Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 800 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Termální lázně Yverdon, pět smyslů v architektuře
Dvořák, Dalibor ; Křikavová, Iva (oponent) ; Koleček, Ivan (vedoucí práce)
objekt lázní je situován do kompaktní krychle obklopené vodou, která je umístěna v parku. lázně jsou členěny vertikálně do pěti pater podle funkcí. veřejné lážně, wellness, rehabilitace, fyzioterapie.
Urbanistické řešení nábřeží řeky Jihlavy v Třebíči
Vacek, Jiří ; Ležatka,, Lukáš (oponent) ; Pavlovský, Tomáš (vedoucí práce)
Práce se zabývá urbanistickými úpravami nábřeží řeky Jihlavy v Třebíči. Hledá příčinu problému disfunkce v rámci lokálních i širších vztahů k okolí. Nabízí možné řešení vedoucí k rehabilitaci funkce nábřeží, jeho zprůchodnění, scelení a aktivního znovuzapojení do života města.
Termální lázně Yverdon, pět smyslů v architektuře
Poláš, Michal ; Uřídilová, Marcela (oponent) ; Koleček, Ivan (vedoucí práce)
Architektura léčebných lázní v parku je pojata jako struktura procházející zelení. Lázně jsou prostorem pro využivání termální síly pramene.
Termální lázně Yverdon, pět smyslů v architektuře
Štukheil, Petr ; Uřídilová, Marcela (oponent) ; Koleček, Ivan (vedoucí práce)
Koncept Místo, lázeňský park je v měřítku celého Yverdon Les Bains chápán jako jedna z významných ploch. Pól, který vyvolává interakce ve svém okolí. To je natolik různorodé, až se stává neutrálním. Výchozí hodnotu tedy tvoří samotný lázeňský park se třemi historickými budovami. Je vlastním světem, kde člověk může nerušeně relaxovat a naplno rozvíjet své smysly. Volný tvar ve volné krajině. Zdánlivě nahodilý jako jeho okolí. Dům má ovšem svou vnitřní strukturu a řád, nazval jsem jej “Malý svět pod velkou střechou”. Chci vytvořit prostředí, které bude jedinečné svou prostorovou skladbou, kde bude světlo a zároveň intimní šero, teplo, ale i chlad, prostředí plné vůní vybízejících k relaxaci, kde člověk začne opravdu vnímat celé své tělo. Je třeba myslet na to, že každý materiál má svůj specifický zvuk, tepelnou vodivost a strukturu. Základním elementem je právě voda. Prochází celým domem, rozděluje a zároveň propojuje jednotlivé provozy a prostory. Vytváří něco tak nesmírně důležitého, jako je atmosféra prostředí. Voda klidná, tekoucí, tryskající, padající nebo v podobě páry, propojuje vnitřní prostředí s venkovním. Pochází z termálního pramene z hloubky až 600 m. Pokaždé je taktéž formována prostorem, kterému chci dát neopakovatelný charakter. Člověk musí poznat, že vstoupil do lázeňského světa.
Dům u řeky
Šperlová, Zuzana ; Foretník, Jan (oponent) ; Nový, Vítězslav (vedoucí práce)
Práce se zabývá problematikou bydlení u umělého koryta řeky, které nikdy nebylo určeno k zapojení do veřejných prostor města. V práci je vyhotoveno urbanistické řešení širší oblast kolem řeky a její návaznost na stávající městskou strukturu. Bytové domy u řeky jsou řešeny na netradičně úzkých parcelách, což je inspirováno výstavbou domů podél řek v Holandsku. Další částí práce je návrh bytového domu s funkčním parterem na jedné z vnitřních parcel. U toho domu je problém z prosvětlení a provětráním prostoru bytů, vzhledem k možnosti otevření bytů pouze do čela domu. Tento problém byl vyřešen vytvořením mezery mezi sousedním domem a otevřením bytů do této mezery. To vytváří dva typy bytů, orientované na východ k řece a na západ směrem k městu. Prostory jsou co nejméně členěny na jednotlivé pokoje kvůli prosvětlení do hloubky bytu.
Využití obnovitelných zdrojů energie pro získávání vody
Patera, Jan ; Vojtek, Martin (oponent) ; Baxant, Petr (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá souhrnem základní teorie pro získávání vody ze vzdušné vlhkosti a její následnou úpravou s účelem splnění hygienických předpisů pitné vody. Jsou zde uvedeny základní principy využitelné k získávání vody ze vzduchu, uvádí základní principy včetně základního přehledu již existujících zařízení na získávání vody ze vzduchu. Definuje ideální podmínky pro získání vody za využití atmosférických generátorů vody. V konkrétní lokalitě je stanoven návrh výtěžnosti vody s energetickou náročností v průběhu roku. Dále se práce věnuje využití obnovitelných zdrojů při získávání vody i možnosti její následné úpravy.
Městské lázně
Slezák, Filip ; Knesl, Jiří (oponent) ; Makovský, Zdeněk (vedoucí práce)
Návrh objektu městských lázní.
Vestavěný systém pro monitorování výšky vodní hladiny
Hanák, Jiří ; Kašpárek, Tomáš (oponent) ; Šimek, Václav (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá návrhem a realizací vestavěného systému pro monitorování výšky vodní hladiny. Účelem systému je řízení napouštění nádrže na základě výšky vodní hladiny. V první řadě je věnována pozornost přehledu stávajících měřicích technik a výběru vhodných měřicích prvků pro daný scénář. Vestavěný systém staví na bezkontaktních snímačích TFmini a JSN-SR04T-2.0. Řízení systému obstarává mikrokontrolér řady STM32F0 od firmy STMicroelectronics programovaný v jazyce C s využitím abstraktní vrstvy HAL. Naměřené výsledky jsou odesílány přes Wi-Fi SoC ESP8266EX na demonstrační server v jazyce Python.
Vyprazdňování rotující nádoby
Hideghéty, Attila ; Koutný, Luděk (oponent) ; Haluza, Miloslav (vedoucí práce)
Předložená bakalářská práce zpracovává děje spojené s hydromechanikou. Za vším stojí Eulerovy rovnice hydrostatiky, hydrodynamiky a Bernoulliho rovnice. Voda má v rotující nádobě charakteristickou hladinovou plochu. Při postupném zvyšování otáček se voda začne vylévat. Úkolem je rozbor a analýza dějů, které mohou nastat při rotaci nádoby s vodou.
Studium procesu elektrofotokatalytické dezinfekce vody
Cisáriková, Barbora ; Zita, Jiří (oponent) ; Veselá, Mária (vedoucí práce)
Táto bakalárska práca bola zameraná na fotokatalytickú dezinfekciu vody pomocou oxidu titaničitého aplikovaného na pracovnú elektródu. Experiment prebiehal za normálnych podmienok, s aplikáciou UV-žiarenia s intenzitou 40 W/m2 a s UV-žiarením a elektrickým napätím 1 V súčasne. Každá časť experimentu prebiehala po dobu 60 a 120 minút. Mikrobiocídny účinok bol sledovaný na baktérii Escherichia coli.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 800 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.