Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 7 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Porovnání citlivosti Bacillus subtilis a Clostridium difficile vůči vybraným chemickým látkám
Šlitrová, Barbora ; Ing.Veronika Holá, Ph.D. (oponent) ; Omelková, Jiřina (vedoucí práce)
Sporicidní aktivita dezinfekčních přípravků se dle normy ČSN EN 13704 zkouší na sporách kmene Bacillus subtilis. V posledních letech se začal šířit hypervirulentní kmen Clostridium difficile PCR ribotyp 027. Do prosince 2007 byl zaznamenán v 17 zemích. Onemocnění jím vyvolané se šíří jako typická nosokomiální infekce a je doprovázené vyšší mortalitou. O sporách Clostridium difficile je známo, že dokáží na suchém povrchu přežít až 5 měsíců. Proto je důležité srovnat účinek různých dezinfekčních látek na spory obou druhů a zjistit, zda je Bacillus subtilis tím jediným správným modelovým mikroorganismem ke zjišťování sporicidní aktivity.
Srovnání biocidní účinnosti dezinfekčních přípravků proti biofilmu
Šlitrová, Barbora ; Votava,, Miroslav (oponent) ; Omelková, Jiřina (vedoucí práce)
Pseudomonas aeruginosa je častým původcem nosokomiálních nákaz. Tento oportunní patogen je rezistentní vůči antibiotikům různých tříd i vůči biocidům. Některé jeho kmeny tvoří biofilm. Ve zdravotnictví představuje tvorba biofilmu značné riziko, které může vést až k závažnému onemocnění či úmrtí nemocného. Protože bakterie v biofilmu jsou odolnější než jejich planktonní formy, je důležité nalézt takové dezinfekční přípravky, které budou účinné i proti biofilmu. Byla otestována baktericidní účinnost čtyř dezinfekčních přípravků jak vůči biofilmu, tak na planktonních buňkách P. aeruginosa.
Selection of suitable disinfections to prevent the spread of Corynebacterium pseudotuberculosis in farms focused on the production of milk products and meat
Liová, Alexandra ; Pořízka, Jaromír (oponent) ; Marková,, Jiřina (vedoucí práce)
This diploma thesis deals with the selection of suitable disinfectants and their effective concentrations for the prevention of the spread of the causative agent of caseous lymphadenitis in sheep and goat farms with a focus on milk processing, dairy and cheese production or meat production. For these purposes, disinfectants were selected from the group of quaternary ammonium compounds, oxidizing compounds, biguanides and alcohols, which were tested according to the ČSN EN 1656 standard on Corynebacterium pseudotuberculosis isolates forming a biofilm. The theoretical part first deals with the general characterization of the bacterial species Corynebacterium pseudotuberculosis and caseous lymphadenitis. In other chapters, the bacterial biofilm, its formation and the factors that influence it are described. Last but not least, the theoretical part is focused not only on the legislative treatment of the use or testing of disinfectants, but also on the closer characterization of their individual groups. In the experimental part, the procedure for determining the sensitivity of Corynebacterium pseudotuberculosis biofilms to selected disinfectants (benzalkonium chloride, chlorhexidine digluconate, ethanol, iodinated povidone, sodium hypochlorite and peracetic acid) was first optimized according to the ČSN EN 1656 standard. The optimization was followed by the cultivation and formation of biofilms of Corynebacterium pseudotuberculosis and the evaluation of their intensity by spectrophotometric determination of optical density. Subsequently, tested disinfectants were applied to the obtained biofilms, and after 24 hours of incubation from the end of the disinfection process, the effectiveness of the tested disinfectants was visually evaluated. At the end of the research, the minimum bactericidal concentrations for individual disinfectants were determined and the concentrations of these substances suitable for preventing and preventing the spread of the bacterium Corynebacterium pseudotuberculosis in small ruminant farms were also selected.
