National Repository of Grey Literature 82 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Analysis of Hashcat Performance under Different Combinations of Attacks and Their Parameters
Pupakis, Sotirios ; Pluskal, Jan (referee) ; Dolejška, Daniel (advisor)
Hashcat je program, který je použit pro lámání hesel. Lámání probíhá za použití různých způsobů útoku, které se také můžou kombinovat. Kombinace některých vektorů útoků může vyústit v zhoršenou výkonnost lámání. Cílem této práce je změřit, jak moc kombinace různých útoků ovlivňuje výkonnost lámání hesel, najít nejhorší možné kombinace a porovnat jejich výkon vůči nejlepším kombinacím. Toto nám do budoucna umožní lépe pochopit, jak různé útoky ovlivňují výkonnost lámání a také kterým kombinacím se vyhnout.
The Performance Evaluation of the Company using Balanced Scorecard
Rytířová, Monika ; Sághy Estélyi, Kristína (referee) ; Bartoš, Vojtěch (advisor)
The master’s thesis focuses on the evaluation of the performance of H & M spol. s r.o. using the Balanced Scorecard method. The work is divided into four parts. The first part defines the goals and chosen methods, followed by the theoretical part, which contains theoretical starting points from the professional literature, which are the basis for the next part of the work. The third part of the work is analytical, where the company is presented and then a financial and strategic analysis is carried out. In the last part of the work, a proposal for the implementation of the BSC model, which should lead to an increase in the company‘s performance.
The Performance Evaluation of the Company using Balanced Scorecard
Valasová, Michaela ; Sághy Estélyi, Kristína (referee) ; Bartoš, Vojtěch (advisor)
This thesis is dedicated to the performance evaluation of the Saft Ferak joint stock company using the Balanced Scorecard Model. The thesis is divided into four main parts. The first part defines the objectives and methods of the thesis. The second part is the theoretical part, in which the basic concepts are characterized and on its basis the analytical part is prepared, which includes the financial and strategic analysis of the selected company. The last part of the thesis is focused on the actual proposal of the implementation of the Balanced Scorecard Model in the company, which will lead to an increase in its performance.
Evaluation of the Enterprise Performance According to the START Model and Tips for Progress
Bláhová, Lucie ; Chalupa, Michael (referee) ; Luňáček, Jiří (advisor)
This bachelor thesis focuses on the performance evaluation of a selected company using the START Model. The theoretical part defines the basic concepts and methods related to the measurement of company performance by using multi-criteria models. The analytical part deals with the evaluation of the current situation and the subsequent identification of strengths and opportunities for improvement. Based on the outputs of the non-financial analysis, the design part proposes measures to improve the performance of the selected company.
Performance Assessment of the Selected Company according to Model Start Plus and Proposals for the Improvement
Šafářová, Martina ; Tejklová, Markéta (referee) ; Veselý, Josef (advisor)
This thesis deals with the performance evaluation of a selected company based on the START PLUS model. This multi-criteria model is used to analyse the company and identify its strengths as well as areas for improvement. For selected areas, suggestions for improvement are made, the implementation of which will lead to an increase in the performance of the selected company.
Identifikace kritických oblastí pomocí modelu Balanced Scorecard
Pulec, Vojtěch
The following thesis focuses on identification of a business unit's core strategic areas on the basis of the Balanced Scorecard method. The thesis is divided into two parts. The first part explains the theory behind the Balanced Scorecard method and its specifics. The second part focuses on the identification of the core strategic areas on the basis of the Balanced Scorecard method in a chosen business unit.
Mapování a zvýšení efektivity výrobních procesů v podniku
Dobešová, Bohdana
This master’s thesis deals with mapping and measuring manufacturing processes in a selected business. Theoretical part explains basic terms from area of manufacturing processes, describes performance measurement methods and risks possibly affecting the efficiency of the whole process. Practical part maps and measures manufacturing processes in the selected business. Based on the measurement results, the riskiest processes are evaluated, and possible efficiency improvements are drawn up. Manufacturing processes are graphically presented in process model schemes.
The Performance Evaluation of the Company using Balanced Scorecard
Kobelka, Michal ; Jakub, Jiří (referee) ; Bartoš, Vojtěch (advisor)
The master´s thesis evaluates the performance of a chosen company by using the financial and strategic analysis and based on these analyzes proposes the implementation of Balanced Scorecard into this company. The aim of this implementation is to set strategic goals and measures that will help to increase the performance of this chosen company.
Performance Assessment of the Selected Company According to Model START and Proposals for the Improvement
Navrátil, Jan ; Luňáček, Jiří (referee) ; Kocmanová, Alena (advisor)
The subject of the diploma thesis is the analysis of a selected company using the START model. The selected company is engaged in custom metal production, production of flat seals and offers comprehensive services in the field of metal and non-metal parts. The diploma thesis is focused on defining the goals, the theoretical part, analysis of the current state and the analytical part, which brings own suggestions for improving the current situation.

National Repository of Grey Literature : 82 records found   1 - 10nextend  jump to record: