Ústav chemických procesů

Nejnovější přírůstky:
2017-04-28
14:22
Sezónní rozdíly v těkavosti atmosférického aerosolu na pozaďové stanici v Košeticích.
Kubelová, Lucie ; Vodička, Petr ; Makeš, Otakar ; Zíková, Naděžda ; Ondráček, Jakub ; Schwarz, Jaroslav ; Ždímal, Vladimír
Těkavost je důležitou vlastností atmosférického aerosolu, neboť ovlivňuje vznik, přeměnu i zánik aerosolových částic. Práce se zabývá rozdíly v těkavosti atmosférického aerosolu na pozaďové stanici Košetice. Analýzy vychází z měření atmosférického aerosolu s vysokým časovým rozlišením mimo jiné přístroji aerosolový hmotnostní spektrometr a skenovací třídič pohyblivosti částic. Diskutovány jsou nejen časové průběhy hmotnostní koncentrace, ale i denní chody znečišťujících látek a vliv meteorologických podmínek.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2017-04-28
14:22
Změny v koncentracích atmosférického aerosolu na pozaďových stanicích v ČR v posledních deseti letech.
Zíková, Naděžda ; Wagner, Zdeněk ; Ondráček, Jakub ; Ždímal, Vladimír
Před téměř deseti lety byly na území Česka zahájeny hned dvě dlouhodobá měření početních velikostních distribucí atmosférického aerosolu (AA) na pozaďových stanicích – na venkovské pozaďové a městské pozaďové stanici. V roce 2017 bude dokončeno měření první dekády takových dat, ze kterých je již možné popsat nejen krátkodobé změny v koncentracích a početních velikostních distribucích submikronového AA, ale i dlouhodobé trendy.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2017-04-28
14:22
Stanovení charakteristiky atmosférického aerosolu s vysokým časovým rozlišením za účelem identifikace jeho zdrojů.
Pokorná, Petra ; Hovorka, J. ; Klán, M. ; Křůmal, Kamil ; Mikuška, Pavel ; Hopke, P.K. ; Ždímal, Vladimír
Efektivní řízení kvality ovzduší v oblastech zatížených nadměrným znečištěním je možné za předpokladu kvalitního kontinuálního monitoringu se správně navrženou monitorovací sítí a cíleného měření poskytující informace potřebné k identifikaci zdrojů znečištění. Studie se zabývá identifikací zdrojů velikostně rozlišeného atmosférického aerosolu na základě dat hmotnostních koncentrací, prostorové variability, elementárního složení, a OC/EC získaných s vysokým časovým rozlišením a odebraných na třech lokalitách v České republice v letech 2008 – 2010, 2012, 2013. Z podílu jednotlivých velikostních frakcí vyplývá důležitost identifikace zdrojů PM1 vzhledem k průměrnému podílu PM0.15-1.15 na PM10, jež na sledovaných lokalitách především v zimních měsících tvořil 85%. Zdrojem hrubé frakce dominujícím v zimních měsících bylo spalování uhlí a biomasy v obci Březno u Chomutova a Mladé Boleslavi a resuspenze silniční prachu v městském obvodu Ostrava-Radvanice Bartovice. V létě byly hlavní zdroje hrubé frakce v obci Březno u Chomutova re-suspenze půdy a primárně bioaerosol. Dominantním zdrojem jemné frakce zimních měsíců bylo spalování uhlí v městském obvodu Ostrava-Radvanice a spalování biomasy v Mladé Boleslavi. Z výše uvedených výsledků vyplývá, že data s vysokým časovým rozlišením jsou vhodná k identifikaci zdrojů velikostně segregovaného aerosolu a umožní posoudit reprezentativnost délku měřící kampaně.

Úplný záznam
2017-03-27
15:27
Posouzení možnosti využití pevného zbytku ze zplyňování biomasy z teplárny Energo Centrum kozomín pro výrobu sorbentu.
Pohořelý, Michael ; Soukup, Karel ; Moško, Jaroslav ; Krček, Martin ; Kohoutová, Markéta ; Šnajdaufová, Hana ; Skoblia, S. ; Beňo, Z.
Ve zprávě je posouzena možnost využití pevného zbytku ze zplyňování biomasy z teplárny Energo Centrum Kozomín pro výrobu sorbentu.

