Ústav chemických procesů

Nejnovější přírůstky:
2017-06-19
16:18

Úplný záznam
2017-06-19
16:18
Thermodynamic Properties of Saccharinate-based Ionic Liquids: Comparison of Experimental Data to a Prediction by Means of COSMO-RS.
Čanji, Maja
In the present contribution, density of 1-alkyl-3-methylimidazolium saccharinates (n = 4, 6, 8, 10) and isobaric heat capacity for 1-butyl-3-methylimidazolium saccharinate were measured in this work for a basic characterization of the studied ionic liquids.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2017-06-19
16:18
Data Processing of Experimental Results in Systems of Ionic Liquids. Pitfalls and Challenges.
Rotrekl, Jan
In this contribution, a correlation of liquid-liquid equilibrium data in binary systems of the studied ionic liquids with water was also carried out.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2017-06-19
16:18
Aerosol Particle Formation During Summer Campaign at Rural Background Site Košetice.
Holubová Šmejkalová, Adéla
Based on the SMPS data, the individual days were classified as NPF event, non-event and undefined, according to the method of Dal Maso et al. (2005). In order to obtain daily patterns, PSM data were averaged for all NPF event, and all non-event days. Relations between NPF, daily variability of meteorological elements, and aerosol particles precursor concentrations were evaluated.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2017-06-12
14:36
Obsah a formy rtuti v choroších z různě znečištěných oblastí Čech.
Švehla, Jaroslav ; Kratzer, Jan ; Lepšová, A. ; Svoboda, Karel
Cílem práce bylo ověřit, zda choroše, jakožto dlouhodobé bioindikační organismy na těžké kovy z atmosféry mohou zprostředkovat integrální informaci též o hladině a formách rtuti ve vzduchu, který dýcháme.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2017-05-18
13:54
Využití membránových procesů na čištění směsi plynů.
Izák, Pavel ; Žitková, Andrea ; Žák, Michal ; Vejražka, Jiří ; Kárászová, Magda ; Petrusová, Zuzana
V příspěvku je pro separaci použita kapalná membrána ve formě iontové kapaliny a také vody. Část příspěvku je věnována právě kondenzující vodní membráně a možnosti jejího využití pro efektivní čištění bioplynu.

Úplný záznam
2017-05-18
13:54

Úplný záznam
2017-04-28
14:22
Sezónní rozdíly v těkavosti atmosférického aerosolu na pozaďové stanici v Košeticích.
Kubelová, Lucie ; Vodička, Petr ; Makeš, Otakar ; Zíková, Naděžda ; Ondráček, Jakub ; Schwarz, Jaroslav ; Ždímal, Vladimír
Těkavost je důležitou vlastností atmosférického aerosolu, neboť ovlivňuje vznik, přeměnu i zánik aerosolových částic. Práce se zabývá rozdíly v těkavosti atmosférického aerosolu na pozaďové stanici Košetice. Analýzy vychází z měření atmosférického aerosolu s vysokým časovým rozlišením mimo jiné přístroji aerosolový hmotnostní spektrometr a skenovací třídič pohyblivosti částic. Diskutovány jsou nejen časové průběhy hmotnostní koncentrace, ale i denní chody znečišťujících látek a vliv meteorologických podmínek.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2017-04-28
14:22
Změny v koncentracích atmosférického aerosolu na pozaďových stanicích v ČR v posledních deseti letech.
Zíková, Naděžda ; Wagner, Zdeněk ; Ondráček, Jakub ; Ždímal, Vladimír
Před téměř deseti lety byly na území Česka zahájeny hned dvě dlouhodobá měření početních velikostních distribucí atmosférického aerosolu (AA) na pozaďových stanicích – na venkovské pozaďové a městské pozaďové stanici. V roce 2017 bude dokončeno měření první dekády takových dat, ze kterých je již možné popsat nejen krátkodobé změny v koncentracích a početních velikostních distribucích submikronového AA, ale i dlouhodobé trendy.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2017-04-28
14:22
Stanovení charakteristiky atmosférického aerosolu s vysokým časovým rozlišením za účelem identifikace jeho zdrojů.
Pokorná, Petra ; Hovorka, J. ; Klán, M. ; Křůmal, Kamil ; Mikuška, Pavel ; Hopke, P.K. ; Ždímal, Vladimír
Efektivní řízení kvality ovzduší v oblastech zatížených nadměrným znečištěním je možné za předpokladu kvalitního kontinuálního monitoringu se správně navrženou monitorovací sítí a cíleného měření poskytující informace potřebné k identifikaci zdrojů znečištění. Studie se zabývá identifikací zdrojů velikostně rozlišeného atmosférického aerosolu na základě dat hmotnostních koncentrací, prostorové variability, elementárního složení, a OC/EC získaných s vysokým časovým rozlišením a odebraných na třech lokalitách v České republice v letech 2008 – 2010, 2012, 2013. Z podílu jednotlivých velikostních frakcí vyplývá důležitost identifikace zdrojů PM1 vzhledem k průměrnému podílu PM0.15-1.15 na PM10, jež na sledovaných lokalitách především v zimních měsících tvořil 85%. Zdrojem hrubé frakce dominujícím v zimních měsících bylo spalování uhlí a biomasy v obci Březno u Chomutova a Mladé Boleslavi a resuspenze silniční prachu v městském obvodu Ostrava-Radvanice Bartovice. V létě byly hlavní zdroje hrubé frakce v obci Březno u Chomutova re-suspenze půdy a primárně bioaerosol. Dominantním zdrojem jemné frakce zimních měsíců bylo spalování uhlí v městském obvodu Ostrava-Radvanice a spalování biomasy v Mladé Boleslavi. Z výše uvedených výsledků vyplývá, že data s vysokým časovým rozlišením jsou vhodná k identifikaci zdrojů velikostně segregovaného aerosolu a umožní posoudit reprezentativnost délku měřící kampaně.

Úplný záznam