Ústav chemických procesů

Nejnovější přírůstky:
2019-10-19
16:35
Metody separace mikroplastů z vody.
Kulaviak, Lukáš ; Šyc, Michal ; Růžička, Marek ; Zedníková, Mária
Výzkumná zpráva se zabývá aktuálním tématem problematiky výskytu mikroplastů v životním prostředí, zejm. ve vodách. Jedná se o dosud málo zmapovanou záležitost, kdy malé částice plastů znečišťují prostředí a mají dosud nedostatečně prozkoumaný vliv na životní formy. Důležitým krokem je účinná separace mikroplastového odpadu pro jeho následnou likvidaci. Proto jsou popsány různé separační metody.

Úplný záznam
2019-10-19
16:35
Pulsed Laser Deposition under Low Background Gas Pressure.
Koštejn, Martin ; Fajgar, Radek ; Dřínek, Vladislav ; Jandová, Věra ; Klementová, Mariana ; Bakardjieva, Snejana
The nucleation of nanoparticles was applied during gold deposition onto TiO2 layers. For nucleation, up to 10 Pa of inert gas (argon) was used. Argon molecules efficiently helped to cool temperature of evolving plume and initiated the nucleation which resulted in deposition of gold nanoislands. Gold nanoparticles incorporated in TiO2 layers provided plasmonic properties. Au/TiO2 layers were used for water splitting as proved by photoelectrochemical measurements.

Úplný záznam
2019-07-25
09:14
Zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2018.
Jirsa, P. ; Vlček, J. ; Veselý, Václav
Na základě primárních testů na VŠB byla zkonstruována společností SMS CZ s.r.o. demonstrační jednotka, u které byly provedeny základní funkční zkoušky. Jsou prezentovány provozní data a protokoly z průběhu základního testování mobilní jednotky. Byly navrženy malé úpravy výměníku tepla. Předpokládá se návrh řízení dávkování paliva s ohledem na úroveň a podmínky obsluhy.

Úplný záznam
2019-07-25
09:14
Zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2017.
Jirsa, P. ; Vlček, J. ; Veselý, Václav
Na základě návrhu PID (Process Instrumentation Diagram) byly vytvořeny základní výkresy jednotlivých elementů a částí technologie. Byl otestován jeden z hlavních technologických uzlů - šnekový podavač pro dávkování paliva do spalovací komory. Byly provedeny spalovací testy na stávající pilotní spalovací technologii. Výsledky byly využity pro návrh a optimalizaci jednotlivých uzlů k plánovanému prototypu.

Úplný záznam
2019-07-25
09:14
Dávkování paliva.
Jirsa, P. ; Veselý, Václav
Pro ověření spalovací mobilní jednotky byly zvolen tři druhy paliva. Jsou to TAP, granulované biomasa, sušené kaly. Na základě experimentů byly navřeny úpravy šnekového podavače. Byly provedeny kalibrace pro jednotlivá paliva.

Úplný záznam
2019-07-25
09:14
Physico-Chemical Properties of Sludge-Char.
Moško, Jaroslav
We studied pyrolysis of dry stabilized sewage sludge in a fixed bed reactor at temperatures 400, 500, 600, 700 and 800 °C in inert helium atmosphere. The material and energy balances were evaluated and the sludge-chars were analyzed by multiple analytical tools to evaluate their physical and chemical properties.3,4 Additional spectroscopy analyses were performed on sludge-chars to prove some hypotheses based on basic characterization and to study suitability of the techniques for studying such materials.\n\n
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2019-07-25
09:14
Advanced System for Reduction of Mercury Emissions in Model Gases by Modified Sorbents.
Ružovič, Tomáš
The aim of my work is to build an apparatus for study of the Hg-sorption processes from model wet gases on differently modified solid sorbents. An important part of the work is reliable, continuous\ngeneration of water vapor on desired level of gas moisture, research of the Hg-sorption process at various model gas compositions and sorbents and monitoring the mercury removal process.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2019-07-25
09:14
Zinc Recovery Potential of MSWI Fly Ash Acid Extraction.
Korotenko, Ekaterina
The aim of the project was to determine the recovery potential of the fly ash acid extraction on the real scale from data obtained from MSWI in the Czech Republic. For this purpose, the composition and properties of solid and liquid streams, including their short- and longterm variability, were examined. Verification of the possibility of Zn recovery from fly ash through acid extraction with flue gas treatment system scrubber liquid has been carried out. The results were compared with the published results of Zn recovery using the Swiss technology FLUWA/FLUREC and the Swedish HALOSEP.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2019-07-25
09:14
Importance of Ageing in MSWI Bottom Ash Utilization.
Bhattarai, Sneha
The aim of this abstract is to describe in brief the phenomenon of ageing and to focus on the various changes that occur in the bottom ash matrix during this process, which makes bottom ash utilization beneficial from both ecological as well as economical point of view. Also, the effect of weathering on the trace element mobility has been researched.\n
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2019-07-25
09:14
Amphiphilic Dendritic Compounds as Drug Delivery Systems.
Edr, Antonín
To enable an easy detection of supramolecular objects assembled from 1 or 2, I am currently working on preparation of their unsymmetrical analogues 3 and 4 bearing a fluorescent tag. Final liposomes or micelles will be prepared from mixtures of fluorescent and nonfluorescent analogues.\n
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam