Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Aplikace mikrobiálních olejů v kosmetice
Reichertová, Klára ; Uhlířová, Renata (oponent) ; Němcová, Andrea (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce je zaměřena na aplikaci mikrobiálního oleje do kosmetického produktu. Bylo zkoumáno osm kmenů kvasinek rodu Metschnikowia a to Metschnikowia pulcherrima 145, Metschnikowia pulcherrima 147, Metschnikowia pulcherrima 149, Metschnikowia andauensis 129, Metschnikowia andauensis 1241, Metschnikowia sinensis 1244, Metschnikowia zizyphicola 1247 a Metschnikowia shanxiensis 1250, pro produkci mikrobiálního oleje. Na kultivaci byly použity odpadní substráty z technického konopí (konopný hydrolyzát, konopná mouka a směs listů a květů). Kultivace probíhala za snížené teploty s předností produkce lipidů a pomocí plynové chromatografie bylo dále zjištěno složení a poměr mastných kyselin, dle kterého byl vybrán nejlepší kvasinkový producent lipidů a nejvhodnější substrát ke kultivaci. Tím byl kmen Metschnikowia zizyphicola 1247 a substrát z konopné mouky. Ke konci praktické části byl připraven kosmetický krém, do kterého byl získaný mikrobiální olej přimíchán. Na závěr je uvedeno zhodnocení oleje z ohledu na jeho aplikace v kosmetice a porovnání s rostlinným olejem s podobným profilem mastných kyselin.
Vliv přídavku mikrobiálního nebo rostlinného oleje na účinnost kosmetických produktů
Kovářová, Karolína ; Hoová, Julie (oponent) ; Němcová, Andrea (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá vlivem přídavku a profilu mastných kyselin lipidických aktivních látek na účinnost kosmetických emulzí ve směru hydratace pokožky a vstřebatelnosti. Jako aktivní látky byly použity kokosový a makadamiový olej, které jsou častými kosmetickými surovinami, a mikrobiální olej, který byl připraven v rámci této práce. Pro nadprodukci mikrobiálních lipidů byly testovány čtyři kmeny oleogenních kvasinek rodu Metschnikowia v různých kultivačních médiích. Na základě výsledků plynové chromatografie byl vybrán kvasinkový kmen Metschnikowia pulcherrima (149). Jako kultivační médium bylo vybráno médium s obsahem moštu jako zdrojem uhlíku a s 10% obsahem chloridu sodného, který vyvolával osmotický stres kvasinek. Byly připraveny kosmetické emulze s různými koncentracemi aktivních látek. Tyto emulze pak byly testovány senzorickou analýzou a po jejich nanesení byla pokožka analyzována kožní kamerou, která měřila deskvamaci a kožní maz. Míra deskvamace přímo souvisí s hydratací pokožky a míra kožního mazu odráží schopnost emulze se vstřebat do pokožky. Bylo zjištěno, že pokud uživatel není zvyklý hydratační kosmetické emulze aplikovat pravidelně, ale pouze tímto způsobem řeší okamžitý problém suché pokožky, je výhodné použít emulzi s obsahem aktivní látky 5,0 % a více. Účinné rostlinné oleje jsou však obvykle v komerčně dostupných hydratačních krémech zastoupeny v menších koncentracích. Dále bylo zjištěno, že mikrobiální olej by mohl být velmi zajímavou kosmetickou surovinou.
Microbial production of lipids and their applications
Kročianová, Natália ; Szotkowski, Martin (oponent) ; Němcová, Andrea (vedoucí práce)
The aim of this bachelor's thesis was the production of lipids by selected strains of yeasts of the Metschnikowia genus using food production substrates. Produced microbial lipids are nowadays highly valued and sought after mainly in the biotechnology industry as a substitute for carbon in the industrial process of biofuel production. Plant, ecological, and cost-effective substrates were used for cultivation ; the influence of cultivation conditions on the growth of yeast was monitored at laboratory and reduced temperature. Four types of yeast were investigated, namely M. pulcherrima 147, M. pulcherrima 149, M. sinensis 1144, and M. zizyphicola 1147. The produced biomasses were analyzed using gas chromatography; in analyses, individual fatty acid composition was determined. Visible changes could be observed at different cultivation temperatures and used substrates. The best results were achieved by substrates that contained Metschnikowia sinensis 1144, while all selected yeasts were capable of lipid production. The highest representation of polyunsaturated fatty acids was demonstrated in each analyzed yeast.
Aplikace mikrobiálních olejů v kosmetice
Reichertová, Klára ; Uhlířová, Renata (oponent) ; Němcová, Andrea (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce je zaměřena na aplikaci mikrobiálního oleje do kosmetického produktu. Bylo zkoumáno osm kmenů kvasinek rodu Metschnikowia a to Metschnikowia pulcherrima 145, Metschnikowia pulcherrima 147, Metschnikowia pulcherrima 149, Metschnikowia andauensis 129, Metschnikowia andauensis 1241, Metschnikowia sinensis 1244, Metschnikowia zizyphicola 1247 a Metschnikowia shanxiensis 1250, pro produkci mikrobiálního oleje. Na kultivaci byly použity odpadní substráty z technického konopí (konopný hydrolyzát, konopná mouka a směs listů a květů). Kultivace probíhala za snížené teploty s předností produkce lipidů a pomocí plynové chromatografie bylo dále zjištěno složení a poměr mastných kyselin, dle kterého byl vybrán nejlepší kvasinkový producent lipidů a nejvhodnější substrát ke kultivaci. Tím byl kmen Metschnikowia zizyphicola 1247 a substrát z konopné mouky. Ke konci praktické části byl připraven kosmetický krém, do kterého byl získaný mikrobiální olej přimíchán. Na závěr je uvedeno zhodnocení oleje z ohledu na jeho aplikace v kosmetice a porovnání s rostlinným olejem s podobným profilem mastných kyselin.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.