Ústav chemických procesů

Nejnovější přírůstky:
2018-01-11
18:42
"Bezkontaktní" měření emisí částic spalovacích motorů: Prvotní zkušenosti s detekcí nadměrných emisí.
Vojtíšek, M. ; Pechout, M. ; Skácel, J. ; Beránek, V. ; Ondráček, Jakub
V této studii je ověřován koncept měření přístroji s rychlou odezvou, které odebírají vzorek z bezprostřední blízkosti projíždějících vozidel. Pro měření byl použit elektrostaický třídič částic a fotoakustický sensor, spolu s paralelním měřením koncentrací CO2. Údaje získané z těchto měřících přístrojů byly následně použity pro výpočet emisí na kilogram paliva. Celá studie byla provedena pro ověření použitelnosti výše uvedených metod pro identifikaci hlavních znečišťovatelů ovzduší v rámci provozu po místních komunikacích.\n
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2017-12-20
13:37
Extraction of Antioxidants from Fresh Wine Grapes Marc.
Rousková, Milena ; Jírů, M. ; Krmela, A. ; Hanika, Jiří ; Šolcová, Olga
The study is focused on concentration of a lipid content and determination of the extractable part oriented on included fatty acids in separated phases of centrifuged wet biomass. The main attention was focused on the DHA concentration from the upper lipid layer, containing obviously concentrated proportion of fatty acids. Water fungi suspension was submitted to centrifugation with subsequent separation of individual liquid/solid fractions and extracted by two solvent systems. Dichloromethane/methanol 1/1 and 1-hexane/ethanol 2/3 was applied. Both solvent systems afforded comparable fatty acids profiles. Dominant acids C16:0 (in the range of 43-47%) and DHA C22:6n3 (43-47%) were detected. Biomass residue can be applied e. g. as an animal food supplement due to high protein content. Also level of pigments with antioxidant effect, particularly carotenoids, can be dietary significant.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2017-12-20
13:37
Application of Cyclopentenediones for Preparation of Permselective Layers.
Vacek, J. ; Hrbáč, J. ; Matějka, P. ; Storch, Jan
In this contribution, we report that electrooxidation of PCD, phenolic cyclopentenedione, 2,2'-bis[4,5-bis(4-hydroxybenzyl)-2-(4-hydroxyphenyl)-cyclopent-4-ene-1,3-dione] results in the formation of stable films with permselective properties on metal and carbon surfaces. The electropolymerization process proceeds in neutral and alkaline aqueous medium at potentials higher than +0.6 V (vs. Ag/AgCl/3M KCl). The PCD polymer prepared was characterized by electrochemical methods, quartz crystal microbalance and optical spectroscopy techniques. The PCD film can be used for electrode coating and preparation of an anti-interference barrier. Thus, we performed SAR study which could open the door to developing novel functional films and electrochemical tools for bioactive compounds sensing.\n
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2017-12-20
13:37
Kinetics of Keratin Acidic Hydrolysis in Batch Autoclave.
Hanika, Jiří ; Kaštánek, P. ; Rousková, Milena ; Šabata, Stanislav ; Šolcová, Olga
The contribution brings novel data on the non-traditional process presented during previous ICCT 2015 conference1. According to the patent application2 the hydrolysis of waste chicken feathers was performed in a reaction mixture containing water and a soluble acid catalyst with the pKa value lower than 4, in a stirred batch reactor for 0.5 to 10 hours, in the temperature range from 90 to 130°C and at the pertinent vapour pressure of reaction mixture. Kinetics of preparing a mixture of proteins and amino acids by hydrolysis of a waste material containing chicken feathers was investigated in this study.\n
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2017-12-20
13:37
Fatty Acids Profile Analysis in Fresh Suspension of Japonochytrium Sp.
Rousková, Milena ; Maléterová, Ywetta ; Hůrková, K. ; Kaštánek, P. ; Hanika, Jiří ; Šolcová, Olga
The study is focused on concentration of a lipid content and determination of the extractable part oriented on included fatty acids in separated phases of centrifuged wet biomass. The main attention was focused on the DHA concentration from the upper lipid layer, containing obviously concentrated proportion of fatty acids. Water fungi suspension was submitted to centrifugation with subsequent separation of individual liquid/solid fractions and extracted by two solvent systems. Dichloromethane/methanol 1/1 and 1-hexane/ethanol 2/3 was applied. Both solvent systems afforded comparable fatty acids profiles. Dominant acids C16:0 (in the range of 43-47%) and DHA C22:6n3 (43-47%) were detected. Biomass residue can be applied e. g. as an animal food supplement due to high protein content. Also level of pigments with antioxidant effect, particularly carotenoids, can be dietary significant.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2017-12-20
13:37
Supercritical Fluid Extraction: A Green Method for the Isolation of Valuable Substances from the Various Biological Matrices.
