pro planetární pozorování, tak pro fotografování širokých zorných polí. Několik takových přístrojů bylo vyrobeno i v dílně Centra Toptec v Turnově.

Úplný záznam
2018-07-09
13:44
Oprava objektivu 160/2500 turnovské hvězdárny
Rail, Zdeněk ; Melich, Zbyněk ; Šrajer, Bohdan ; Šípová, Gabriela ; Kaucká, Iva ; Franců, Helena ; Melich, Radek
Tento referát přináší informace o opravě achromatického objektivu o průměru 160 mm a ohniskové vzdálenosti 2500 mm, vyrobeného v 70. letech ve Vývojové optické dílně ČSAV v Turnově. Refraktor s tímto dubletem se stal hlavním přístrojem místní hvězdárny. Spojka tohoto objektivu obsahovala šlíry a bylo ji nutné vyrobit novou

Úplný záznam
2018-06-19
19:26
Alternative Methods of Permeation Barriers Preparation
Veverka, Jakub ; Matějíček, Jiří
Permeation barriers represent one of the crucial fields in materials development for thermonuclear fusion. Primary objective of the barriers is to suppress the permeation of hydrogen isotopes (mainly tritium) from future thermonuclear fusion facilities. Secondary objective is to reduce their retention in structural materials. Expected reactor conditions put high demands on the material, as well as on the final barrier quality. Key properties are tritium permeation reduction, absence of defects (especially cracks), high-temperature stability and corrossion resistance, and compatibility with structural materials (mostly ferritic-martensitic steels). Thin nitride layers, identified as promising permeation barriers, were prepared by diffusion-based nitridation and physical vapour deposition (PVD), and characterized.

Úplný záznam
2018-06-19
19:26
Suspension plasma spraying of sub-stoichiometric titania by hybrid water/argon stabilized plasma torch
Mušálek, Radek ; Ctibor, Pavel ; Medřický, Jan ; Tesař, Tomáš ; Kotlan, Jiří ; Lukáč, František
In this study, suspension plasma spraying of sub-stoichiometric titania was attempted using hybrid water/argon stabilized plasma torch (WSP-H). Porous coatings with fine cauliflower-like columnar microstructure were successfully deposited in two separate experiments with different power levels of the plasma torch. In both cases, high solid-load content (40 wt. %) of the water-based suspension resulted in considerable coating thickness increase per deposition cycle. Coating annealing and partial remelting of the surface asperities were also achieved by additional pass of plasma torch in front of the coating surface. According to X-ray diffraction, all coatings consisted dominantly of rutile phase. Detailed microscopic observation of the as-sprayed and annealed deposits showed that the local coloration of the coating (ranging from dark blue to beige) was driven by the local overheating of the rough coating surface which could also promote the oxygen intake. Moreover, sample annealing was also observed to increase the sample reflectivity as observed by UV-VIS-NIR scanning spectrophotometry

Úplný záznam
2018-06-19
19:26
The role of microstructure on wettability of plasma sprayed yttria stabilized zirconia coatings
Komarov, P. ; Čelko, L. ; Remešová, M. ; Skorokhod, K. ; Jech, D. ; Klakurková, L. ; Slámečka, K. ; Mušálek, Radek
Atmospheric plasma spraying utilizing initial powder materials in micrometric size has been successfully used for various applications in different fields of the industry over the past several decades. Nowadays, the new trend in plasma spraying is to use sub-micron or nano-sized powder feedstocks in the form of colloidal suspension. This relatively new technology enables to obtain specific types of dense vertically cracked, fully dense or columnar microstructure. The aim of this work is to investigate the influence of coatings microstructure and topography on its water wetting properties. Two different microstructures, i.e. lamellar and columnar, were sprayed from chemically the same yttria-stabillized zirconia (YSZ) ceramics powders by the means of conventional atmospheric plasma spray and suspension hybrid water stabilized plasma spray techniques, respectively. Microstructural and phase composition of the initial powders and as-sprayed coatings were investigated using optical microscopy, scanning electron microscopy and X-ray diffraction techniques. Topography of coatings surface was measured by means of non-contact optical profilometry. The YSZ coatings wettability was evaluated based on water droplet contact angle using Sessile droplet method. The coatings microstructure reveals the important role in the change of droplet contact angle, where lamellar microstructure was found close to hydrophilic-hydrophobic transition and columnar microstructure was found superhydrophobic

