Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 211 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Podpora ladicích informací v sestavujícím programu
Nikl, Vojtěch ; Křoustek, Jakub (oponent) ; Masařík, Karel (vedoucí práce)
Tato práce popisuje převod objektového formátu CCOFF do formátu ELF a zpět. Nejdříve je popsán obecný formát objektového souboru a využité ladicí informace DWARF, poté konkrétněji formát CCOFF a ELF. Veškerá funkcionalita spojená s manipulací s formátem CCOFF je zapouzdřena v kolekci tříd ObjectFile. V práci je popsán způsob vytvoření ELF objektového souboru a jeho naplnění korektními daty a následně zpětná konverze zpět do formátu CCOFF.
Znakové systémy na evropských kartografických dílech s topografickým obsahem
Šafránková, Tereza ; Bartoněk, Dalibor (oponent) ; Plánka, Ladislav (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá průzkumem a porovnáním znakových klíčů použitých na úředních mapách evropských zemí. Teoretická část se zaměřuje hlavně na legendy a kartografické znaky, jakožto klíčovými prvky celé práce. Poté je provedeno posouzení dostupných znakových systémů a porovnání jednotlivých mapových znaků se znaky využívanými ve znakových systémech pro úřední mapy České republiky. Na závěr je vyhotoven návrh znakového systému použitelného pro mapy všech evropských zemí.
Simulátor zásobníkového automatu
Graizely, Martin ; Blatný, Petr (oponent) ; Bidlo, Radek (vedoucí práce)
Vizualizácia často napomáha pochopeniu problému a umožňuje jeho rýchle osvojenie. Táto práca je zameraná na implementáciu simulátora zásobníkového automatu. Účelom tejto aplikácie je uľahčiť pochopenie tohto abstraktného stroja a jeho možností, poskytnutím vizuálneho návrhu a umožnením interaktívnej animácie algoritmu.
Čtení
Buzková, Petra ; Kozsiba, Klaudia (oponent) ; Kvíčala, Petr (vedoucí práce)
Malířská reflexe na základě čtení knihy Melancholie/Její formy a proměny od starověku po současnost.
Ape Boards
Kvardová, Kateřina ; Kloss, Jan (oponent) ; Houf, Václav (vedoucí práce)
Ape Boards je moje vlastní nově vznikající značka, zabývající se výrobou snowboardů a kiteboardů. Pro tuto věc jsem navrhla výrazný logotyp, který má fungovat jako sjednocující prvek celé značky a jednotlivých designů desek. Webové stránky (www.apeboards.com). A první kolekci snowboardů a kiteboardů, ze kterých jsem 7 kusů nechala vyrobit pro diplomovou práci. Designy neodpovídají 'masovému' chtíči, protože cílem není velká produkce ani propagace, ale vycházejí z toho, co je mi milé. Od minimalismu přes barevné geometrie až po gorily, podle nichž se celá značka jmenuje.
Implementace vizualizačního standardu do prostředí Zenon
Krásenský, Jan ; Kaczmarczyk, Václav (oponent) ; Štohl, Radek (vedoucí práce)
Veřejná část této práce shrnuje teoretické poznatky z oblasti průmyslové vizualizace od definic základních pojmů, až po konkrétnější popis typů a možností současné vizualizace. Praktická část se zabývá návrhem a sestavením aplikace pro automatický import dat a vytvořením knihovny symbolů dopravníkové techniky pro prostředí Zenon. Tato část je z důvodu ochrany firemního know-how společnosti atx – technická kancelář pro komplexní automatizaci s.r.o. neveřejná.
Žiju tarot
Oplatková, Hana ; Vondřejcová, Silvie (oponent) ; Klímová, Barbora (vedoucí práce)
Osobní balíček karet vytvořený na základě půlročního průzkumu a dokumentací denních prožitků. Balíček obsahuje 49 karet a je inspirován sadou 78 tarotových karet. Textový obsah – rub karty byl vytvořen podle deníkových záznamů. Líc karty byl vybrán jako reprezentace dějů obvykle se odehrávající v dny, kdy daná denní karta vycházela.
The Symbolism of Colors as a Speculative-Fiction
Špundová, Veronika ; Bena, Julie (oponent) ; Šrámek, Jan (vedoucí práce)
Bakalářská práce je existenciální dystopickou výpovědí lidského aktéra. Je objektem, do kterého autorka – tvůrce – uživatel – aktér promítá svoje kritické vidění globalizovaného, a přece velmi lokálního světa zmítaného hned několika krizemi zároveň, v němž touží po vymanění se z antropocentrismu nebo po jeho redefinování tak, aby více respektoval širokou paletu ostatních aktérů, na kterých jsme do značné míry závislí. Pokouší se o uchopení reality z nějaké nové perspektivy, i kdyby taková perspektiva měla být pouhou imaginací, spekulativní fikcí, i kdyby se musela vychýlit z obvyklých směrů poznání a konání někam do neznáma, třeba do magického iracionálna. Formálně je předmětem bakalářské práce DIY stan ušitý z upcyklovaných textilních materiálů a vyšívaný ornamenty, symboly a organickými kresebnými výjevy, které mezi sebou utváří různorodé vztahy a narativy. Uvnitř této „outdoor svatyně“ se nachází objekt – totem stojící na stativu, na němž spočívá smartphone, který prostřednictvím aplikace přehrává tři videa zobrazující lidského aktéra v různých zvláštních surreálných situacích.
Fenomenologie dotyku a touhy
Vojtěšková, Jitka ; Hanzlová, Alžběta (oponent) ; Mikyta, Svätopluk (vedoucí práce)
Zátiší vznikají na základě interakcí vztahujících se k určité situaci, místu a prožitku. Jsou složena z předmětů, které se na daném místě nacházely. A to jak z mých vlastních, tak vypůjčených nebo darovaných mými „společníky“. Reflektují čas, vzpomínku. Jsou fyzickou připomínkou prožitku. Zátiší jsou manipulovaná, inscenovaná, skládají se z různých artefaktů, jež jsou symbolickým nositelem skutečnosti, jež jim předcházela. Obrazy mohou působit na vnímání emocí spojených s pojetím krásy, pomíjivosti, úpadku, evokovat pocit práznoty, reflektovat čas – nevratný moment. Fotografie zobrazují banální, všední předměty, často tak samozřejmé a opomíjené. Co po nás zůstává ... Co přetrvává...Co odejde...Co je pryč... Podobné scénáře získávají různé významy, hledání toho, co je již nepřítomné.
KABÁT
Svobodová, Hana ; Pangrácová, Lucie (oponent) ; Gabriel, Michal (vedoucí práce)
Ačkoli hlavním tématem mé diplomové práce je Kabát, popisuji v úvodních kapitolách své předchozí práce, neboť jejich tvorba a postupný vznik mě nasměřovaly k vytvoření závěrečného projektu - Kabát. V rámci své sochařské tvorby se soustřeďuji především na možnosti transformace lidské figury, přičemž využívám různých klasických i netradičních sochařských materiálů. Textil vybraného kusu oděvu (v daném případě kabátu) je zpevněn v určitém okamžiku, který jsem transponovala do opeřené dutiny - kabátu, který si člověk před tím oblékal. Svou práci s "vnějším obalem člověka" v závěrečné pasáži textu osouvztažňuji s tvorbou českých i zahraničních umělců.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 211 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.