Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Elektronické aukce ve zdravotnictví
Vyoral, Marek ; Toth, Štefan (vedoucí práce) ; Jan, Jan (oponent)
Práce se v teoretické části zaměřuje především na právní úpravu elektronických aukcí z pohledu legislativy jak české, tak i zahraniční, vzhledem k tomu, že jsme členy evropské unie. Dále jsou v práci vysvětleny možné způsoby využívání elektronických aukcí, které se většinou používají jak ČR tak v zahraničí. V práci se taktéž snažím osvětlit současné využívání aukcí na příkladech aukčního portálu Aukro, které je hojně využíváno lidmi pro osobní potřebu. V neposlední řadě se v teoretické části snažím nastínit budoucí vývoj elektronických aukcí. V praktické části se zaměřuji především na své působení v Nemocnicích Pardubického kraje, a.s. kde jsem aukce zaváděl. V několika příkladech jsou viditelné výsledky, jež přináší nejen centralizace celého nákupu, ale taktéž využívání elektronických aukcí, jakožto nástroje pro komunikaci a licitaci s dodavateli o nejnižší nákupní ceně pro skupinu nemocnic. Práce taktéž čerpá z Ministerstva pro místní rozvoj, jež má na starosti přípravu nejdůležitějších předpisů pro elektronické aukce ve zdravotnictví, a sice Zákona o veřejných zakázkách. Elektronické aukce jsou nástrojem velmi zajímavým, protože se jedná o nejtransparentnější způsob hodnocení veřejných zakázek dle parametru nejnižší ceny. O tom, zda-li jsou elektronické aukce ve zdravotnictví i variantou nejefektivnějších nákupu bude pojednávat tato práce.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.