Postup dezinfekce a čištění textilních závěsů pečetí
Drábková, Klára ; Škrdlantová, Markéta ; Nagyová, Dominika ; Krejčí, Jan ; Bacílková, Bronislava ; Bureš Víchová, Jana ; Ďurovič, Michal
Textilní závěsy jsou nedílnou součástí archivních dokumentů s přivěšenou pečetí a jejich udržení v dobrém stavu je podmínkou jak pro uchování pečetě, tak i právní hodnoty listiny. Proto je cílem této metodiky doporučit vhodný a bezpečný postup dezinfekce a čištění textilních závěsů pečetí. Konzervování textilních závěsů je specifické kvůli jejich kontaktu s dalšími materiály archiválií (pečeť, papír, pergamen apod.) a není tedy možné využít všechny metody běžně užívané v procesu konzervování-restaurování textilií. Přínosem této metodiky je zohlednění výše uvedených specifik. Textilní závěsy pečetí, mohou být znečištěny jak prachovými nečistotami, tak nečistotami vzniklými při výrobě pečetí, či předchozím restaurátorským zásahem, případně mohou být mikrobiologicky napadeny. Vhodná dezinfekce a dostatečné vyčištění textilního závěsu přispějí k jeho dlouhodobé stabilitě.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Hygiena rukou zdravotnických pracovníků při poskytování péče ve zdravotnickém zařízení
Hájková, Iveta ; Kordulová, Pavla (vedoucí práce) ; Kulířová, Veronika (oponent)
Předmětem bakalářské práce, je zaměření na problematiku týkající se hygieny rukou u zdravotnických pracovníků, při poskytování péče ve zdravotnickém zařízení. I přesto, že toto téma je často zmiňované, je v praxi méně chápáno, nebo špatně vysvětleno. Někdy, je ze strany zdravotnických pracovníků opomíjeno, nebo bagatelizováno. Teoretická část, je rozdělena do 7 kapitol. Zde je uvedena anatomie a fyziologie kůže, mikrobiologická a epidemiologická situace, opatření zaměřená na eliminaci zdroje a zamezení cesty přenosu, účinné metody dezinfekce, sterilizace, k eliminaci mikroorganismů a jejich přenosu, ve zdravotnickém zařízení. Hygiena rukou a její techniky, správné používání osobních ochranných pracovních pomůcek, hygiena nehtů a v neposlední řadě péče o pokožku. Vysvětlení pojmu nemocniční nákaza, která zvyšuje morbiditu a mortalitu pacientů, zvyšuje diagnostické i terapeutické intervence a celkově zhoršuje kvalitu poskytované péče s prodloužením doby hospitalizace. Práci jsem vypracovala na základě vyhledávání relevantních zdrojů k tématu. Zdroje jsem čerpala především z guidelines WHO, CDC, vyhlášky č. 306/2012 Sb. a na základě rešerše literatury z Národní lékařské knihovny. Souhlas pro provedení akčního výzkumu jsem získala od náměstkyně ošetřovatelské péče konkrétního zdravotnického zařízení,...
Srovnání biocidní účinnosti dezinfekčních přípravků proti biofilmu
Šlitrová, Barbora ; Votava,, Miroslav (oponent) ; Omelková, Jiřina (vedoucí práce)
Pseudomonas aeruginosa je častým původcem nosokomiálních nákaz. Tento oportunní patogen je rezistentní vůči antibiotikům různých tříd i vůči biocidům. Některé jeho kmeny tvoří biofilm. Ve zdravotnictví představuje tvorba biofilmu značné riziko, které může vést až k závažnému onemocnění či úmrtí nemocného. Protože bakterie v biofilmu jsou odolnější než jejich planktonní formy, je důležité nalézt takové dezinfekční přípravky, které budou účinné i proti biofilmu. Byla otestována baktericidní účinnost čtyř dezinfekčních přípravků jak vůči biofilmu, tak na planktonních buňkách P. aeruginosa.
Porovnání citlivosti Bacillus subtilis a Clostridium difficile vůči vybraným chemickým látkám
Šlitrová, Barbora ; Ing.Veronika Holá, Ph.D. (oponent) ; Omelková, Jiřina (vedoucí práce)
Sporicidní aktivita dezinfekčních přípravků se dle normy ČSN EN 13704 zkouší na sporách kmene Bacillus subtilis. V posledních letech se začal šířit hypervirulentní kmen Clostridium difficile PCR ribotyp 027. Do prosince 2007 byl zaznamenán v 17 zemích. Onemocnění jím vyvolané se šíří jako typická nosokomiální infekce a je doprovázené vyšší mortalitou. O sporách Clostridium difficile je známo, že dokáží na suchém povrchu přežít až 5 měsíců. Proto je důležité srovnat účinek různých dezinfekčních látek na spory obou druhů a zjistit, zda je Bacillus subtilis tím jediným správným modelovým mikroorganismem ke zjišťování sporicidní aktivity.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.