Ústav chemických procesů

Nejnovější přírůstky:
2017-12-07
15:36
Porovnání chemického složení a zdrojů PM2.5 na venkovské pozaďové stanici.
Pokorná, Petra ; Schwarz, Jaroslav ; Krejčí, R. ; Swietlicki, E. ; Havránek, Vladimír ; Ždímal, Vladimír
Cílem práce je porovnání chemického složení a zdrojů PM2.5 na venkovské pozaďové stanici, stanovených v letech 2009/2010, se situací v letech 1993/1994/1995. 24 hodinové vzorky PM2.5 byly analyzovány na prvkové složení (PIXE) a vzorky z let 2009/2010 také na iontové složení (IC). K získání chemických profilů zdrojů a jejich příspěvku k PM2.5 byl použit model Positive Matrix Factorization (PMF). Pokles koncentrací téměř všech prvků za sledované období je zřejmý. Mírný nárůst koncentrací K odpovídá nárůstu spotřeby biomasy k domácímu vytápění. Výsledkem modelu bylo pět faktorů pro období let 1993/94/95 a 6 faktorů pro období let 2009/2010. Pět faktorů pro období let 1993/94/95 bylo určeno jako spalování hnědého uhlí, spalování topného oleje/ropy/nafty, prach z dálkového transportu, resuspendovaný prach/půda a spalování černého uhlí. Pro období let 2009/2010 bylo určeny faktory sírany, dusičnany, domácí spalování, průmysl, resuspendovaný prach a smíšený faktor mořský aerosol a prach z dálkového transportu. Hlavní zdroje, industriální zdroje regionálního původu, spalující uhlí/olej/ropu/naftu v devadesátých letech byly nahrazeny lokálními topeništi spalujícími uhlí/biomasu.\n
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2017-12-07
15:36
Synthesis of Amidoazaphenacenes for Applications in Organic Molecular Electronics.
Váňa, Lubomír ; Storch, Jan ; Církva, Vladimír
This work is focused on preparation of amidoazaphenacenes by photocyclization of various ortho-chloro-substituted aromatic amides. Their amide functional groups can make hydrogen bonds, which have a positive effect on formation of a stable supramolecular structure to facilitate the charge carrier transport in thin solid film.\n
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2017-12-07
15:36
Photochemical Synthesis of Aza-aromatic Compounds.
Kos, Martin ; Žádný, Jaroslav ; Storch, Jan ; Sýkora, Jan ; Církva, Vladimír
Herein we report synthesis of series of novel both aza- and diaza-helicenes, and phenacenes, which were prepared mainly by photocyclization of corresponding imine precursors. Reaction conditions of photocyclization (i.e. solvent, photocatalyst, type of irradiation, use of water scavenger) were optimized and enhanced. Usage of TEMPO as oxidizing agent leads to improvement of yields up to 72 %. Prepared 2-pyridyl substituted azaphenacenes will be utilized for preparation of potential semiconductive layers in cooperation with IMC of the CAS.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2017-12-07
15:36
Transition-Metal Complexes with Helical Phosphines.
Beránek, Tomáš ; Žádný, Jaroslav ; Sýkora, Jan ; Storch, Jan
In this work the synthetic pathways were investigated to provide other suitable phosphine derivatives of [6]helicene and their transition metal complexes. Attempts on enantiomeric resolution of prepared helicenes and synthesis of their transition-metal complexes were also done.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2017-12-07
15:36
Potential-driven On/Off Switch Strategy for the Electrosynthesis of [7]Helicene-derived Polymers.
Žádný, Jaroslav ; Storch, Jan ; Strašák, Tomáš ; Církva, Vladimír ; Hrbáč, J. ; Fekete, Ladislav ; Pokorný, Jan ; Bulíř, Jiří ; Vacek, J.
3-([7]H elicen-9-yl)-thiophene hybrid monomer was electrooxidized in acetonitrile by cyclic voltammetry with anodic potential limits of +1.5 V or +2.5 V, resulting in a conductive and non-conductive polymer, respectively. The electrochemical findings were supplemented by microscopy investigations; UV-Vis, fluorescence and vibrational spectroscopies, ellipsometry measurements and computational chemistry. The electrodeposited polymers could be used for the further development of materials applicable in organic electronics and sensing technologies.

Úplný záznam
2017-12-07
15:36
Preparation of Partially Fluorinated Polyaromatics by Photocyclization of Stilbenes.
Jakubík, Pavel ; Storch, Jan ; Žádný, Jaroslav ; Pfleger, Jiří ; Církva, Vladimír
Synthetic strategies to partially fluorinated polyaromatics by photocyclization were examined, leading to both 1,2,3,4-tetrafluoro[6]helicene (1) and 1,2,3,4,13,14,15,16-octafluoro[6]helicene (2), and to 1,2,3,4-tetrafluoro[5]phenacene (3) and 1,2,3,4-tetrafluoro[6]phenacene (4). Thin films of the prepared compounds were characterized for their electrical properties and incorporated into OFET structures.

Úplný záznam
2017-12-07
15:36
Synthesis of Helicene-based Imidazolium Salts.
Jakubec, Martin ; Storch, Jan
In this work, an optimized synthesis of [6]helicenoimidazole was developed. The compound was characterized and its reactivity furnishing conveniently substituted imidazolium salts was explored.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2017-12-07
15:36
Optimalizace podmínek spalování čistírenských kalů.
Pohořelý, Michael ; Moško, Jaroslav ; Šyc, Michal ; Svoboda, Karel ; Zach, Boleslav ; Punčochář, Miroslav
Ve zprávě byly zhodnoceny a popsány ideální provozní podmínky pro fluidní spalování suchých stabilizovaných čistírenských kalů.

Úplný záznam
2017-12-07
15:36
Fluidní spalování suchých stabilizovaných čistírenských kalů IV.
Pohořelý, Michael ; Moško, Jaroslav ; Svoboda, Karel ; Šyc, Michal ; Hartman, Miloslav ; Punčochář, Miroslav
Ve zprávě bylo popsáno fluidní spalování stabilizovaných čistírenských kalů vzduchem obohaceným o kyslík.

Úplný záznam
2017-12-07
15:36
Development of a Pilot Plant for Reduction Hg Emission from Large Power Plant.
Pilař, L. ; Veselý, Václav ; Vlček, Z. ; Zseliga, Z.
This paper deals with the research project The development of the pilot plant for monitoring of the mercury emissions reduction from large and medium capacity energy sources. In this paper are presented project results reached in the year 2016.\n
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam