National Repository of Grey Literature 88 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Planar spiral antenna
Zbořil, Vojtěch ; Vašina, Petr (referee) ; Láčík, Jaroslav (advisor)
This thesis deals with the design of a planar spiral antenna. The purpose of the work was to design a suitable planar spiral antenna that would meet the requirements of the assignment. There are two types of these antennas presented in the work, and then there is also a design and model that is created for one of them. The results of model simulations and subsequent optimization are discussed. The characteristic parameters of the antenna and their analysis are investigated. The model is followed-up optimization and the results are discussed. The output of this work should be a designed antenna, which will serve as a component for measuring the characteristic parameters of real antennas.
Electrically conductive surfaces for 3D printed structures
Šomšák, Martin ; Mikulášek, Tomáš (referee) ; Láčík, Jaroslav (advisor)
This thesis describes the technical possibilities of coating various 3D printed structures by different coating methods. Different surface structures have been created on two models for two 3D printing technologies. Antennas on FR4 and PLA substrates were simulated. After adjusting the dimensions of the antennas in the simulations and the results obtained from the simulations, two speckle antennas on PLA substrate were created. To form the antennas, the substrate was coated with copper foil and electrically conductive spray. Subsequently, the antennas were measured, and the results were compared with the simulations.
Electrically conductive surfaces for 3D printed structures
Šomšák, Martin ; Mikulášek, Tomáš (referee) ; Láčík, Jaroslav (advisor)
This thesis describes the technical possibilities of coating various 3D printed structures by different coating methods. Different surface structures have been created on two models for two 3D printing technologies. Antennas on FR4 and PLA substrates were simulated. After adjusting the dimensions of the antennas in the simulations and the results obtained from the simulations, two speckle antennas on PLA substrate were created. To form the antennas, the substrate was coated with copper foil and electrically conductive spray. Subsequently, the antennas were measured, and the results were compared with the simulations.
3D Scanner of Electromagnetic Field
Dusek, Filip ; Lacik, Jaroslav
This contribution deals with the design of anelectromagnetic field 3D scanner and its basic electromagneticprobes. The design of the scanner was done in SOLIDWORSK2022. The movements of the 3D scanner are realized along theXYZ axes by step motors. To scan the electromagnetic field, E andH probes were designed in ANSYS HFSS. The scanner controlledby a personal computer is able with a spectrum analyzer to sensethe electromagnetic field up to 10 GHz.
3D printed waveguide sets for complex permittivity measurement of materials
Kašpar, Tomáš ; Cupal, Miroslav (referee) ; Láčík, Jaroslav (advisor)
This bachelor's thesis is focused on the measuring complex permitivity of materials. In the first part, there is a conclusion of theoretical information including the problematics of transmission/reflection method. Further on, the work is focused on a programming of an algorithm and designing several waveguide sets. Second part is dedicated to realization of these sets and measurements. The output is 3D printed waveguide measuring sets.
3D printed circularly polarized patch antenna
Drápal, Jakub ; Kaděra, Petr (referee) ; Láčík, Jaroslav (advisor)
The bachelor thesis deals with circularly polarized patch antennas. In this work, circular polarization is achieved by inhomogenous substrate. The first part summarizes the basic theoretical knowledge about the patch antennas, the shapes of the patch antennas, the excitation methods and the generation of circular polarization. In the next section, the design of a circularly polarized patch antenna on an inhomogeneous substrate is described, and several antenna concepts are proposed and compared with each other and with a conventional antenna. The effect of shaping the inclusions and their gradation in the substrate and the insertion of the inclusions around the centre conductor in the substrate is investigated. The last section is devoted to the realization of the designed antennas by 3D printing method and comparison of simulations from ANSYS HFSS software with measurements of the antennas.
