Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 46 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Mobile Robot with Telepresence Control.
Svědiroh, S. ; Žalud, L.
This paper focuses on developing a mobile robotic system capable of wireless movement and control. The robot can be controlled immersively via the virtual reality headset, or from any other device like a laptop or a mobile phone connected to the same Wi-Fi network. The robot houses a stereographic camera pair that streams near real-time video allowing the user to pan & tilt using only a head movement. The solution proposed in this paper also focuses on keeping the overall price low while maintaining as much room for future improvements as possible.
Nikola Tesla - Génius, který změnil svět
Fexová, Lucie ; Beneš, Zdeněk (vedoucí práce) ; Čechura, Jaroslav (oponent)
Nikola Tesla - Génius, který změnil svět Tato bakalářská práce pojednává o životě a díle srbského vynálezce Nikoly Tesly a věnuje se především létům, která strávil v Americe. V kontextu doby je vyzdvižen význam jeho vynálezů, z nichž některé výrazně ovlivnily technologii dnešního světa. Největší prostor v práci zaujímají dva Teslovy celoživotní spory, které ovlivnily jak jeho kariéru, tak osobní život. První z nich, takzvaná "válka o proudy", probíhal mezi Teslou a Edisonem. Druhý vedl Tesla s Marconim, když se spolu soudili o vynález rádia. Vývoj obou sporů je popsán po historické, ekonomické i technologické stránce, kdy je kladen důraz především na následky pro dnešní dobu. V závěru práce jsou představeny některé další Teslovy méně známé vynálezy a různá uznání, která za svůj přínos vědě získal.
Application For An Early Detection Of Transmission Parameters Degradation Of Point-To-Point Microwave Links
Bubniak, Milan
Radio equipment of microwave links operating in an outdoor environment under the influence of weather conditions is at risk of a link failure or device defect occurrence, as well as their indoor units. This paper aims to present the creation of a network monitoring application capable of timely detection of potential failures, based on analyzing trends in monitored device parameters. The architecture is being described, as well as a graphical user interface. Several failure detection methods are covered. Conslusion summarizes the development results and outlines a future of the application.
System for Autonomous Data Collection from Weighting Sensors
Lučanský, Adam ; Strnadel, Josef (oponent) ; Šimek, Václav (vedoucí práce)
Goal of this bachelor thesis is to design and create necessary electronics with plastic box enclosure and web-interface for low-cost beehive weight measurement. By measuring beehive weight in long term, health of colony can be determinted. In first part of the thesis, generic concepts of weight measuring, necessary electronics and means of wireless data transmission are presented. Later chapters are discussing proposed concept including firmware. Final chapter is presenting achieved results. First built unit will be given to the local hobby beekeeper.
Inteligentní řízení domácnosti
Fučík, Jan ; Beran, Vítězslav (oponent) ; Zemčík, Pavel (vedoucí práce)
Práce shrnuje problematiku inteligentních domácností, popisuje používané standardy a některá dostupná komerční řešení. Je proveden návrh cenově dostupného a snadno použitelného systému chytré domácnosti, který může být ovládán přes internet, využívá genetického algoritmu pro optimalizaci regulace vytápění a jeho centrálním výpočetním prvkem je levné vestavěné zařízení s nízkou spotřebou. V práci je funkčnost systému ověřena na praktické aplikaci regulace vytápění v domě. Na základě statistik naměřených dat je ukázána účinnost systému pro úsporu energií.
Inteligentní zařízení domácnosti
Fučík, Jan ; Maršík, Lukáš (oponent) ; Zemčík, Pavel (vedoucí práce)
Práce stručně shrnuje problematiku inteligentních domácností a popisuje některá dostupná komerční řešení. Dále je proveden návrh jednoduchého otevřeného systému, který byl cenově dostupný a snadno použitelný. Je popsána implementace pilotního řešení systému, který využívá mikrokontrolérů a bezdrátových přenosů dat mezi senzory, akčními členy a řídicím počítačem, který může být ovládán přes internet. V práci je též nastíněno možné rozšíření systému pro praktické aplikace.
Automatické řízení a monitorování ústředního vytápění pro starší budovy
Mužila, Matej ; Crha, Adam (oponent) ; Šimek, Václav (vedoucí práce)
Cieľom tejto diplomovej práce je vytvorenie systému automatizovanej regulácie vykurovania v starej budove. Súčasťou práce je návrh architektúry tohto systému, jeho implementácia, vrátane výroby prototypov potrebných zariadení a testovania celého systému v praxi, s dôrazom na funknčosť a hospodárnosť. V rámci tejto práce bolo navrhnutých a vyrobených niekoľko hardvérových zariadení a obslužný softvér pre ne. Navrhnutá a implementovaná softvérová architektúra umožňuje pohodlné ovládanie systému pomocou grafického užívateľského rozhrania a umožňuje jeho jednoduché rozšírenie. Grafické užívateľské rozhranie, dostupné lokálne na dotykovom displeji aj vzdialene cez webovú aplikáciu, ponúka možnosti konfigurácie pripojených zariadení a vykurovacích zón, nastavovanie teplôt v zónach podľa dňa v týždni a dennej doby a prehľad štatistických informácií o vykurovacom systéme. Navrhnutý a implementovaný systém regulácie vykurovania bol úspešne otestovaný v reálnych podmienkach trojizbového bytu v historickej budove. Systém je možné ďalej zdokonaľovať a rozširovať po hardvérovej aj softvérovej stránke.
Platform For Collecting User Identifiers On Ieee 802.11 Wireless Networks
Ilgner, Petr
At the present time the widely usedWi-Fi networks provide comfort by zero configuration settings. However it leads to serious privacy issues. The article is focused on user information which can be extracted from service communication. The article presents several ways how to collect these information and introduces the platform for collecting user data. In the first part there is described the available network discovery mechanism followed by section about designed methods for obtaining user information. The last part describes the implemented platform in detail.
Modelování a simulace příjímače komunikačního systému pro bezpilotní letadla
Hoferek, Jakub ; Prokeš, Aleš (oponent) ; Maršálek, Roman (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se vÄ›nuje oblasti ÄŤĂ­slicovĂ©ho zpracovánĂ­ rádiovĂ©ho signálu, konkrĂ©tnÄ› modelovánĂ­ vlastnostĂ­ satelitnĂ­ho spoje na bezpilotnĂ­m letadle, jedná se o povelovĂ˝/řídĂ­cĂ­ komunikaÄŤnĂ­ spoj pĹ™edávajĂ­cĂ­ informace bezpilotnĂ­mu letounu – dopĹ™ednĂ˝ informaÄŤnĂ­ kanál. CĂ­lem práce je vytvoĹ™enĂ­ simulátoru v prostĹ™edĂ­ Matlab. Simulátor obsahuje model vysĂ­laÄŤe, rádiovĂ©ho kanálu a pĹ™ijĂ­maÄŤe. Je pouĹľita ÄŤtyĹ™stavová CPM modulace s částeÄŤnou odezvou a filtrovanĂ˝m tvarem symbolĹŻ. RádiovĂ˝ kanál do pĹ™ijatĂ©ho signálu zavádĂ­ šum, frekvenÄŤnĂ­ DopplerĹŻv posun a ÄŤasovĂ© zpoĹľdÄ›nĂ­. NáslednÄ› v akviziÄŤnĂ­ jednotce jsou DopplerĹŻv posun a ÄŤasovĂ© zpoĹľdÄ›nĂ­ detekovány a kompenzovány. V závÄ›ru prácejsou prezentován vĂ˝sledky simulace pĹ™edstavenĂ©ho modelu formou grafĹŻ đť¸s/đť‘0.
Universal communication unit
Ružička, Michal ; Mlýnek, Petr (oponent) ; Sláčik, Ján (vedoucí práce)
This bachelor thesis is going to deal with communication over the power network. Aim of this project is to clarify this issue and consequently to use the acquired knowledge for desingning own communication unit. The basic parameters of power network which influence this type of communication are being described in this thesis. The concept of universal communication unit is created. Pheripheral solutions are chosen for this concept and the given device will be made of them. The custom communication unit is created on this basis. The funkcionality of this unit is tested in the work.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 46 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.