Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 18 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Překlad hospodářských textů do němčiny - na příkladu výročních zpráv
Růžička, David ; Svoboda, Tomáš (vedoucí práce) ; Heinz, Christof (oponent)
(česky) Cílem naší diplomové práce je podat úvod do tématiky odborných textů v kontaktu česko- německém, přesněji řečeno pro překlad hospodářských textů do cizího jazyka. V teoretické části nejprve prezentujeme dosavadní výsledky na poli odborných textů, resp. překladu odborných textů, na což navazujeme pojednáním o textech a překladech hospodářských. K těmto prvním dvěma částem vždy vytváříme nejprve úvod formou historického přehledu o vývoji daného bádání ve třech cizích jazycích, kterými disponujeme - primárně jde o anglofonní, německou a českou oblast - v menší míře o španělskou. Věnujeme překladu do cizího jazyka a počítačovým technologiím pro překlad, a to ve vztahu k textům zkoumaným v empirické části, kde se zabýváme analýzou typického textového druhu z hospodářství - výročními zprávami. Výsledky porovnáme s teoretickými poznatky. Jako doplnění slouží analýza rozhovoru vedeného ve společnosti, jež poskytla zkoumané texty. V závěru diplomové práce shrnujeme dosavadní bádání a usouvztažňujeme jej s výsledky naší translatologické analýzy.
Evaluation and prediction of the economic development of DENSO MANUFACTURING CZECH, Ltd.
Bosáková, Ivana ; Boukal, Petr (vedoucí práce) ; Machek, Ondřej (oponent)
Cílem této práce je ekonomicky zhodnotit podnik DENSO MANUFACTURING CZECH s.r.o. v letech 2009 až 2013 na základě její výročních zpráv. Hodnocení jeho situace tvoří finanční a ekonomická analýza, které v poslední kapitole vyústí do analýzy strategické obsahující rozbor okolí společnosti a SWOT analýzu. Všechny sebrané data, výpočty a skutečnosti tvoří podklad pro odhad situace podniku v dalších letech. Ve velké míře budou využívány informace zveřejňované Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky.
Dopad změn v retailovém segmentu do hospodářských výsledků velkých bank ČR
Bušovová, Anna
Práce se zabývá hodnocením vlivu změn v retailovém segmentu ve skupině velkých bank ČR a dopadů těchto změn do hospodaření bank. Je provedena analýza změn vybraných indikátorů v letech 2004 - 2013, které mohly mít vliv na hospodářské výsledky velkých bank v ČR. Při použití software MyChoice a metody vícekriteriálního hodnocení je posouzeno, která z bank si během sledovaného období vedla v retailovém segmentu nejlépe. Výsledky ukazují, že změny v retailovém segmentu měly převážně negativní vliv na hodnocená kritéria, a tím také na hospodářské výsledky velkých bank v ČR. Z hodnocených čtyř velkých bank ve sledovaném období byla v retailovém segmentu nejstabilnější bankou Česká spořitelna.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 18 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.