National Repository of Grey Literature 9 records found  Search took 0.00 seconds. 
Thoughts on Epistemology
Novotný, Vojtěch ; Hogenová, Anna (advisor) ; Blažková, Miloslava (referee)
Topic of the Magister thesis is study of human knowledge about the real world. Thesis focuses on the establishment of Epistemology, a philosophical discipline that focuses on theory of knowledge, introduces its history and its relation to other philosophical disciplines, mainly onthology. Thesis thoroughly studies all epistemological conceptions, both from the epistemological and ontological points of view, including conception of subject-object relationship. Thesis studies different sources of knowledge, i.e. empirical, rational, irational, and also analytical philosophy and critical rationalism of the 20th century. Thesis includes a list of the most influencial philosophers and their concepts of human knowledge - Plato, Aristotle, Descartes, Locke, Berkeley, Hume and Kant. Thesis studies the relationship of epistemology and axiology, the philosophical study of value. Thesis studies concepts of truth of knowledge. Thesis sudies evolutionary epistemology, its theoretical starting points, principles of natural and cultural evolution, phylogenetics and epigenetics and conceptual knowledge.
Philosophical Work of Nikolai Lossky
Haicl, Matouš ; Nykl, Hanuš (advisor) ; Filová, Simona (referee)
This thesis presents the philosophical system of Nikolai Lossky. The thesis includes basic Lossky's biographical data and the philosophical system itself is interpreted from the point of view of three philosophical fields - gnoseology, metaphysics and ethics. Lossky was conceiving his system progressively with an emphasis on its inner interconnection. Firstly he formulated his study of intuition, by which he entered a dialogue with the European tradition because of his new concept of human cognition. Afterwards he postulated the dichotomy of two spheres of the world - the kingdom of God and the kingdom of dissension. A human being stands between these two worlds and theirs life mission is to find a way back to God. In the end there are presented some of the applications of Lossky's basic theses in a few shorter works and there is also a valuation of Lossky's contribution for today's philosophical tradition and possible perspectives of development of his thoughts.
Conception of an Object as a Complex of Perceptions in David Hume's Philosophy
Fršlínek, Jan ; Hill, James (advisor) ; Palkoska, Jan (referee)
Práce pojednává o objektu (jakožto komplexu percepcí) a s daným tématem souvisejícími otázkami v kontextu filosofie Davida Huma, jak je obsažena především v první knize jeho díla Treatise of Human Nature a rovněž s přihlédnutím k dílům Enquiry Concerning Human Undestanding a An Abstract of A Treatise of Human Nature a dalším titulům primární a sekundární literatury. Tematizováno je v tomto kontextu tedy nejprve Humovo pojetí percepcí jako takové (a to na základě první kapitoly Treatisu, Of ideas, their origin, composition, connexion, abstraction etc.). Poté je v souvislosti s předchozím pojednáno i o Humově pojetí identity (především objektu-tělesa) a jeho koncepce individuace, resp. i stálosti a koherence. (a to na základě čtvrté kapitoly Of scepticism with regard to senses). Na konci práce jsou kontrastovány různé možné typy objektů, jež lze (dle autora této práce) chápat jako komplexy percepcí a poté je nabídnuto schéma hypotézy o individuaci tzv. materiálních těles (bodies) v prostoru.
Thoughts on Epistemology
Novotný, Vojtěch ; Hogenová, Anna (advisor) ; Blažková, Miloslava (referee)
Topic of the Magister thesis is study of human knowledge about the real world. Thesis focuses on the establishment of Epistemology, a philosophical discipline that focuses on theory of knowledge, introduces its history and its relation to other philosophical disciplines, mainly onthology. Thesis thoroughly studies all epistemological conceptions, both from the epistemological and ontological points of view, including conception of subject-object relationship. Thesis studies different sources of knowledge, i.e. empirical, rational, irational, and also analytical philosophy and critical rationalism of the 20th century. Thesis includes a list of the most influencial philosophers and their concepts of human knowledge - Plato, Aristotle, Descartes, Locke, Berkeley, Hume and Kant. Thesis studies the relationship of epistemology and axiology, the philosophical study of value. Thesis studies concepts of truth of knowledge. Thesis sudies evolutionary epistemology, its theoretical starting points, principles of natural and cultural evolution, phylogenetics and epigenetics and conceptual knowledge.
