Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Využívání přírodních zdrojů mořského dna jako společného dědictví lidstva
Hájková, Jana ; Kochan, Jan (vedoucí práce) ; Trávníčková, Zuzana (oponent)
Cílem této práce je zhodnotit dosavadní a možný budoucí vývoj v oblasti využívání přírodních zdrojů mořského dna za hranicí národní jurisdikce. V první kapitole budou vymezeny mezinárodní prostory, její druhá část přiblíží historický vývoj mezinárodního práva s ohledem na mořské dno. Druhá kapitola se zabývá pojmem společné dědictví lidstva, nejdříve práce uvádí historický vývoj, poté je pojem vysvětlen, poslední část kapitoly se věnuje společnému dědictví lidstva jako zásadě mezinárodního práva. Poslední kapitola se zaměřuje na využívání zdrojů mořského dna. V první části je rozebrána právní úprava mořského dna. V druhé části práce vysvětluje pojmy vyhledávání, průzkum a těžba. Třetí část se věnuje Organizaci mořského dna a poslední část se zabývá konkrétní těžbou a jejími dopady.
The potential of deep seabed polymetallic nodules
Tormová, Lucia ; Dvořák, Antonín (vedoucí práce) ; Hadrabová, Alena (oponent)
Polymetalické konkrece oceánského dna jsou jedním z hlavních typů nekonvenčních rudných zdrojů. Oceánské ložiska surovin představují potenciální zdroj řady kovů, jejichž pevninská ložiska v nejbližší budoucnosti mají omezenou životnost. Proces geologického průzkumu oceánského dna se dá považovat za počátek kvalitativně nové etapy v procesu získávání nerostných surovin. Pokračování probíhajících prací na ložisku polymetalických konkrécií v zóně Clarion-Clipperton je považováno za vážný úkol do roku 2025, se zřetelem na pokrok ve vytvoření účinné těžební jednotky a aplikací moderních technologií pro extrakci hlavních kovů: manganu, niklu, mědi a kobaltu. Předpokladem racionálního využití oceánských zdrojů je ochrana přírodního oceánského prostředí. Zkoumaná je efektivita projektu těžby polymetalických konkrécií v konkrétním ložisku zóny Clarion-Clipperton, která je průzkumnou oblastí organizace IOM -- v rozsahu roční těžby 2,2 Mt mokrých konkrécií pro rok 2025.