Ústav fyziky plazmatu

Nejnovější přírůstky:
2018-01-11
18:42
Investigation of nanosecond pulsed corona-like discharge generated in deionized water.
Pongrác, Branislav ; Šimek, Milan ; Babický, Václav ; Člupek, Martin ; Lukeš, Petr
We employed techniques of time–resolved ICCD microscopy and spectroscopy to register basic morphologic and emission fingerprints of micro-discharges produced in deionized water.

Úplný záznam
2018-01-11
18:42
Nanosecond discharge in deionized water: morphology, propagation velocity and optical emission during initial phase.
Šimek, Milan ; Pongrác, Branislav ; Babický, Václav ; Člupek, Martin ; Lukeš, Petr
In this work, we have explored micro-discharges produced in deionized liquid water by applying fast-rising positive HV pulses of nanosecond duration (pulses of ~80 kV in amplitude and of 5 ns in duration, either with the repetition rate of 1 Hz or in a single-shot regime) in a point-to-plane electrode geometry.

Úplný záznam
2017-12-07
15:36
Application of Electric Probes for Study of Structure of Thermal Plasma Jet.
Hurba, Oleksiy ; Hrabovský, Milan
Thermal plasma at atmospheric pressure was investigated. Electric probes and doable probe used as relatively simple and efficient tool for diagnostic of structure of flow field in thermal plasma jet. Were defined plasma potential and boundaries of the conducting region and their changing for the diferent operating modes of plasma torch.

Úplný záznam
2017-09-18
15:25
ADHESION OF BIOCOMPATIBLE TiNb COATING
Kolegar, T. ; Matoušek, M. ; Vilémová, Monika ; Starý, V.
Preparation of a coating with a high quality requires good adhesion of the film to the substrate. The paper deals with the adhesion of biocompatible TiNb coating with different base materials. Several materials such as titanium CP grade 2, titanium alloys Ti6Al4V and stainless steel AISI 316L were measured. Testing samples were made in the shape of small discs. Those samples were coated with a TiNb layer by using the PVD method (magnetron sputtering). Onto the measured layer of TiNb an assistant cylinder was stuck using a high strength epoxy adhesive E1100S. The sample with the assistant cylinder was fixed into a special fixture and the whole assembly underwent pull-off testing for adhesion. The main result of this experiment was determining the strength needed to peel the layer and morphology and size of the breakaway. As a result, we will be able to determine the best base material and conditions where the coating will be remain intact with the base material.

Úplný záznam
2017-08-18
13:06
Enthalpy Probe Diagnostics of Steam/Argon Plasma Jet
Hlína, Michal ; Hrabovský, Milan
DC plasma torch with argon/water stabilization features extreme properties of the exiting plasma jet. The plasma mass flow rate is very low while the temperature reaches very high values. Plasma properties were measured by enthalpy probe connected to a mass spectrometer. The measurements of enthalpy, temperature, density and dynamic pressure were carried out for three different arc currents and at atmospheric pressure. The dependences of plasma characteristics on arc current were shown.

Úplný záznam
2017-08-02
12:52
Maksutovovy soustavy z Turnova
Rail, Zdeněk ; Melich, Zbyněk ; Jareš, Daniel ; Pintr, Pavel ; Vápenka, David
Tento referát popisuje vývoj a výrobu optických soustav, u kterých byl použit meniskový korektor Maksutova jako vstupní člen. Řada těchto vysoce kvalitních systémů byla v Turnově vyráběna od sedmdesátých let na několika pracovištích. V naší práci presentujeme zkušenosti s optickým designem, výrobou a konstrukcí meniskových dalekohledů a komor.

Úplný záznam
2017-08-02
12:52
Optické parametry význačných refraktorů
Rail, Zdeněk ; Jareš, Daniel ; Pintr, Pavel ; Vápenka, David
V tomto referátu publikujeme optické parametry několika historických dalekohledů, které jsme v literatuře a na webových stránkách získali. Data byla vložena do optického programu ZEMAX, v němž byly vyčísleny jejich zbytkové vady.

Úplný záznam
2017-08-02
12:52
Simulace zbytkových optických vad objektivu Merz 124/1477
Rail, Zdeněk ; Melich, Zbyněk ; Šrajer, Bohdan
Tento objektiv byl na Ústavu fyziky plazmatu,v.v.i., Centru Toptec v Turnově restaurován. Během tohoto procesu jsme získali možnost objektiv na optické lavici přeměřit a vyčíslit jeho zbytkové optické vady. Objektiv byl vyroben kolem roku 1860-1870.

Úplný záznam
2017-04-04
15:25
Deposition of Fluorocarbon Plasma Polymer Nanoparticles and their Basic Properties
Serov, Anton ; Choukourov, A. ; Artemenko, A. ; Kuzminova, A. ; Biederman, H. ; Hrabovský, Milan
Fluorocarbon plasma polymer nanoparticles have been fabricated using gas aggregation cluster source (GAS) equipped with a planar magnetron with PTFE target. A beam of nanoparticles 20 – 200 nm in diameter was generated. Fluorocarbon nanoparticle films have shown very good water repellent properties. Films immersed in ethanol for two hours exhibited excellent stability that was also good in case of water. Measurements using a deflection system showed the presence of both neutral and charged nanoparticles.

Úplný záznam
2017-03-27
15:27
Optimalizace a testování ITO vrstev
Hlubuček, Jiří
Všechny depozice ITO probíhaly za pokojové teploty na BK7 substrát tloušťky 80 mm. Během, někdy i po depozici, se teplota v komoře mírně zvyšovala především při použití asistenčního děla, nikdy však nepřesáhla 40 °C. Rychlost odprašování je relativně vysoká, proto byly použity relativně nízké výkony primárního iontového děla (KDC). Optimalizovala se příprava bez i s použitím asistenčního iontového děla (IBAD) s kyslíkovým nebo kyslíkovo-argonovým výbojem. Rychlost depozice určena podle krystalového monitoru (CRY), reálná se mírně liší podle typu depozice. Tloušťky vrstev určeny na základě měření elipsometru. Odpor měřen přiložením kontaktů na okraje vzorku v prostředku podél homogenní tloušťky vrstvy.

Úplný záznam