Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 18 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Dynamics of a cantilever beam with piezoelectric sensor: Parameter identification
Cimrman, Robert ; Kolman, Radek ; Musil, Ladislav ; Kotek, Vojtěch ; Kylar, Jaromír
The piezoelectric materials are electroactive materials often applied for real-time sensing or structural health monitoring, both important research topics in dynamics. Mathematical models of such structures have to allow also for the external electrical circuits and contain several material parameters that need to be identified from experiments. We present a model of a simple experiment involving dynamics of a cantilever beam with an attached piezoelectric sensor excited by a suddenly removed weight. The external circuit can be taken into account as having either a finite or infinite resistance. We also outline the parameter identification procedure based on automatic differentiation and present the experimental and numerical results.
Dynamický model tepelného čerpadla s deskovými výměníky a ekologickým chladivem
Strmiska, Pavel ; Řehák Kopečková, Barbora (oponent) ; Pokorný, Jan (vedoucí práce)
Pro optimalizaci tepelného čerpadla je vhodné mít k dispozici jeho dynamický model. Jeden z volně dostupných nástrojů pro tvorbu modulárních dynamických modelů představuje jazyk Modelica a jeho open source kompilátor OpenModelica. Práce si klade za cíl prozkoumat možnosti tvorby dynamických modelů chladicích okruhů s ekologickým chladivem R290 a jejich komponent v Modelice, vytvoření okruhu a následně jeho validace na základě dříve naměřených dat. V rámci práce jsou vytvořeny modely základních komponent tepelného čerpadla - kompresoru, výparníku, kondenzátoru a expanzního ventilu. Je také vytvořen zjednodušený model uzavřené smyčky tepelného čerpadla.
Vypracování příkladů pro výuku dynamických simulací v Inventoru
Skoupil, Tomáš ; Valena, Martin (oponent) ; Okál, Michal (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na tvorbu výukových podkladů pro dynamické simulace v programu Inventor. Jejím cílem je ukázat, jak efektivně pracovat v prostředí dynamických simulací a představit studentům základní principy a postupy pro jejich využití. Hlavní součástí práce jsou dvě výukové prezentace, které slouží jako instruktážní materiály pro studenty. Tyto prezentace se zaměřují na sestavení mechanismu spouště a přebití pistole Glock, které jsou vhodné pro demonstraci dynamických simulací v Inventoru. Studováním těchto prezentací získají studenti nové znalosti a dovednosti v oblasti dynamických simulací. Budou schopni pochopit jednotlivé funkce dynamických simulací a získají dovednosti potřebné k vytváření různých mechanismů ve virtuálním prostředí dynamických simulací a celkově lze říci, že tato práce představuje užitečný nástroj pro výuku dynamických simulací v programu Inventor a poskytuje studentům praktický základ pro práci s tímto softwarem.
Dynamics of a cantilever beam with piezoelectric sensor: Finite element modeling
Cimrman, Robert ; Kolman, Radek ; Musil, Ladislav ; Kotek, Vojtěch ; Kylar, Jaromír
An elastodynamical model of a cantilever beam coupled with a piezoelectric sensor is introduced and its discretization using the finite element method is presented. The mathematical model includes additional terms that enforce the floating potential boundary condition for keeping a constant charge on an electrode of the sensor. The behaviour of the model is illustrated using a numerical example corresponding to an experimental setup, where vibrations of the beam and the potential on the sensor are measured.
