Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 186 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Environmentální spravedlnost a zdraví obyvatel
Jačisko, Karel
Tato bakalářská práce se zabývá tématem environmentální spravedlnosti a zdraví obyvatel. Práce popisuje téma zdraví a veřejného zdraví od obecných informací po konkrétní údaje. Shrnuje strategické programy a dokumenty existující na evropské i české úrovni. Jsou zde důkladně popsány determinanty a indikátory zdraví z hlediska sociálního, socio-ekonomického a environmentálního. Dále jsou prezentovány konkrétní příklady indexů zdraví, které využívají různé indikátory zdraví. Vzorem této práce je populační index zdraví vytvořený projektem Euro – healthy, který aplikuje v rámci EU populační index zdraví na regiony soudržnosti NUTS 2. Dílčím cílem práce bylo ověřit aplikovatelnost populačního indexu zdraví na nižší územní jednotky ČR. Populační index zdraví je spočítatelný na regiony NUTS 3. Indikátory na úroveň NUTS 3 jsou dostupné, ale některé je potřeba upravit, nebo využít podobný indikátor, který je dostupný na nižší územní jednotku.
Výsledky zdravotnických účtů ČR - 2010 až 2016
Odbor statistik rozvoje společnosti
Zdravotnické účty zachycují výdaje na zdravotnictví jak z hlediska zdrojů, tak i jejich užití (typ péče, druh poskytovatele, zdroj financování, druh diagnózy, věk a pohlaví pacienta). V publikaci budou uvedeny jak základní tabulky a grafy, tak kvalitativní analýza.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 186 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.