National Repository of Grey Literature 46 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Technological Innovation Ecosystems and the Start-up Owner’s Manual
Albrecht, Robert ; Kotásek, Miroslav (referee) ; Ellederová, Eva (advisor)
Cílem této bakalářské práce je analyza ekosystémů, které jsou nejen domovem úspěšnych firem, ale také podporují vznik a růst startupovych firem. Tato práce rovněž zahrnuje manuál obsahující užitečné informace pro nezkušené podnikatele, které jim umožní pochopit základní myšlenky spojené se založením firmy. V poslední části jsou zmíněna některá místa v brněnském regionu, která podporují nebo napomáhají startupovym firmám. Obsah manuálu je založen na autorovych praktickych zkušenostech ze startapového prostředí a z různych akcí pořádanych pro začínající podnikatele.
Živnostenské podnikání v Covid období
Kyněrová, Veronika
The aim of the master's thesis is to assess the impact of the COVID-19 pandemic on entrepreneurial activities and the entrepreneurs themselves. The necessary information for the assessment is obtained through structured interviews with entrepreneurs and through the distribution of a questionnaire among business owners operating in the Hodonín district. Sociological research data are further subjected to testing dependencies concerning the negative impacts caused by the COVID-19 pandemic on entrepreneurs and their business sectors, requests for financial support, and the implementation of innovations. Based on the evaluated data derived from the conducted interviews, the questionnaire survey, and the verification of hypotheses, recommendations are formulated for entrepreneurs regarding changes they could implement in their business to minimize the negative impacts caused by the future crisis.
Use of information and communication technologies in the business sector - in 2017, January 2018
Český statisický úřad
Základní údaje o rozšíření, způsobu a míře využívání jednotlivých moderních informačních a komunikačních technologií a systémů firmami a jejich zaměstnanci včetně údajů o elektronickém obchodování, používání sociálních sítí, cloud computingu, 3D tisku, robotiky nebo analýzy Big Data.
Fulltext: Download fulltextPDF
Research and Development Indicators - 2017
Český statistický úřad
Publikace obsahuje podrobné roční údaje o struktuře výdajů na výzkum a vývoj a o struktuře zaměstnanců výzkumu a vývoje podle sektorů provádění výzkumu a vývoje, klasifikace ekonomických činností, územního členění, velikosti ekonomických subjektů a vědních oblastí.
Fulltext: Download fulltextPDF
Young Self-Employed Are on the Decrease, Self-Employed Seniors Are on the Rise
Petráňová, Marta ; Mejstřík, Bohuslav
Analýza podle výsledků Výběrového šetření pracovních sil na aktuální téma.
Fulltext: Download fulltextPDF; Download fulltextPDF
Statistika & My (č. 7-8/2018): měsíčník Českého statistického úřadu
Český statistický úřad
Měsíčník informující o aktuálním dění v Českém statistickém úřadě. Přináší analýzy, komentáře, výsledky statistických šetření realizovaných a organizovaných ČSÚ, statistické údaje o ČR, jejich obyvatelích včetně mezinárodního srovnání. Uveřejňuje informace o ediční činnosti úřadu, odborných úspěších pracovníků, již uskutečněných a plánovaných tiskových konferencích, seminářích, akcích a dalších aktivitách.
Fulltext: Download fulltextPDF
Technological Innovation Ecosystems and the Start-up Owner’s Manual
Albrecht, Robert ; Kotásek, Miroslav (referee) ; Ellederová, Eva (advisor)
Cílem této bakalářské práce je analyza ekosystémů, které jsou nejen domovem úspěšnych firem, ale také podporují vznik a růst startupovych firem. Tato práce rovněž zahrnuje manuál obsahující užitečné informace pro nezkušené podnikatele, které jim umožní pochopit základní myšlenky spojené se založením firmy. V poslední části jsou zmíněna některá místa v brněnském regionu, která podporují nebo napomáhají startupovym firmám. Obsah manuálu je založen na autorovych praktickych zkušenostech ze startapového prostředí a z různych akcí pořádanych pro začínající podnikatele.
Economic and Organizational Aspects of Introducing Electronic Registration of Sales
BARTŮŇKOVÁ, Kristina
The work contains of the point of legislation, explains definitions of terms, a clarification of the reason and purpose of accepting this measure. The thesis states progress chart its establishment, responsibilities for entrepreneurs, possible ways of technical solution, three stages of Electronic Registration of Sales and evaluation of the implemented first stage. The bachelor thesis targets the specific companies on which the process of implementation, organizational arrangements and economic consequences of Electronic Registration of Sales for subject of economic activities are described. There are mentioned two other aims in the work. The first of them is to quantify costs of implantation of Electronic Registration of Sales module into specific accounting softwares. The second aim is to compare opinions of specific professional chambers and associations.
Pro-environmental behavior of entrepreneurs and their motivation
HOJDÁNEK, Petr
The aim of bachelor thesis focuses on pro-environmental behavior of entrepreneurs and their motivation. The bachelor thesis determines what types of factors exist on the market. There are external and internal factors that affect entrepreneurs in their business way. The research focuses on a narrow group of entrepreneurs in the same branch where they have comparable conditions. Information are collected directly from entrepreneurs by questionnaires. The research shows how entrepreneurs know concept of development with the least losses on nature resources and how they perceive a green way of their companies. The main result of the thesis is a distribution of Czech entrepreneurs into two groups, HEP (Human Exceptionalism Paradigm) or NEP (New Ecological Paradigm Scale). The second part of the result deals with present problematic of business. Thanks to results of this research is possible to compare the circumstances that lead to certain behavior.
Use of information and communication technologies in the business sector - in 2015
Český statistický úřad
Základní údaje o rozšíření, způsobu a míře využívání jednotlivých moderních informačních a komunikačních technologií a systémů firmami a jejich zaměstnanci.
Fulltext: Download fulltextPDF

National Repository of Grey Literature : 46 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.