Ústav fyziky plazmatu

Nejnovější přírůstky:
2017-09-18
15:25
ADHESION OF BIOCOMPATIBLE TiNb COATING
Kolegar, T. ; Matoušek, M. ; Vilémová, Monika ; Starý, V.
Preparation of a coating with a high quality requires good adhesion of the film to the substrate. The paper deals with the adhesion of biocompatible TiNb coating with different base materials. Several materials such as titanium CP grade 2, titanium alloys Ti6Al4V and stainless steel AISI 316L were measured. Testing samples were made in the shape of small discs. Those samples were coated with a TiNb layer by using the PVD method (magnetron sputtering). Onto the measured layer of TiNb an assistant cylinder was stuck using a high strength epoxy adhesive E1100S. The sample with the assistant cylinder was fixed into a special fixture and the whole assembly underwent pull-off testing for adhesion. The main result of this experiment was determining the strength needed to peel the layer and morphology and size of the breakaway. As a result, we will be able to determine the best base material and conditions where the coating will be remain intact with the base material.

Úplný záznam
2017-08-18
13:06
Enthalpy Probe Diagnostics of Steam/Argon Plasma Jet
Hlína, Michal ; Hrabovský, Milan
DC plasma torch with argon/water stabilization features extreme properties of the exiting plasma jet. The plasma mass flow rate is very low while the temperature reaches very high values. Plasma properties were measured by enthalpy probe connected to a mass spectrometer. The measurements of enthalpy, temperature, density and dynamic pressure were carried out for three different arc currents and at atmospheric pressure. The dependences of plasma characteristics on arc current were shown.

Úplný záznam
2017-08-02
12:52
Maksutovovy soustavy z Turnova
Rail, Zdeněk ; Melich, Zbyněk ; Jareš, Daniel ; Pintr, Pavel ; Vápenka, David
Tento referát popisuje vývoj a výrobu optických soustav, u kterých byl použit meniskový korektor Maksutova jako vstupní člen. Řada těchto vysoce kvalitních systémů byla v Turnově vyráběna od sedmdesátých let na několika pracovištích. V naší práci presentujeme zkušenosti s optickým designem, výrobou a konstrukcí meniskových dalekohledů a komor.

Úplný záznam
2017-08-02
12:52
Optické parametry význačných refraktorů
Rail, Zdeněk ; Jareš, Daniel ; Pintr, Pavel ; Vápenka, David
V tomto referátu publikujeme optické parametry několika historických dalekohledů, které jsme v literatuře a na webových stránkách získali. Data byla vložena do optického programu ZEMAX, v němž byly vyčísleny jejich zbytkové vady.

Úplný záznam
2017-08-02
12:52
Simulace zbytkových optických vad objektivu Merz 124/1477
Rail, Zdeněk ; Melich, Zbyněk ; Šrajer, Bohdan
Tento objektiv byl na Ústavu fyziky plazmatu,v.v.i., Centru Toptec v Turnově restaurován. Během tohoto procesu jsme získali možnost objektiv na optické lavici přeměřit a vyčíslit jeho zbytkové optické vady. Objektiv byl vyroben kolem roku 1860-1870.

Úplný záznam
2017-04-04
15:25
Deposition of Fluorocarbon Plasma Polymer Nanoparticles and their Basic Properties
Serov, Anton ; Choukourov, A. ; Artemenko, A. ; Kuzminova, A. ; Biederman, H. ; Hrabovský, Milan
Fluorocarbon plasma polymer nanoparticles have been fabricated using gas aggregation cluster source (GAS) equipped with a planar magnetron with PTFE target. A beam of nanoparticles 20 – 200 nm in diameter was generated. Fluorocarbon nanoparticle films have shown very good water repellent properties. Films immersed in ethanol for two hours exhibited excellent stability that was also good in case of water. Measurements using a deflection system showed the presence of both neutral and charged nanoparticles.

Úplný záznam
2017-03-27
15:27
Optimalizace a testování ITO vrstev
Hlubuček, Jiří
Všechny depozice ITO probíhaly za pokojové teploty na BK7 substrát tloušťky 80 mm. Během, někdy i po depozici, se teplota v komoře mírně zvyšovala především při použití asistenčního děla, nikdy však nepřesáhla 40 °C. Rychlost odprašování je relativně vysoká, proto byly použity relativně nízké výkony primárního iontového děla (KDC). Optimalizovala se příprava bez i s použitím asistenčního iontového děla (IBAD) s kyslíkovým nebo kyslíkovo-argonovým výbojem. Rychlost depozice určena podle krystalového monitoru (CRY), reálná se mírně liší podle typu depozice. Tloušťky vrstev určeny na základě měření elipsometru. Odpor měřen přiložením kontaktů na okraje vzorku v prostředku podél homogenní tloušťky vrstvy.

Úplný záznam
2017-03-17
18:38
SPARK PLASMA SINTERING OF BALL MILLED AND ATOMIZED POWDER BASED ON Fe-Al
Šíma, V. ; Minárik, P. ; Chráska, Tomáš
High-quality compacts were prepared using the spark plasma sintering (SPS) method from powders of similar composition Fe-Al-Zr-B. The properties of the sintered compacts are strongly dependent on the morphology and properties of the feedstock powder. The first powder was obtained by ball milling of the as cast alloy and the second was prepared by atomization under argon atmosphere. The morphology and structure of the two powders are compared and mechanical properties and microstructure of compacts prepared under the same conditions of the SPS procedure are discussed. The milled powder has an irregular morphology and shape of the polycrystalline particles, which have a completely disordered BCC structure with considerable internal stresses, high concentration of structural defects and the presence of aluminum oxide. The atomized powder particles are nearly spherical, polycrystalline with ordered B2 structure, with no significant signs of internal stresses and oxidation. Microhardness of particles of both powders was measured and compared with the microhardness of compact materials, the results of compression tests of compacts at room temperature were compared and discussed.

Úplný záznam
2017-03-17
18:38
Microstructure and Properties of Spark Plasma Sintered Al-Zn-Mg-Cu Alloy.
Zyka, J. ; Málek, J. ; Pala, Zdeněk ; Andršová, I. ; Veselý, J.
High entropy alloys are a new material class with promising structural and mechanical properties in wide range of applications. In principle they consist of five or more elements in equimolar concentrations resulting basically in single phase microstructure. TaNbHfZrTi alloy was developed by Senkov for high temperature applications.\nSince all of these elements are biocompatible the TaNbHfZrTi alloy can be investigated as a prospective bio implant material. The alloy was prepared by vacuum arc melting, no annealing treatment was applied. Tensile test and hardness test at room temperature were performed with very good results: yield strength 1155 MPa, rupture strength 1212 MPa, Vickers hardness 359 HV30. Microstructure and fracture morphology was also investigated.

Úplný záznam
2017-03-17
18:38
METIST mirror M1 FS
Lédl, Vít ; Melich, Radek ; Vít, Tomáš
Scope of the document is to provide required test results with respect to the structure and optical performance of individual optical surfaces of M1 mirror, FS version. The mirror has a unique numbering M1-C20-23.

Úplný záznam