Planar spiral antenna
Zbořil, Vojtěch ; Vašina, Petr (referee) ; Láčík, Jaroslav (advisor)
This thesis deals with the design of a planar spiral antenna. The purpose of the work was to design a suitable planar spiral antenna that would meet the requirements of the assignment. There are two types of these antennas presented in the work, and then there is also a design and model that is created for one of them. The results of model simulations and subsequent optimization are discussed. The characteristic parameters of the antenna and their analysis are investigated. The model is followed-up optimization and the results are discussed. The output of this work should be a designed antenna, which will serve as a component for measuring the characteristic parameters of real antennas in the frequency range of 1 GHz to 10 GHz.
3D scanner of electromagnetic field
Dušek, Filip ; Horák, Jiří (referee) ; Láčík, Jaroslav (advisor)
The Diploma thesis focuses on the description, design, and implementation of a 3D scanner for electromagnetic fields. The requirements for the scanner are outlined, and the functional principle is analyzed. The scanner design was created using SOLIDWORKS 2022, with individual parts being designed and assembled to form the scanner. The motors were calculated and dimensioned for the XYZ movements. The measurement principle using probes is described. The probes were designed and simulated using ANSYS HFSS, employing simple configurations such as an open-ended coaxial cable and a coaxial cable loop, which were subsequently realized. A 3D scanner for electromagnetic fields was constructed. A control software program was developed in MATLAB and Simulink to acquire data from the measurements. The acquired data was processed in MATLAB, generating 3D graphs of the electromagnetic field based on the measured and processed data.
3D PRINTED ARTIFICIAL MATERIALS FOR MICROWAVE STRUCTURES
Kaděra, Petr ; Soh, Ping Jack (referee) ; Polívka, Milan (referee) ; Láčík, Jaroslav (advisor)
Tato dizertační práce se zabývá výzkumem 3D tištěných umělých elektromagnetických struktur pro návrh antén a mikrovlnných obvodů. Umělé struktury obsahující dielektrické i vodivé příměsi s různými geometrickými tvary jsou zkoumány a jejich přesný popis, včetně zahrnutí vlivu anizotropie, může zlepšit stávající přesnost a rychlost návrhu. Prvně jsou srovnány modely založené na analytickém přístupu modelování kapacitorů s teorií efektivního media, numerickou simulací a naměřenými výsledky, které jsou poskytnuty pro rozličné parametry materiálů, jenž jsou dostupné v technologii 3D tisku. Navržené modely metodou kapacitorů mohou být obecně využity pro rychlejší a přesnější určení efektivní komplexní permitivity, což zvyšuje potenciál dané metody při využití optimalizačních technik. Jako druhá je využita metoda vícemódových přenosových matic, která poskytuje obecný a účinný způsob výpočtu efektivní permitivity a efektivní permeability umělých struktur obsahující jak dielektrické, tak i kovové inkluze, napříč objemovým prostorem zkoumané struktury. Umělé struktury obsahující kovové inkluze obecně umožňují dosahovat široký ladící rozsah efektivních konstitutivních parametrů. Následně jsou navrženy vhodné struktury s prostorovým rozložením permittivity pro širokoúhlé Luneburgovy čočky s gradientním indexem lomu v pásmu milimetrových vln využitelné jako antény nebo retro reflektory pro zlepšení širokoúhlového rozsahu pokrytí a stabilní efektivní odrazné plochy u pasivních bezčipových frekvenčně kódovaných radiofrekvenčně identifikovaných orientačních bodů, jenž mají velký potenciál pro využití sebe-lokalizace uvnitř budov.
Log-periodic antenna for UHF band
Povolný, Ondřej ; Horák, Jiří (referee) ; Láčík, Jaroslav (advisor)
Semestral thesis is focused on the design, analysis and optimization of a log-periodic dipole antenna for UHF measurements. Antenna is introduced with design equations, simulated and optimized to minimize input port reflection coefficient and maximize gain. After that, the antenna cover is introduced and the simulation results are compared for the antenna without cover.

National Repository of Grey Literature : 88 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
1 Lacik, Jaroslav
1 Láčík, J.
1 Láčík, Jakub
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.