Simulace vřetene CNC obráběcího stroje v SW ADAMS
Pham, Jakub ; Holub, Michal (oponent) ; Tůma, Jiří (vedoucí práce)
Bakalářská práce se věnuje návrhu simulačního modelu CNC obráběcího stroje v softwaru MSC ADAMS. Simulace se v dnešní době staly nedílnou součástí každého vývojového procesu, jelikož nabízejí finančně výhodnou alternativu ke klasickému vývoji strojů zahrnující výrobu prototypů. V rámci obráběcích strojů patří dynamické simulace strojních uzlů k neprozkoumaným oblastem. Cílem práce je ověřit jejich funkčnost a spolehlivost v této oblasti. V rámci bakalářské práci byla provedena rešerše k dynamickým simulacím soustav, metodě konečných prvků a simulačním softwarům MSC Adams a Ansys. V praktické části bylo navrženo zatížení vřetene obráběcího stroje MCV 754 Quick. Následně byla stanovena geometrie modelu, okrajové podmínky a provedena simulace vřetene během řezného procesu v MSC ADAMS. Výsledky simulace byly verifikovány jak pomocí analytického výpočtu, tak experimentálního měření na stroji. Dále byla představena koncepce dalšího vývoje modelu v rámci kosimulace. V závěru byly všechny výstupní parametry porovnány a zhodnoceny.
Frequency Stability Assessment of Continental Europe Synchronous Area on Equivalent Model
Macejko, Stanislav ; Hába, Tomáš (oponent) ; Koudelka, Jan (vedoucí práce)
This thesis deals with frequency stability, system disturbances and their dynamic simulation. The aim of the work was to create a single-machine equivalent and single node model for the simulation of the system disturbance from January, 8, 2021 in MODES network simulator. The thesis describes in detail created models and achieved simulation results, which are the frequency deviation waveforms. The simulation results are compared with the actual behaviour of the power system. The thesis further discusses the use of the models and suggests further improvements.
Prediktivní simulace jako podpora rozhodování managementu
Horák, Michal ; Hruška, Tomáš (oponent) ; Videcká, Zdeňka (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá analýzou a optimalizací montážní linky zubových čerpadel. Bakalářská práce obsahuje návrh změn na této montážní lince za účelem vyvážení linky a optimálnímu vytížení operátorů na lince. Pro řešení je využito tvorby dynamického simulačního modelu, který odpovídá reálnému stavu linky. Simulační model je dále využit pro experimenty a výběr ideálního řešení s ohledem na zvolené cíle.
Dynamicky vyvážený rezonanční adhezní tester
Jandásek, Martin ; Růžička, Bronislav (oponent) ; Mazůrek, Ivan (vedoucí práce)
Tato práce je věnována vývoji mobilního adhezního rezonančního testeru TriTec. Cílem práce je dosáhnout zlepšení parametrů testeru oproti předchozí verzi, zejména zmenšení vibrací testeru při chodu v nezatíženém stavu a usnadnění přesunu testeru na delší vzdálenosti. Úvodní část práce byla věnována historii vývoje testeru Tritec a analýze příčin vzniku problémů testeru. V další části práce byly studovány způsoby snížení vibrací testeru. Jako nejlepší řešení pro snížení vibrací byl vyhodnocen rotační vyvažovací mechanismus, který byl v další části práce navržen. Následně byl navržen i nový přední pojezd testeru a byla stanovena koncepce uživatelského rozhraní testeru. Tester s navrženými úpravami dosahuje požadovaných parametrů a může v provozu konkurovat stacionárním testerům svou cenou a mobilitou
Robotický stolní fotbal - systémová integrace
Švanda, Ondřej ; Lacko, Branislav (oponent) ; Lang, Stanislav (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je zdokonalit stávající řešení robotického stolního fotbalu, který vznikl v rámci studentských prací při společnosti B&R Automation. Práce se zabývá systémovou integrací jednotlivých dílčích řešení celého robotického fotbalu pomocí modulárního designu a tvorbou uživatelského rozhraní včetně vizualizace polohy míčku a hráčů na obrazovce. Součástí práce je i tvorba počítačové dynamické simulace pro testování herní strategie.
Studie chování pásového podvozku pracovního stroje s využitím dynamické simulace
Hudec, Karel ; Kašpárek, Jaroslav (oponent) ; Jonák, Martin (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá studii pásových podvozků, jejich prvky a uspořádáním. Dále je tato práce zaměřena na vybrané typy strojů s pásovými podvozky pohybující se v lesnictví nebo pro provoz v lesním terénu. Druhá část práce se zabývá konstrukčním návrhem pásového podvozku pro vyvážecí soupravu a následné ověření funkčností pomocí dynamické simulace.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 18 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam: