National Repository of Grey Literature 4 records found  Search took 0.01 seconds. 
The world of mentally challenged people from a different perspective
Horová, Anežka ; Válková, Monika (advisor) ; Čedík, Miloslav (referee)
5 Abstract The main focus of this diploma thesis is the quality of mentally challenged people's life in the Czech Republic. The quality of their life is being analyzed from various perspectives. The thesis begins with legislation which includes individual spheres from where it's clear that this issue isn't in any law nor regulation comprehensive, but it's included only partly. The explanation and classification of retardation is included for better understanding. The main spheres of focus are following: enrollment of mentally challenged people into education including special schools followed by an assertation on the work market, housing options (especially the positive trend of transition from institutional to individual approach), leisure activities. The thesis includes sensitive topics such as sexual life, motherhood (parenthood) or violence against mentally challenged people as well. Special social work-related methods haven been developed for better cooperation between workers and mentally challenged clients. The thesis also aims on the role of non-governmental non- profit corporations which play a significant role in the work with mentally challenged people. The practical part is included as questionnaires aiming on finding the level of satisfaction of specific mentally challenged clients (as well as...
Career counselling
Příhodová, Alena ; Tureckiová, Michaela (advisor) ; Šnýdrová, Ivana (referee)
méno a příjmení autora: Alena Příhodová Název diplomové práce: Kariérní poradenství Název práce v angličtině: Career counselling Katedra: Andragogiky a personálního řízení Vedoucí diplomové práce: PhDr. Michaela Tureckiová, Csc. Rok obhajoby: 2012 Anotace: V diplomové práci se autorka shrnuje dostupné poznatky o moderním kariérním poradenství, na nějž autorka nahlíží jako na dynamicky se vyvíjející poradenskou disciplínu. Kariérní poradenství hledá nejen optimální spojení jedinec-práce, ale také pomáhá jedinci prozkoumat a sledovat jeho profesní a osobní zájmy, stejně jako ho učí být manažerem vlastní profesní kariéry. Praxe kariérního poradenství nabízí pomocnou ruku jedinci v jeho potřebě hledání optimálního pracovního uplatnění v průběhu celého jeho života. Neméně významná je funkce kariérního poradenství v rukou státu, jakožto nástroje snižování dopadů nejistot trhu práce na nejohroženější skupiny jedinců. Dalšího významu kariérní poradenství nabývá v práci personalistů, pracovníků outplacementu a poradců pracujících se specifickými skupinami. Práce nastínila problematiku žen, jakožto specifické skupiny klientů kariérního poradenství. Klíčová slova: práce, poradenství, kariérní poradenství, kariérové poradenství, občanské poradenství, poradenství pro volbu povolání, kariéra, trh práce, ženská kariéra...
Roma discrimination on the labour market?
Suchá, Jitka ; Nová, Monika (advisor) ; Ondrušová, Jiřina (referee)
This diploma deals with the problem of the participation of Roma in the work market. The scope of the investigation is focused on the Broumov region, where I look for possible causes, hurdles and reasons for Roma unemployment. The empirical part deals with gathering data from three different informants. The goal of this research is a complex overview of the actual situation from the view of employers, Roma themselves, and the state, represented by the Job Centre (Work Offive). To this end I used the involved observation method, and in-depth interviews. The target of the diploma was to find out what the main hurdles are in the scope of the participation of Broumov Roma in the work market, and what are the main obstacles to the participation of Roma in the work market. The result of the completed research is that among the main obstacles are insufficient education, low qualifications, frequent property re-possession and the unwillingness of employers to employ Roma. The source of this unwillingness is distrust of Roma due to bad experience with this minority.
Career counselling
Příhodová, Alena ; Tureckiová, Michaela (advisor) ; Šnýdrová, Ivana (referee)
méno a příjmení autora: Alena Příhodová Název diplomové práce: Kariérní poradenství Název práce v angličtině: Career counselling Katedra: Andragogiky a personálního řízení Vedoucí diplomové práce: PhDr. Michaela Tureckiová, Csc. Rok obhajoby: 2012 Anotace: V diplomové práci se autorka shrnuje dostupné poznatky o moderním kariérním poradenství, na nějž autorka nahlíží jako na dynamicky se vyvíjející poradenskou disciplínu. Kariérní poradenství hledá nejen optimální spojení jedinec-práce, ale také pomáhá jedinci prozkoumat a sledovat jeho profesní a osobní zájmy, stejně jako ho učí být manažerem vlastní profesní kariéry. Praxe kariérního poradenství nabízí pomocnou ruku jedinci v jeho potřebě hledání optimálního pracovního uplatnění v průběhu celého jeho života. Neméně významná je funkce kariérního poradenství v rukou státu, jakožto nástroje snižování dopadů nejistot trhu práce na nejohroženější skupiny jedinců. Dalšího významu kariérní poradenství nabývá v práci personalistů, pracovníků outplacementu a poradců pracujících se specifickými skupinami. Práce nastínila problematiku žen, jakožto specifické skupiny klientů kariérního poradenství. Klíčová slova: práce, poradenství, kariérní poradenství, kariérové poradenství, občanské poradenství, poradenství pro volbu povolání, kariéra, trh práce, ženská kariéra...

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.