Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Detekce otočení a změny měřítka obrazu užitím fázové korelace
Meduňa, Tomáš ; Druckmüller, Miloslav (oponent) ; Hoderová, Jana (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá detekcí otočení a změny měřítka dvou podobných obrazů pomocí fázové korelace. Rozebrán je potřebný matematický základ jako Fourierova transformace a její vlastnosti, který je demonstrován na příkladech. Získaný algoritmus byl použit k vytvoření demonstračního programu.
Detekce otočení a změny měřítka obrazu užitím fázové korelace
Meduňa, Tomáš ; Druckmüller, Miloslav (oponent) ; Hoderová, Jana (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá detekcí otočení a změny měřítka dvou podobných obrazů pomocí fázové korelace. Rozebrán je potřebný matematický základ jako Fourierova transformace a její vlastnosti, který je demonstrován na příkladech. Získaný algoritmus byl použit k vytvoření demonstračního programu.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.