Úplný záznam
2018-06-19
19:26
Mechanical properties of plasma sprayed layers of NiAl10 and NiAl40 on AZ91 alloy
Kubatík, Tomáš František ; Brodil, R. ; Ctibor, Pavel ; Průša, F. ; Brožek, Vlastimil
In this work, plasma coatings of NiAl10 and NiAl40 on magnesium alloy AZ91 substrate were prepared by the hybrid plasma spraying system WSP®-H 500. The both plasma sprayed coatings of NiAl10 and NiAl40 have metallurgical bond. The thicknesses of microstructures in the cross-section of NiAl10 and NiAl40 plasma sprayed coatings prepared by 9 passes were 374 and 440 μm respectively. Adhesion test of plasma sprayed layers was performed using a modified ASTM C 633 standard. The tensile adhesion strength values are 24.7 MPa for NiAl10 coatings and 12.3 MPa for NiAl40 coatings. Abrasion resistance according to Slurry Abrasion Response (SAR) test of NiAl40 layers had similar values (0.12 g/cm2)in a comparison with the uncoated AZ91 (0.126 g/cm2). Layers NiAl10 had greater weight losses (0.175 g/cm2) than uncoated AZ91. Microhardness of plasma coating of NiAl40 is several times greater than microhardnesses of plasma coating of NiAl10 and uncoated substrate AZ91

Úplný záznam
2018-06-19
19:26
Combined coatings against mechanical wear and corrosion low carbon steel
Brožek, Vlastimil ; Pokorný, P. ; Kolísko, J. ; Vokáč, M. ; Mastný, L. ; Stoulil, J.
In this study, special ceramic coatings were prepared on low carbon steel (1.0060 - EN 10027-2) via the plasma spraying technique using a WSP®-H plasma generator with output of up to 40 kg/h of aluminum oxide. Corundum coatings were deposited directly on the surface of steel plungers equipped with an anti-corrosion interlayer of zinc phosphate. Coating adhesion properties were tested using pin-off tests (modified ISO 4624) and reached a maximum value of 26 MPa. Corrosion resistance was evaluated by measurements of impedance spectra in the 100 kHz - 10 mHz range in a water solution of sodium sulfate. The capacity of electric double-layer varied depending on the porosity and thickness of the coating. Low-porosity coatings of >1.5 mm thickness had RCT 1.29·105 Ω·m2. The abrasive resistance of coatings was measured by rotary/machining test with SiC cutting knives, using a downforce of 50 kg·cm-2. Abrasion losses decreased with the quality of finish - starting at 0.00266 g cm-2 min-1 down to virtually zero losses after polishing the surface below Ra = 0.55 micro m.

Úplný záznam
2018-03-16
15:47
Properties of hydroxyapatite surface deposited by plasma spray technologies
Matějková, M. ; Čížek, Jan ; Mušálek, Radek ; Dlouhý, I.
The surface properties of hydroxyapatite (HA) deposited on the Ti-6Al-4V substrates by plasma spraying were studied. Two different plasma spray technologies (hybrid plasma spray system (WSP-H) and conventional atmospheric plasma spray technology (APS)) and two various feedstock (suspension for WSP-H and powder for APS) were used for deposition of HA layers potentially suitable for bio-applications. The layers properties (thickness, chemical and phase composition) and coating-substrate interface quality were analyzed. The XRD analysis showed formation of small amount of new phases (TTCP and CaO) in layers deposited by WSP-H. Better coating-substrate interface quality of samples prepared by WSP-H was observed. The results showed the deposition of HA through liquid feedstock via WSP-H as a promising route, complementing the traditional APS powder deposition in the near future.

Úplný záznam