Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 78 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Zhodnocení současného rozvoje autonomních systémů řízení osobních vozidel
Zbořil, Maxmilián
Předložená bakalářská práce se zabývá zhodnocením současného rozvoje autonomních systémů řízení osobních vozidel. V první části práce je řešena historie autonomních systémů a následně je vypracován detailní přehled jednotlivých snímačů využívaných v autonomních vozidlech. V druhé části je proveden výčet jednotlivých úrovní automatizace autonomních systémů společně s popsáním jednotlivých asistenčních systémů, které se vyskytují ve vozidlech. Ve třetí části je řešeno konkrétní zastoupení autonomních systémů v automobilním průmyslu a následné popsání faktorů ovlivňujících rozvoj autonomních systémů. V závěru této práce je zpracována analýza nehodovosti za monitorované období.
Sledování objektů pomocí radaru
Rafajová, Kateřina ; Zemčík, Pavel (oponent) ; Maršík, Lukáš (vedoucí práce)
Cílem této práce je upravit algoritmus Gtrack od společnosti Texas Instruments tak, aby byl použitelný v rámci jiných projektů v programovacím jazyce Python. Výhodou by mělo být především přehledné zadávání parametrů algoritmu. Práce s algoritmem skrze Texas Instruments je poměrně náročná, protože parametry ovlivňující tento algoritmus se zadávají prostřednictvím příkazové řádky. Ladit parametry je zdlouhavé a složité. Tato diplomová práce by měla umožnit jednodušší testování parametrů na nahraných datech. Algoritmus Gtrack využívá radarová zařízení. Radar vysílá signál, který se odráží od objektů v okolí a je zpět přijímán a zpracován. Výsledkem zpracování je 2D/3D point cloud (prostor kolem radaru). Z informací, které point cloud poskytuje je možné získat data týkající se objektů v okolí radaru. Základem je algoritmus Gtrack od společnosti Texas Instruments. Tato práce jej však umožňuje použít nezávisle na platformě od Texas Instruments. Sledovací algoritmus rozpozná jednotlivé objekty a po určitou dobu je dokáže monitorovat. Na základě rozpoznání a sledování daného objektu je možné spustit například nějakou další událost. Výsledkem je informace o objektech pohybujících se v okolí radaru. Hlavním přínosem je možnost využití algoritmu v rámci jiných projektů, jedinou podmínkou je vstupní point cloud ve správném tvaru.
Využití neuronových sítí pro fúzi obrazových a neobrazových dat
Pařilová, Michaela ; Reich, Bořek (oponent) ; Zemčík, Pavel (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá využitím neuronových sítí pro fúzi obrazových a neobrazových dat. Primárně se zaměřuje na porovnání vlastností detekčních algoritmů pro obrazová data (data získaná z kamery) s detekčními algoritmy využívající fúzi obrazových dat a neobrazových dat (data získaná z kamery a radaru). V rámci porovnání těchto dvou přístupů byl vytvořen vlastní fúzní model, který byl následně otestován na zvolené datové sadě.
Radar and Video Fusion
Galeta, Ondřej ; Reich, Bořek (oponent) ; Maršík, Lukáš (vedoucí práce)
The main goal of this work is to increase the quality of object tracking in three-dimensional space using the fusion of radar and video data obtained from traffic monitoring scenes. The thesis presents several methods dealing with collecting point pairs from both sensor coordinate systems for spatial calibration of sensors, with an emphasis on automation. It solves the association problem of multiple detected objects at once using a modified Hungarian algorithm. The work also shows some methods of predicting the distance of objects detected by video using a dataset obtained from radar. Output from the fusion model provides spatially extended tracks and more accurate counting of tracked objects than radar or video models alone, which can be used for further analysis of traffic in the observed scene.
Radar Altimeter for Ultramicro Airplanes
Svitana, Ján ; Maršík, Lukáš (oponent) ; Zemčík, Pavel (vedoucí práce)
Radar systems have been an integral part of aviation since its inception. Over time, they have evolved into devices that we use routinely in our lives. They are much more accessible and affordable for use for a variety of purposes. This thesis deals with the design of an altimeter based on millimeter-wave radar that could be fitted to an ultralight aircraft as an indicator of flight altitude during landing maneuvers for beginners as well as experienced pilots, which would also be affordable. The thesis focuses mainly on the use of millimeter-wave radar manufactured by Texas Instruments. For the acquisition and processing of the radar data and its subsequent audio interpretation in the form of an intermittent tone, for the sake of compactness, a single board computer from the Raspberry Pi Foundation is chosen. The aim of this thesis is to design a system that indicates the distance of the aircraft above the surface by an intermittent audio signal at an appropriate rate. The radar module generates point clouds, which are processed by the Raspberry Pi computer. These are analysed and further transformed to send the appropriate sound representation of the perpendicular height of the aircraft relative to the Earth's surface. As a result, a working sample of such a device has been created.
Motionless Presence Detection of Humans
Szabó, Tomáš ; Dolejška, Daniel (oponent) ; Pluskal, Jan (vedoucí práce)
The goal of this thesis is to find generic solution for detecting a person in the smart home network. Simple implementation of the PIR sensor registers a person coming to a room, yet when the person becomes stationary by working on a laptop or watching a television it cannot detect him/her any further. Via a millimeter-wave radar it is possible to tell, if the person is still in the room or he/she left. The existing commercial solution tends to be rather expensive and in the most part of world unavailable for purchase. The solution can be implemented as an individual unit communicating with the development kit as a part of set of sensors. The testing takes a place at NES@FIT spaces, where the current solution is realized by PIR sensors.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 78 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.