Conception of an Object as a Complex of Perceptions in David Hume's Philosophy
Fršlínek, Jan ; Hill, James (advisor) ; Palkoska, Jan (referee)
Práce pojednává o objektu (jakožto komplexu percepcí) a s daným tématem souvisejícími otázkami v kontextu filosofie Davida Huma, jak je obsažena především v první knize jeho díla Treatise of Human Nature a rovněž s přihlédnutím k dílům Enquiry Concerning Human Undestanding a An Abstract of A Treatise of Human Nature a dalším titulům primární a sekundární literatury. Tematizováno je v tomto kontextu tedy nejprve Humovo pojetí percepcí jako takové (a to na základě první kapitoly Treatisu, Of ideas, their origin, composition, connexion, abstraction etc.). Poté je v souvislosti s předchozím pojednáno i o Humově pojetí identity (především objektu-tělesa) a jeho koncepce individuace, resp. i stálosti a koherence. (a to na základě čtvrté kapitoly Of scepticism with regard to senses). Na konci práce jsou kontrastovány různé možné typy objektů, jež lze (dle autora této práce) chápat jako komplexy percepcí a poté je nabídnuto schéma hypotézy o individuaci tzv. materiálních těles (bodies) v prostoru.
Philosophical Work of Nikolai Lossky
Haicl, Matouš ; Nykl, Hanuš (advisor) ; Filová, Simona (referee)
This thesis presents the philosophical system of Nikolai Lossky. The thesis includes basic Lossky's biographical data and the philosophical system itself is interpreted from the point of view of three philosophical fields - gnoseology, metaphysics and ethics. Lossky was conceiving his system progressively with an emphasis on its inner interconnection. Firstly he formulated his study of intuition, by which he entered a dialogue with the European tradition because of his new concept of human cognition. Afterwards he postulated the dichotomy of two spheres of the world - the kingdom of God and the kingdom of dissension. A human being stands between these two worlds and theirs life mission is to find a way back to God. In the end there are presented some of the applications of Lossky's basic theses in a few shorter works and there is also a valuation of Lossky's contribution for today's philosophical tradition and possible perspectives of development of his thoughts.
Hybrid-epistemický model kvantové mechaniky a možné řešení problému měření
Souček, Jiří
In this study we introduce and describe in details the hybrid-epistemic model for quantum mechanics. The main differences with respect to the standard model are following: (1) the measurement process is considered as an internal process inside quantum mechanics, i.e. it does not make a part of axioms and (2) the process of the observation of the state of the individual measuring system is introduced into axioms. The intrinsic measurement process is described in two variants (simplified and generalized). Our model contains hybrid, epistemic and hybrid-epistemic systems. Each hybrid system contains a unique orthogonal base composed from homogeneous (i.e. ontic) states. We show that in our model the measurement problem is consistently solvable. Our model represents the rational compromise between the Bohr’s view (the ontic model) and the Einstein’s view (the epistemic model).
Fulltext: Download fulltextPDF
Faith in the Background of the Postmodern Discourse
Fořtl, Josef ; Hogenová, Anna (advisor) ; Schlegelová, Jaroslava (referee) ; Šturzová, Jana (referee)
Z výše napsaného vyplývá, že tato práce, týkající se víry a s ní spjatého tématu Boha, je psána z pozic nikoliv náboženskoteologických, ale filosofických. Z pozice náboženské jsem ji nemohl napsat, neboť nestojím na žádné náboženské pozici. Pod vlivem nezávislých filosofů a religionistů vnímám náboženství (myšleno v plurální formě) jako kulturně dějinné fenomény vzniklé v určitém čase, za zcela specifických kulturně-historických a politickogeografických podmínek.
Limits, possibilities and hopes of a (self)discovering behaviour of a man
Kořenský, Jan
The present and perspectives of scientific noetics of European civilization.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.