Úplný záznam
2017-03-17
18:38
Use of Microwave Heating in the Synthesis of Novel Polysaccharide Derivatives.
Taubner, T. ; Synytsia, A. ; Sobek, Jiří ; Kortanková, V. ; Čopíková, J.
Microwave-assisted modification of polysaccharides is a relatively new method. Microwave heating is used for improving of extraction, hydrolytic and synthetic procedures. Modification of polysaccharides with the microwave irradiation is effective, fast and economic. The aim of this study was to apply the microwave irradiation in synthesis of carboxymethylcellulose (CMC) derivatives. This polysaccharide and its methyl ester reacted with n-butylamine yielding N-butylamide. The reactions were subsequently monitored by FUR and organic elemental analysis of the products. Degree of substitution (DS) and reaction yields were calculated based on nitrogen and carbon contents. The optimal reaction conditions were found to prepare product with the highest DS. Amino-de-alkoxylation of CMC methyl ester was significantly more effective than direct microwave assisted amidation of CMC, and microwave assisted significantly improved amino-de-alkoxylation.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2017-03-17
18:38
Molecular Simulation of Electrospinning.
Jirsák, Jan ; Moučka, F. ; Nezbeda, Ivo
Our recent attempts to apply standard molecular simulation techniques to the process of electrospinning are presented. We employ a molecular dynamics simulation to study phenomena involved in the electrospinning of polymer solutions, with particular attention to the formation of the Taylor cone and the development of a liquid jet. A molecular-based approach allows us to reveal the molecular structure and dynamics, which are inaccessible to continuum methods.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2017-03-17
18:38
Catalytic Activity of Cobalt Impregnated on Ordered Mesoporous Silica Materials in N2O Decomposition.
Kuboňová, L. ; Fridrichová, D. ; Peikertová, P. ; Mamulová Kutláková, K. ; Kozubová, S. ; Jirátová, Květa ; Obalová, L. ; Cool, P.
Three different ordered mesoporous silica materials, such as MCM-41, Al containing MCM-41 (mass ratio Si/Al = 10) and SBA-15, were prepared. In a next step, cobalt (5-8 wt%) as an active metal for redox reactions, was introduced by the impregnation. The prepared catalysts were characterized by AAS, EDX, N-2 physisorption, XRD, DR UV-Vis spectroscopy, Raman spectroscopy, TPR-H-2 and their catalytic properties were evaluated for N2O decomposition and reduction. The catalysts showed poor activity in N2O decomposition while the use of reducing agent (carbon monoxide) was beneficial for their catalytic activities. The lowest catalytic activity showed Co/Al-MCM indicating that the aggregated CoxOy species present in this catalyst were inactive and not beneficial for the catalytic activity.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2017-03-17
18:38
Optimizing Flow and Segregaton Properties of Lactose/Microcrystalline Cellulose Mixture for Tablet Compression.
Zámostný, P. ; Kreibichová, B. ; Hofmanová, D. ; Kulaviak, Lukáš ; Zelenková, K. ; Růžička, Marek
The present study deals with optimizing the flow and segregation properties of levocetirizine hydrochloride formulation, where the delay between homogenization and tablet compression was found to affect the tablet content uniformity. In addition to API, the base formulation comprised spray dried lactose monohydrate, milled lactose monohydrate 200 mesh, Avicel PH 101 microcrystalline cellulose, and minor excipients. Several alternative mixtures were prepared using the same total composition, but different grades of lactose and microcrystalline cellulose. These mixtures were then tested for the segregation behavior in an in-house segregation device and the flow properties using the Freeman FT4 powder rheometer. The segregation tests showed the grade of lactose is essential for mixture in-flow segregation. While SD lactose mixtures increased the API content in a direction countercurrent to flow, the milled lactose mixtures segregated API concurrently. Mixtures using both lactose grades showed combined effect, resulting in the least segregation due to the two segregation processes competing with each other. However, the segregation was extremely sensitive to ageing of the mixture. It was also found that each type of lactose causes a different flow regime of the mixture in process vessels. In order to improve the content uniformity of the tablets, it was found the volumetric flow regime of transport to tablet press is required as well as the aggregate formation should be prevented.\n
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2017-03-10
16:12
Model for a Fluid-Particle Breakup in a Turbulent Flow.
Zedníková, Mária ; Vejražka, Jiří ; Stanovský, Petr
A model is developed for predicting the outcome of breakup of a fluid particle (bubble or drop), which is initially deformed (e.g. due to turbulence) and breaks into two daughter particles. An initially dumbbell-shaped deformation of the particle is assumed. The evolution of sizes of particle sub-parts is calculated using Rayleigh-Plesset equations, which consider the inertia of surrounding fluid, capillary action and viscous effects. The redistribution of internal fluid in the particle is calculated using Bernoulli equation. The model computes the sizes of daughter particles after the breakup. By assuming various initial conditions (various initial shapes and initial velocities of deformation), the size distribution of daughter particles is obtained. These size distributions are qualitatively compared with available experimental data and reasonable agreement is observed. Because of strong assumptions, this model cannot be used directly for accurate prediction of size distribution after a breakup. However, it provides an insight in the physics of the breakup, especially on the effect of inner phase properties.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2017-02-15
15:49
Waxes and Lipids Extraction from Miscanthus Giganteus Stems.
Rousková, Milena ; Šolcová, Olga ; Kaštánek, František ; Bárnet, M. ; Svátek, A. ; Stránská, M. ; Hanika, Jiří
In the framework of the project BIORAF, supported by Technology Agency CR (project no. TE01020080), plantations for experimental production of Miscanthus × giganteus and Miscanthus sinensis have been founded by the project partner AGRA Co. Tall stems of this plant contain a broad spectrum of various substances (waxes, lipids, carotenoids, etc.) being potentially exploitable in cosmetics.Extraction processing of crushed dry stems using non-polar solvent is a promising way for separation of these substances into an extract, whereas the waste raffinate containing waste biomass has, after being pressed into the form of pellets, the potential for energetic utilization as green fuel.\n
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam