Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 68 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Sociální situace matek samoživitelek před a v době coronaviru
TIBITANZLOVÁ, Renata
V práci se budu zabývat krizovými situacemi matek samoživitelek, popíšu současné typy rodiny, samoživitelství a porovnám životní situaci před krizovým obdobím a během doby coronaviru-březen-červen 2020.
Názory české veřejnosti na sociální zabezpečení – listopad/prosinec 2021
Tuček, Milan
V listopadu a prosinci 2021 byly do pravidelného výzkumu CVVM Naše společnost zařazeny otázky týkající se sociální politiky. Otázky zjišťovaly názorové rozložení české veřejnosti na rozdělení odpovědnosti za sociální zabezpečení mezi občany a stát, na spravedlnost či rovnoměrnost systému sociálního zabezpečení a na míru štědrosti tohoto systému. Další otázky zjišťovaly názory na to, jakou váhu přikládá vláda péči o sociální situaci občanů, či jakou váhu ji přikládají sami občané. V neposlední řadě nás zajímal i názor na zneužívání systému sociálního zabezpečení.
Jak Češi vnímají homosexuální partnerství.
Nováková, Klára ; Teichmanová, Klaudia (vedoucí práce) ; Kozubík, Jan (oponent)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na postoje mužů k homosexualitě, jakožto k souvztažnému prvku při konstruování společenského přístupu k homosexualitě. Výzkumnou pozornost jsem zaměřila na muže s českým občanstvím ve věku 35 do 50 let. Na výzkum byla uplatněna kvalitativní analýza dat za pomocí zakotvená teorie po vzoru a L. Strausse a J.Corbin. K navýšení teoretické citlivosti, která je podstatná pro porozumění tématu, mi sloužila odborná literatura zaměřující se na gender a metodologii. Ta byla prezentována v první, teoretické části. V druhé části byly zmíněny metodologické koncepty, z kterých vychází třetí výzkumná část, kde byla analyzována data získána z polo-strukturovaných hovorů. Výzkumem bylo zjištěno, že postoje respondentů, jsou nekonzistentní, nicméně, významný vliv na jejich podobu má účast mužů v maskulinních skupinách.
Komparace pojetí mateřských a rodičovských dávek v České republice a vybraných evropských zemích
Štroblová, Hana ; Dobiášová, Karolína (vedoucí práce) ; Angelovská, Olga (oponent)
Diplomová práce Komparace mateřských a rodičovských dávek v České republice a vybraných evropských zemích se zabývá problematikou podpory rodin s dětmi prostřednictvím dávek sociálního systému. V práci jsou stručně popsány poskytované dávky v České republice a v dalších evropských zemích. Dalšími zeměmi jsou Velká Británie, Dánsko, Itálie a Německo. V analytické části práce je pojetí jednotlivých dávek porovnáno a následně jsou zde formulována doporučení pro Českou republiku, která by měla od ostatních států převzít. Zároveň jsou zde vyhodnoceny přiklady dobé praxe u dalších sledovaných států. V závěru práce je zhodnoceno, zda nastavení mateřských a rodičovských dávek odpovídá teoretickému konceptu typologie sociálních států. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Jak Češi vnímají homosexuální partnerství.
Nováková, Klára ; Teichmanová, Klaudia (vedoucí práce) ; Kozubík, Jan (oponent)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na postoje mužů k homosexualitě, jakožto k souvztažnému prvku při konstruování společenského přístupu k homosexualitě. Výzkumnou pozornost jsem zaměřila na muže s českým občanstvím ve věku 35 do 50 let. Na výzkum byla uplatněna kvalitativní analýza dat za pomocí zakotvená teorie po vzoru a L. Strausse a J.Corbin. K navýšení teoretické citlivosti, která je podstatná pro porozumění tématu, mi sloužila odborná literatura zaměřující se na gender a metodologii. Ta byla prezentována v první, teoretické části. V druhé části byly zmíněny metodologické koncepty, z kterých vychází třetí výzkumná část, kde byla analyzována data získána z polo-strukturovaných hovorů. Výzkumem bylo zjištěno, že postoje respondentů, jsou nekonzistentní, nicméně, významný vliv na jejich podobu má účast mužů v maskulinních skupinách.
Sociální zabezpečení seniorů v České republice a ve Velké Británii
SALÁTOVÁ, Ludmila
Bakalářská práce se zabývá sociálním zabezpečením seniorů v České republice a ve Velké Británii. Cílem bakalářské práce je komparace těchto systémů. Práce je teoretická. Na začátku se obecně věnuje sociální politice a jejím modelům. Dále pak pojednává o cílové skupině seniorů a s tím spojené stáří a stárnutí - stárnutí obyvatelstva je lokální problém, na který je třeba reagovat. Podstatná část mé práce se zabývá sociálním zabezpečením těchto dvou zemí nejvíce se věnuje důchodovému pojištění. Dále jsou zde přiblíženy i dávky, které mohou senioři pobírat a služby, které mohou využívat. Poslední částí je komparace těchto dvou systémů, ve které jsou uvedeny podobnosti a rozdíly mezi Českou republikou a ve Velkou Británií.
Připravte dceru na život, dávejte jí nižší kapesné než synovi
Gender Studies
Kampaň proti genderovému platovému rozdílu 2012, vizuál 1. Platový rozdíl na stejné pracovní pozici.
Obrazová příloha: nusl-375230_1 - Stáhnout plný textJPG
Plný text:

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 68 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.