Ústav fyziky plazmatu

Nejnovější přírůstky:
2018-11-15
12:43
OLGA – efficient full wave code for the coupling of LH grills
Preinhaelter, Josef ; Hillairet, J. ; Urban, Jakub
The full wave code OLGA, for determining the coupling of a single row lower hybrid launcher (waveguide grills) to the plasma, is extended to handle multirow multijunction active passive structures (like the C3 and C4 launchers on TORE SUPRA) by implementing the scattering matrix formalism. The extended code is still computationally fast because of the use of (i) 2D splines of the plasma surface admittance in the accessibility region of the k-space, (ii) high order Gaussian quadrature rules for the integration of the coupling elements and (iii) utilizing the symmetries of the coupling elements in the multiperiodic structures. The extended OLGA code is benchmarked against the ALOHA-1D, ALOHA-2D and TOPLHA codes for the coupling of the C3 and C4 TORE SUPRA launchers for several plasma configurations derived from reflectometry and interferometery. Unlike nearly all codes (except the ALOHA-1D code), OLGA does not require large computational resources and can be used for everyday usage in planning experimental runs. In particular, it is shown that the OLGA code correctly handles the coupling of the C3 and C4 launchers over a very wide range of plasma densities in front of the grill.

Úplný záznam
2018-11-15
12:43
CNT composite - polishing methods and metalic coating
Thoř, Tomáš ; Václavík, Jan ; Vápenka, David
This study summarizes R&D tasks done in order to develop technology for polishing and metallic coating of CNT composite for optical and radiofrequency applications. Development was done on two types of material samples:\n- Material for the MIRROR demonstrator\n- Material for the FEEDHORN demonstrator

Úplný záznam
2018-11-15
12:43
NATAP – leštění CNT kompozitů
Thoř, Tomáš
Zkoumané vzorky jsou uhlíkový kompozitní materiál složený z kyanoesterové pryskyřice (matrice), uhlíkových vláken (ve formě tkaniny) a vrstvy uhlíkových nanotrubic (ve formě bucky paperu). Zpráva obsahuje popis vývoje leštění tohoto materiálu na podložce z PU v kombinaci s leštivem CeO2.

Úplný záznam
2018-11-15
12:40
Feedhorn Coating - research report
Václavík, Jan
The report contains a description of the developed methods for metalizing of prototype of the FEEDHORN demonstrator, which is made up of a specially shaped carbon fiber composite carrier and a CNT layer. The report contains the results and comments for future construction of similar types of devices.

Úplný záznam
2018-11-15
12:40
Zajištění plošné homogenity při depozici složitých systémů vrstev
Žídek, Karel
V této zprávě popisujeme postup optimalizace depozice interferenčního filtru s cílem dosáhnout homogenní tloušťky vrstvy na co největším rozsahu deponované plochy. Za použití depoziční masky a rotace depoziční kaloty dosahujeme homogenity ± 0.5% pro vzorky do průměru 5 cm. Zkoumáme poté vliv naklonění substrátu a depozici na zakřivený povrch čočky na homogenitu deponované vrstvy.

Úplný záznam
2018-11-15
12:40
Stabilita optického monitoru při depozici 42-vrstvého interferenčního „bandpass“ filtru 520-590 nm
Žídek, Karel
V této zprávě popisujeme stabilitu depozice komplikovaných soustav tenkých vrstev, které byly navrženy jako interferenční filtr s pásmovou propustností. Jde o 42 vrstev TiO2 a SiO2, které jsou monitorovány jednak tzv. krystalovým a optickým monitorem tloušťky. Diskutujeme případ, kdy je návrh IF průběžně upravován podle reálné tloušťky deponovaných vrstev.

Úplný záznam
2018-11-15
12:40

Úplný záznam
2018-11-15
12:40
Fluctuations in the scrape-off layer and edge plasma of the COMPASS tokamak
Seidl, Jakub ; Jiráková, Kateřina ; Adámek, Jiří ; Grover, Ondřej ; Horáček, Jan ; Hron, Martin ; Vondráček, Petr
In this work we study properties of turbulent structures in the scrape-off layer (SOL) and edge plasma of the COMPASS tokamak. Two distinct types of coherent oscillations are observed: a) broadband high frequency branch rotating in the electron diamagnetic direction, appearing mainly in the confined region but protruding also to the SOL; b) low-frequency blobs rotating in an opposite poloidal direction, formed in the vicinity of the radius of zero electric field. The transition region is localized in the near SOL, where both types spatially overlap and interact and the radial particle transport gradually transfers from high to low frequencies. Even though skewness of fluctuations of the ion saturation current is positive even inside LCFS, distinguishable Gamma-distributed PDF, formed by the low-frequency fluctuations, arises in the near SOL and most of the fluctuations that form a positive skewness in the edge region disappear around LCFS.

Úplný záznam
2018-07-30
11:02
Optický prvek 2G20 6x8x mm
Pintr, Pavel
Optický prvek 2G20 6x8 mm je určen pro proměnné dopravní značení (PDZ) v dopravě. Zajišťuje promíchání RGB diod na bílé světlo a jeho usměrnění do směru dle normy ČSN EN 12966 třídy B6.

Úplný záznam
2018-07-09
13:44
Tmelený objektiv Steinheilova typu
Rail, Zdeněk ; Franců, Helena ; Ulrichová, Iva ; Šípová, Gabriela ; Jareš, Daniel ; Kuryshev, V. ; Vápenka, David
Tento referát se zabývá achromatickými dublety se vstupním členem z flintového skla. Optické řešení těchto objektivů navrhl německý fyzik Carl August Steinheil v polovině 19. století. V nedávné minulosti bylo několik těchto dubletů vyrobeno pro astronomické účely v naší dílně. V referátu popisujeme výpočet a technologický postup výroby tmeleného Steinheilova objektivu s rovinnou výstupní plochou.

Úplný záznam