Topiař, Martin ; Sajfrtová, Marie ; Šolcová, Olga ; Hradecký, J. ; Hůrková, K. ; Hajšlová, J.
Supercritical fluid extraction (SFE) using carbon dioxide is a sophisticated technology suitable for isolation of un-polar, high value biological active substances from the various biological matrices. In this study, it was used for the extraction of Magnolia x pruhoniciana flowers and Japonochytrium marinum fungus. Results obtained from the SFE were compared with those from conventional extraction methods. A total number of 37 compounds were identified in the magnolia isolate, from which α-pinene (18 % of peak area), cymene (14 % of peak area), β-pinene (13 % of peak area) and humulene (6 % of peak area) were its main components. Yield of valuable free fatty acids DHA and EPA obtained by the SFE of Japonochytrium marinum was more than 1.5 times higher in comparison with organic liquid extraction using mixture of methanol and dichloromethane.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2017-12-07
15:36
Porovnání chemického složení a zdrojů PM2.5 na venkovské pozaďové stanici.
Pokorná, Petra ; Schwarz, Jaroslav ; Krejčí, R. ; Swietlicki, E. ; Havránek, Vladimír ; Ždímal, Vladimír
Cílem práce je porovnání chemického složení a zdrojů PM2.5 na venkovské pozaďové stanici, stanovených v letech 2009/2010, se situací v letech 1993/1994/1995. 24 hodinové vzorky PM2.5 byly analyzovány na prvkové složení (PIXE) a vzorky z let 2009/2010 také na iontové složení (IC). K získání chemických profilů zdrojů a jejich příspěvku k PM2.5 byl použit model Positive Matrix Factorization (PMF). Pokles koncentrací téměř všech prvků za sledované období je zřejmý. Mírný nárůst koncentrací K odpovídá nárůstu spotřeby biomasy k domácímu vytápění. Výsledkem modelu bylo pět faktorů pro období let 1993/94/95 a 6 faktorů pro období let 2009/2010. Pět faktorů pro období let 1993/94/95 bylo určeno jako spalování hnědého uhlí, spalování topného oleje/ropy/nafty, prach z dálkového transportu, resuspendovaný prach/půda a spalování černého uhlí. Pro období let 2009/2010 bylo určeny faktory sírany, dusičnany, domácí spalování, průmysl, resuspendovaný prach a smíšený faktor mořský aerosol a prach z dálkového transportu. Hlavní zdroje, industriální zdroje regionálního původu, spalující uhlí/olej/ropu/naftu v devadesátých letech byly nahrazeny lokálními topeništi spalujícími uhlí/biomasu.\n
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2017-12-07
15:36
Synthesis of Amidoazaphenacenes for Applications in Organic Molecular Electronics.
Váňa, Lubomír ; Storch, Jan ; Církva, Vladimír
This work is focused on preparation of amidoazaphenacenes by photocyclization of various ortho-chloro-substituted aromatic amides. Their amide functional groups can make hydrogen bonds, which have a positive effect on formation of a stable supramolecular structure to facilitate the charge carrier transport in thin solid film.\n
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2017-12-07
15:36
Photochemical Synthesis of Aza-aromatic Compounds.
Kos, Martin ; Žádný, Jaroslav ; Storch, Jan ; Sýkora, Jan ; Církva, Vladimír
Herein we report synthesis of series of novel both aza- and diaza-helicenes, and phenacenes, which were prepared mainly by photocyclization of corresponding imine precursors. Reaction conditions of photocyclization (i.e. solvent, photocatalyst, type of irradiation, use of water scavenger) were optimized and enhanced. Usage of TEMPO as oxidizing agent leads to improvement of yields up to 72 %. Prepared 2-pyridyl substituted azaphenacenes will be utilized for preparation of potential semiconductive layers in cooperation with IMC of the CAS.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2017-12-07
15:36
Transition-Metal Complexes with Helical Phosphines.
Beránek, Tomáš ; Žádný, Jaroslav ; Sýkora, Jan ; Storch, Jan
In this work the synthetic pathways were investigated to provide other suitable phosphine derivatives of [6]helicene and their transition metal complexes. Attempts on enantiomeric resolution of prepared helicenes and synthesis of their transition-metal complexes were also done.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam